Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji BRGOiK.

 • 2023-06-21, 14:53
 • Dorota Jurkowska
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji BRGOiK.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że przedsesyjne XLV posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Kultury w Młynarach odbędzie się 28 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 14 00 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV posiedzenia Komisji, które odbyło się 31 maja 2023 r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2023-2036,
  2. zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok,
  3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
  4. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu,
  5. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Młynarach,
  6. zmieniająca Uchwałę Nr LIII/366/2023 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok.
 5. Zakończenie obrad.

Materiały na komisję dostępne są pod adresem: https://esesja.pl/242842

Przewodnicząca Komisji Budżetu,

Rozwoju Gospodarczego Oświaty i Kultury

/-/ inż. Regina Chabros-Dusza

Dorota Jurkowska

Liczba wyświetleń: 552

Podziel się:


Pozostałe