Działasz społecznie? Dbasz o środowisko? Zgłoś się do konkursu!

  • 2023-08-30, 12:53
  • Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Działasz społecznie? Dbasz o środowisko? Zgłoś się do konkursu!

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) organizuje konkurs Lokalne Ekopraktyki, do udziału w którym serdecznie zapraszamy lokalne społeczności. Chcemy docenić najciekawsze inicjatywy ekologiczne, zrealizowane lokalnie w ciągu ostatniego roku. Mogą to być m.in. sposoby na oszczędzanie energii i zasobów (np. zbieranie deszczówki; różnorodne biologicznie ogródki; retencja wody; proekologiczne miejsce spotkań; wymiana sąsiedzka; warsztaty ekologiczne; naprawy w duchu no-waste; niemarnowanie żywności, niemarnowanie zasobów, itd.). Aby projekt mógł być zgłoszony do konkursu, w jego przygotowanie powinnozostać zaangażowanychconajmniej 5 osób.

Konkurs skierowany jest do organizacji działających w gminach wiejskich i miejskowiejskich. Jegouczestnikami mogą zostaćnp.: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Gminne Ośrodki Kultury, organizacje społeczne, towarzystwa regionalne i inne organizacje pozarządowe działającenaobszarach wiejskichi miejsko-wiejskich, posiadające wpis w odpowiednim dla wykonywanej działalności rejestrze, prowadzące działalność na minimum rok przed dniem ogłoszenia konkursu.

Najciekawsze inicjatywy ekologiczne zostanąnagrodzoneoraz zaprezentowane w publikacji MKiŚ. Więcej szczegółów oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej ministerstwa, pod adresem:https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/ekopraktyki.

Pokażmy, jak razem dbamy o środowisko w swoim najbliższym otoczeniu!

Z wyrazamiszacunku
Sergiusz Kieruzel
Dyrektor
Departament Edukacji i Komunikacji
Ministerstwo Klimatui Środowiska

 

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Liczba wyświetleń: 575

Podziel się:


Pozostałe