Przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Sąpy

  • 2024-03-15, 08:30
  • Ewelina Cyrankiewicz
Przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Sąpy

W dniu 27 lutego 2024 roku nastąpił odbiór końcowy zadania pn. Przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Sąpy.
W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na usunięciu cokołu z cegieł na ścianach w Sali głównej świetlicy wiejskiej w m. Sąpy, ułożeniu płytek w Sali głównej i w aneksie kuchennym oraz przygotowano otwór pod montaż drzwi wewnętrznych do pomieszczenia aneksu kuchennego w budynku.

Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Sąpy, a jego całkowity koszt wyniósł 23 455,00 zł.

Ewelina Cyrankiewicz

Zdjęcia (2)


Liczba wyświetleń: 136

Podziel się:


Pozostałe