OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ELBLĄGU O UNIEWAŻNIENIU REJESTRACJI LISTY KANDYDATÓW

  • 2023-10-13, 17:46
  • Źródło: Okręgowa Komisja Wyborcza w Elblągu
OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ELBLĄGU O UNIEWAŻNIENIU REJESTRACJI LISTY KANDYDATÓW

 

OBWIESZCZENIE

OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ELBLĄGU

z dnia 13 października 2023 r.

o unieważnieniu rejestracji listy kandydatów na posłów nr 8 KOMITETU WYBORCZEGO POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. oraz o warunkach ważności głosu.

 

Na podstawie art. 225 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Okręgowa Komisja Wyborcza w Elblągu podaje informację o skreśleniu listy kandydatów na posłów nr 8 KOMITETU WYBORCZEGO POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW, zarejestrowanej w okręgu wyborczym Nr 34 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. z uwagi na rozwiązanie się komitetu.

 

Listę kandydatów z unieważnionej listy pozostawia się na wydrukowanych kartach do głosowania.

 

Informacja o warunkach decydujących o ważności głosu

1) Głos uznaje się za ważny, gdy wyborca postawił znak „x” przy nazwisku kandydata z unieważnionej listy i przy nazwisku kandydata z innej (ale tylko jednej) listy. Głos taki traktuje się jako oddany na kandydata z listy, której rejestracja nie została unieważniona.

 

2) Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w kratce na karcie do głosowania postawił znak „x” wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy, której rejestrację unieważniono.

 

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu

(-) Piotr Wacław Żywicki

Źródło: Okręgowa Komisja Wyborcza w Elblągu

Liczba wyświetleń: 387

Podziel się:


Pozostałe