OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ELBLĄGU O WYKREŚLENI Z KARTY DO GŁOSOWANIA LISTY WYBORCZEJ

  • 2023-10-13, 17:57
  • Źródło: Okręgowa Komisja Wyborcza w Elblągu
OBWIESZCZENIE  OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ELBLĄGU O WYKREŚLENI Z KARTY DO GŁOSOWANIA LISTY WYBORCZEJ

 

OBWIESZCZENIE
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ELBLĄGU
z dnia 13 października 2023 r.

 

Na podstawie art. 225 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r, poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), Okręgowa Komisja Wyborcza w Elblągu informuje, iż na karcie do głosowania znajduje się lista, której rejestracja została unieważniona na podstawie art. 222 § 4 Kodeksu wyborczego – Lista nr 8 KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIEBIORCÓW.

 

Komisja ponadto informuje o warunkach ważności głosu oddanego na kandydata z listy unieważnionej:

1. głos uznaje się za ważny, gdy wyborca postawił znak „x” przy nazwisku kandydata z unieważnianej listy i przy nazwisku kandydata z innej (ale tylko jednej) listy. Głos taki traktuje się jako oddany na kandydata z listy, której rejestracja nie została unieważniona.

2. za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w kratce na karcie do głosowania postawił znak „x” wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy, której rejestrację unieważniono.

 

KARTA DO GŁOSOWANIA\
 wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 października 2023 r.
(odwzorowanie karty do głosowania)

 

 

 

 

 Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Elblągu
(-) Piotr Wacław Żywicki

Źródło: Okręgowa Komisja Wyborcza w Elblągu

Liczba wyświetleń: 934

Podziel się:


Pozostałe