Konferencja z okazji zakończenia Programu Współpracy Transgranicznej

  • 2023-10-18, 15:22
  • UM Młynary
Konferencja z okazji zakończenia Programu Współpracy Transgranicznej

W dniu 12 października Burmistrz Miasta i Gminy Młynary Pani Renata Bednarczyk wzięła udział w panelu dyskusyjnym jako jeden z prelegentów podczas konferencji zamykającej Program współpracy transgranicznej, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. W spotkaniu łącznie uczestniczyło ponad 70 osób. Pani Burmistrz została zaproszona do udziału w panelu dyskusyjnym przez organizatora konferencji jako jeden z 5 przedstawicieli samorządów, które brały aktywny udział w programie. Oprócz Burmistrza Miasta i Gminy Młynary w panelu wystąpili także: Pan Karol Sobczak – Burmistrz Miasta Olecko, Pan Marek Charzewski – Burmistrz Miasta Malborka, Pan Izabela Fludzińska – Z-ca Dyrektora Departamentu ds. Projektów Infrastrukturalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Pan Karol Lizurej – Z-ca Burmistrza Miasta Kętrzyn.

Warto przypomnieć, że w ramach programu Gmina Młynary zrealizowała 2 projekty, w tym:

  1. Projekt w ramach pierwszego priorytetu programu, skupiającego się na dziedzictwie historycznym i przyrodniczym, w ramach którego wykonano: budowę parku miniatur w Młynarach, zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach, doposażenie parku miniatur, zakup zadaszenia sceny plenerowej w parku. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych Gminy Młynary wynosiła 778 343,51 euro, w tym dofinansowanie w wysokości 90% tj. 700 509,16 euro.
  2. Projekt w ramach drugiego priorytetu, koncentrującego się wokół czystego środowiska, w ramach którego wykonano: dokumentację techniczną modernizacji stacji uzdatniania wody w Młynarach, instalacje fotowoltaiczne w stacji uzdatniania wody w Karszewie i oczyszczalni ścieków w Młynarach, zakup beczki asenizacyjnej do wywozu ścieków z nieskanalizowanych nieruchomości, budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach, odtworzenie nawierzchni dróg z płyt betonowych wzdłuż ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych Gminy Młynary wyniosła 250  005,20 euro, w tym 90% dofinansowania tj. 225 004,68 euro.

 

Projekty nr PR/1/081/2018 oraz nr PR/1/118/2018 są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Ta publikacja została stworzona ze wsparciem finansowym Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Za jej treść odpowiada wyłącznie Gmina Młynary i w żadnym wypadku nie może być traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

 

 

UM Młynary

Zdjęcia (6)


Liczba wyświetleń: 1020

Podziel się:


Pozostałe