Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Młynarach.

 • 2024-02-07, 16:09
 • Dorota Jurkowska
Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Młynarach.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję LXIV zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach, która odbędzie się 14 lutego 2024 r. (środa) o godz. 1500 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad:                                                                                  

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia
  17 stycznia 2024 r.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza z okresu międzysesyjnego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski sołtysów.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Młynary za rok 2023.
 8. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Młynary.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2024-2036,
  2. zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok,
  3. udzielenia Gminie Miasto Elbląg pomocy finansowej w formie dotacji celowej,
  4. przyznania dotacji celowej w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków,
  5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Młynarach, w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

Materiały na sesję dostępne są pod adresem: https://esesja.pl/276084

Link do obrad: https://www.youtube.com/watch?v=RVWGCs5DIXw 

       Przewodniczący

          Rady Miejskiej w Młynarach

                              /-/Karol Jóźwiak

 

Dorota Jurkowska

Liczba wyświetleń: 411

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe