Program resortowy "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"- edycja 2024

  • 2023-09-06, 14:04
  • MGOPS Grzegorz Kisiel
Program resortowy "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"- edycja 2024


 

Program resortowy"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"- edycja 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary zaprasza do zgłaszania osoby niepełnosprawne chcące skorzystać z usługi asystencji osobistej.


Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach informuje, iż Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnością – edycja 2024” realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program może być realizowany od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy wsparcia osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami programu są:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

a. o stopniu znacznym lub

b. o stopniu umiarkowanym albo

c. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Uczestnik programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się warunkami dotyczącymi udziału w programie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: www.niepelnosprawni.gov.pl/


Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młynarach pod nr telefonu: 55 248 67 20

Z uwagi na krótki termin naboru wniosków osoby zainteresowane udziałem w programie powinny złożyć do 11.09 2023 roku do godz. 13:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młynarach dokumenty; kartę zgłoszenia do Programu (dotyczy osób niepełnosprawnych zainteresowanych usługą asystencji osobistej) wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

Kierownik M-GOPS

/-/ mgr Jadwiga Piekarska

MGOPS Grzegorz Kisiel

Liczba wyświetleń: 571

Podziel się:


Pozostałe