Bezzasadne zatrzymanie przez CBA Burmistrz Miasta i Gminy Młynary.

  • 2023-10-27, 12:25
  • Dorota Jurkowska
Bezzasadne zatrzymanie przez CBA Burmistrz Miasta i Gminy Młynary.

 

Szanowni Państwo,

W związku z postawionymi mi w sierpniu 2023 r. zarzutami, dotyczącymi osiągnięcia przeze mnie korzyści majątkowej, pragnę poinformować, że Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 25 października 2023 r. uwzględnił moje zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu mnie do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Sąd uchylił również zastosowany wobec mnie środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego. Sąd orzekający podkreślił, że zarówno zatrzymanie mnie, jak i przymusowe doprowadzenie do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy było bezzasadne. Sąd wskazał również, że brak było podstaw do zastosowania przez Prokuratora środka zapobiegawczego w celu zabezpieczenia dalszego toku postępowania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary

Renata Wioletta Bednarczyk

 

Dorota Jurkowska

Liczba wyświetleń: 785

Podziel się:


Pozostałe