Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

  • 2023-08-18, 09:41
  • Dorota Jurkowska
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że przedsesyjne XI posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 30 sierpnia 2023 r. (środa) o godz. 1300 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z X posiedzenia Komisji, które odbyło się 18 stycznia 2023 r.
  4. Rozpatrzenie skargi na Burmistrz Miasta i Gminy Młynary w związku z zaniedbaniem polegającym na udzieleniu nieprecyzyjnej odpowiedzi, niezgodnej z treścią pytania zawartego we wniosku z dnia 22.05.2023 r. oraz ponownie z dnia 09.06.2023 r.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie obrad.

Materiały na komisję dostępne są pod adresem: https://esesja.pl/249166

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

/-/ Beata Kmito

Dorota Jurkowska

Liczba wyświetleń: 323

Podziel się:


Pozostałe