Przyjdz na Dożynki Gminne w Młynarach i skorzystaj z pomocy w załatwianiu spraw urzędowych przez internet!

  • 2023-09-14, 10:21
  • UM Młynary
Przyjdz na Dożynki Gminne w Młynarach i skorzystaj z pomocy w załatwianiu spraw urzędowych przez internet!

       Informujemy, że podczas Dożynek Gminnych, które odbędą się w sobotę 16 września 2023 r. w Amfiteatrze w Młynarach, czynne będzie stanowisko, na którym uzyskać będzie można pomoc w założeniu konta i zalogowaniu się do portalu E-usług Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach (www.euslugi.mlynary.pl). Portal ten umożliwia załatwianie spraw urzędowych przez internet bez wychodzenia z domu, w tym m.in. sprawdzenie stanu swoich zobowiązań finansowych (np. opłat z tytułu podatku od nieruchomości lub opłaty za wywóz odpadów komunalnych). Portal umożliwia również dokonanie wygodnej i bezpiecznej płatności internetowej za wybrane zobowiązania.

     Dostęp do portalu, może otrzymać każda zainteresowana, pełnoletnia osoba. Pomoc w założeniu konta i zalogowaniu się do portalu będzie można uzyskać na stanowisku Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach (niebieski namiot). Zainteresowana osoba zostanie krok po kroku przeprowadzona przez proces rejestracji, a także otrzyma szczegółową informację jak w przyszłości efektywnie korzystać z portalu, do czego serdecznie zachęcamy.

 

Co zrobić, aby samodzielnie skorzystać ze e-usług w UMiG Młynary?

W pierwszej kolejności należy założyć konto na portalu e-usług. Są na to 2 sposoby:

Jeżeli nie posiadasz profilu zaufanego:

  1. Należy wejść na stronę portalu e-usług: https://euslugi.mlynary.pl/
  2. Założyć konto poprze kliknięcie przycisku: „Utwórz konto”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny.

 

3. Wypełnić formularz rejestracyjny swoimi danymi według instrukcji, a następnie go zapisać

4. Po zapisaniu formularza należy wybrać sposób potwierdzenia adresu email. W przypadku braku profilu zaufanego, należy wybrać przycisk: „Wyślij link aktywacyjny”.

5. Wejść na skrzynkę adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym i kliknąć link aktywacyjny.

6. Po tym kroku można już zalogować się na portalu poprzez adres e-mail i hasło wpisane w formularzu rejestracyjnym.

W związku z rejestracją, w tym przypadku bez użycia profilu zaufanego, aby w pełni korzystać ze swojego konta w portalu np. w celu sprawdzenie zobowiązań finansowych i płatności online, należy potwierdzić swoją tożsamość.

Można to zrobić poprzez kontakt z Urzędem Miasta i Gminy w Młynarach (pokój nr 5 – Kasa, tel. 55-618-22-36) i potwierdzenie tożsamości swoimi danymi.

 

Jeżeli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufany:

  1. Należy wejść na stronę portalu e-usług: https://euslugi.mlynary.pl/
  2. Wybrać przycisk: „Login.gov.pl”
  3. Wybrać sposób logowania do profilu zaufanego, a następnie się zalogować.
  4. Zezwolić na potwierdzenie tożsamości i pobranie danych osoby z węzła krajowego.

W związku z pobraniem danych z węzła krajowego, przy użycie tej metody logowania, nie ma konieczności potwierdzenia tożsamości w urzędzie.

Niezależnie od instrukcji wskazanych w niniejszym artykule, pomoc w założeniu konta i logowaniu do portalu e-usług mieszkańca można uzyskać w Urzędzie Miasta I Gminy w Młynarach pot nr tel. 55-618-22-44.

Projekt w ramach, którego wdrożono Centralny Portal E-usług Mieszkańca współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Cyfrowy region, Działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

UM Młynary

Liczba wyświetleń: 363

Podziel się:


Pozostałe