Osoby, które otrzymały sprzęt komputerowy w ramach programu Granty PPGR powinny złożyć oświadczenie do końca września 2023 r.

  • 2023-09-11, 13:50
  • UM Młynary
Osoby, które otrzymały sprzęt komputerowy w ramach programu Granty PPGR powinny złożyć oświadczenie do końca września 2023 r.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami umów darowizny sprzętu komputerowego, przekazanego w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, opiekunowie dzieci oraz pełnoletni uczniowie, którzy otrzymali ww. sprzęt zobowiązani są do złożenia w terminie do 30 września 2023 r.  oświadczenia informującego o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu zgodnie z celami projektu grantowego związanymi z edukacją.

Oświadczenie należy złożyć osobiście lub listownie w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary. Oświadczenie powinno być własnoręcznie podpisane przez osobę, która wcześniej podpisała umowę darowizny sprzętu komputerowego tj. opiekuna dziecka lub pełnoletniego ucznia. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www.mlynary.pl oraz w sekretariacie Urzędu.

 

UM Młynary

Załączone pliki do pobrania (1)


Liczba wyświetleń: 589

Podziel się:


Pozostałe