Reagujmy na przemoc

  • 2023-07-07, 08:31
  • MGOPS Grzegorz Kisiel
Reagujmy na przemoc

Młynary Solidarnie przeciw przemocy

Wiadomo co się stało w Częstochowie i znamy skutki tragedii przemocy w rodzinie. Mianowicie męczeńska śmierć Kamilka, która nie powinna się zdarzyć. Męczeńska śmierć w XXI wieku. Niemal wszyscy dorośli z otoczenia dziecka nie zdali egzaminu z człowieczeństwa. Reakcje były albo zbyt słabe albo nie było ich wcale.

Ta tragedia stała się symbolem i wołaniem innych dzieci, które zginęły w poprzednich latach z powodu przemocy. Statystyki mówią o 30 dzieciach w ciągu roku.

Dlatego w gminie Młynary w ramach działań profilaktycznych, sprawdzana jest każda informacja telefoniczna, sms, e-mail, kontakt osobisty czy pismo.

Zapewniana jest też anonimowość.

Policja, M-GOPS, szkoły, przedszkole, GKRPA, ośrodek zdrowia, sąd, przedstawiciele stowarzyszeń stale zrzeszeni w Zespole Interdyscyplinarnym stale czuwają i są odbiorcami wszelkich informacji w sprawach przemocy.

Jednakże zgodni są co do jednej kwestii, informacje, otrzymane na czas mogą uratować komuś życie bądź przerwać cierpienie.

Bardzo ważną rolę mogą odegrać sąsiedzi, znajomi, środowisko.

APEL

do mieszkańców i gości wakacyjnych w Młynarach:

REAGUJ!


 

mgr Jadwiga Piekarska

Kierownik M-GOPS w Młynarach


 

 

Przemoc w rodzinie to:

„jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy!

Jeżeli doznajesz przemocy od osoby najbliższej, jeżeli podejrzewasz, że w Twoim otoczeniu
komuś dzieje się krzywda nie czekaj, REAGUJ!

Możesz skontaktować się z: 


M-GOPS w Młynarach ul. Dworcowa 25 tel. (55) 248 63 74 lub 602 306 146
Posterunkiem Policji w Młynarach ul. Kwiatowa 11 tel.: (47) 734 10 41

 

Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy możesz skorzystać z oferty następujących instytucji: 

 
–Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Elblągu przy ul. Zw. Jaszczurczego 17. Placówka ma charakter całoroczny i całodobowy tel.: 55 255 00 01


Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ul. Nowodworska 39D, 82-300 Elbląg, tel. 55 233 80 79


Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 800 120 002 (bezpłatny dla osób dzwoniących i czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu)porady e-mail:[email protected]   


– Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie dyżury pracowników

pon.-wt. 17.00 – 21.00, tel.: 22 666-28-50


– Kryzysowy Telefon Zaufania tel.: 116 123, czynny codziennie
w godzinach 14.00 – 22.00  

 


Pomoc dla sprawców przemocy domowej chcących wziąć udział w programie korekcyjno – edukacyjnym, którego celem jest wzięcie odpowiedzialności przez sprawców za swoje zachowanie i zaprzestanie stosowania przemocy:


Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Elblągu ul. Komeńskiego 40
program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową.

tel. 55 233 62 82 wew. 17

 

REAGUJ!

 

 

MGOPS Grzegorz Kisiel

Liczba wyświetleń: 812

Podziel się:


Pozostałe