Zebranie sołeckie z mieszkańcami Kraskowa.

  • 2023-09-08, 11:06
  • Dorota Jurkowska
Zebranie sołeckie z mieszkańcami Kraskowa.

     W dniu 12 września 2023 roku (wtorek) o godz. 1900 w świetlicy wiejskiej w Kraskowie odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Kraskowo.

Tematy zebrania:

  • fundusz sołecki na 2024 rok.
  • sprawy bieżące.

W przypadku obecności mniej niż 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych
do udziału w zebraniu, po upływie 30 minut od terminu zwołania pierwszego zebrania, odbędzie się zebranie w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Sołtys Sołectwa Kraskowo

Mieczysława Taube

Dorota Jurkowska

Liczba wyświetleń: 218

Podziel się:


Pozostałe