Zawiadomienie o zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Młynarach.

 • 2024-03-13, 12:07
 • Dorota Jurkowska
Zawiadomienie o zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Młynarach.

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję LXV zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach, która odbędzie się 20 marca 2024 r. (środa) o godz. 1500 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad:     

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia
  14 lutego 2024 r.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza z okresu międzysesyjnego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski sołtysów.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach za 2023 rok.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania za działalności Ośrodka Kultury w Młynarach za 2023 rok.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach za 2023 rok.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Młynarach za 2023 rok.
 11. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Młynary na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027 za okres od 25 listopada 2020 r. do 25 listopada 2022 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2024-2036,
  2. zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok,
  3. zmieniająca uchwałę nr LXI/405/2023 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Młynary na rok 2024,
  4. ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Młynary,
  5. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok,
  6. przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej  oraz ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2027”,
  7. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok,
  8. przyjęcia strategii „MOF Elbląga 2030. Strategia rozwoju ponadlokalnego”.
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

Materiały na Sesję dostępne są pod adresem: https://esesja.pl/280715

Link do obrad on-line: https://www.youtube.com/watch?v=dtD838bOTWQ 

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej w Młynarach

                                                                                                     /-/ Karol Jóźwiak

 

  

Dorota Jurkowska

Liczba wyświetleń: 355

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe