Ruszyły prace za Młynem w Młynarach !

  • 2023-07-19, 12:15
  • UM Młynary
Ruszyły prace za Młynem w Młynarach !

10 lipca 2023 r. rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu za Młynem w Młynarach.

Na realizację inwestycji w budżecie Miasta i Gminy Młynary na rok 2023 zaplanowano środki w wysokości 2 685 284,07 zł, z czego na roboty budowlane zostanie przeznaczona kwota 2 599 581,31 zł. Gmina Młynary pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 90 % wydatków kwalifikowalnych z Projektu nr PR/1/118/2018 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

W ramach zadania zostanie wykonane rekreacyjne zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach, w zakresie: obiektów małej architektury, ciągów pieszo-jezdnych, alejek spacerowych, oświetlenia terenu i dozoru monitoringiem. Wykonawca na początku wykona szereg prac związanych z utrzymaniem zieleni tj. usunięcie drzew, karczowanie, plantowanie terenu, sadzenie drzew i krzewów, przygotowanie terenu pod nasadzenia kwiatowe i małą architekturę.

W części zachodniej, na powierzchni mineralno-żywicznej powstanie tężnia solankowa, do której prowadzić będą zejścia wykonane z nawierzchni mineralno-żywicznej. Na terenie tym zostaną umieszczone ławki oraz zestawy ze stołami, przy których mieszkańcy będą mogli odpocząć.

Istniejąca za Młynem budowla żelbetowa zostanie odremontowana i zamieni się w ściankę wspinaczkową. Na terenie znajdującym się w pobliżu planowanej ścianki wspinaczkowej zostaną wydzielone miejsca ogniskowe wraz z niezbędną architekturą ogrodową.
Nie od dziś wiadomo, że teren za Młynem jest ulubionym miejscem spotkań naszych młodych mieszkańców, więc wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, w dalszej części terenu powstanie ścieżka zdrowia dla najmłodszych [tj. tor przeszkód] oraz długo wyczekiwany pumptrack, na którym swoje umiejętności będą mogli testować i duzi i mali.

Prace branży elektrycznej będą obejmować między innymi wykonanie zasilania energetycznego oświetlenia parkowego wraz z montażem słupów i lamp, zasilania tężni, monitoringu i szafy SOW.

Już nie możemy doczekać się efektu końcowego !

UM Młynary

Zdjęcia (4)


Liczba wyświetleń: 1146

Podziel się:


Pozostałe