Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Błudowo

  • 2024-03-15, 08:15
  • Ewelina Cyrankiewicz
Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Błudowo

W dniu 09 lutego 2024 roku nastąpił odbiór końcowy zadania pn. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Błudowo. W ramach zadania firma: Usługi Brukarskie S.C. Mariusz Stankiewicz, Krzysztof Kuźma z siedzibą w Elblągu wykonała utwardzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Błudowo o powierzchni 56 m2 kostką brukową betonową szarą.

Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Błudowo, a jego całkowity koszt wyniósł 16 999,99 zł.

Ewelina Cyrankiewicz

Zdjęcia (2)


Liczba wyświetleń: 299

Podziel się:


Pozostałe