Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji BRGOiK.

 • 2024-03-13, 12:17
 • Dorota Jurkowska
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji BRGOiK.

Informuję, że przedsesyjne LII posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Kultury w Młynarach odbędzie się 20 marca 2024 r. (środa) o godz. 14 00 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LI posiedzenia Komisji, które odbyło się 14 lutego 2024 r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2024-2036,
  2. zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok,
  3. zmieniająca uchwałę nr LXI/405/2023 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Młynary na rok 2024,
  4. ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Młynary,
  5. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok,
  6. przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej
   oraz ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2027”,
  7. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok,
  8. przyjęcia strategii „MOF Elbląga 2030. Strategia rozwoju ponadlokalnego”.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad.

Materiały na komisję dostępne są pod adresem: https://esesja.pl/280713

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu,

Rozwoju Gospodarczego Oświaty i Kultury

/-/ inż. Regina Chabros-Dusza

Dorota Jurkowska

Liczba wyświetleń: 225

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe