Zawiadomienie o nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Młynarach.

 • 2023-07-31, 08:47
 • Dorota Jurkowska
Zawiadomienie o nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Młynarach.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję LVIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach, która odbędzie się 2 sierpnia 2023 r. (środa) o godz. 1500 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie:
   1. zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok,
   2. wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pojezierze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
   3. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie obrad.

Materiały na sesję dostępne są pod adresem: https://esesja.pl/247779

Link do transmisji na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=gcDnYv0_qmw

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Młynarach

/-/ Karol Jóźwiak

Dorota Jurkowska

Liczba wyświetleń: 525

Podziel się:


Pozostałe