Zawiadomienie o nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Młynarach.

 • 2023-09-01, 13:01
 • Dorota Jurkowska
Zawiadomienie o nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Młynarach.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję LIX nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach, która odbędzie się 6 wrzesień 2023 r. (środa) o godz. 1530 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok,
  2. przekazanie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Zakup samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego”.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie obrad.

Materiały na sesję dostępne są pod adresem: https://esesja.pl/251012

Transmisja na żywo dostępna pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=Pmq3JsDykyY

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Młynarach

/-/ Karol Jóźwiak

Dorota Jurkowska

Liczba wyświetleń: 540

Podziel się:


Pozostałe