Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Młynarach

  • 2024-03-15, 08:36
  • Ewelina Cyrankiewicz

W dniu 01 marca 2024 roku nastąpił odbiór końcowy zadania pn. Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Młynarach.
W ramach zadania, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawca - Pan Grzegorz Duda prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Budowlane i Hydrauliczne Grzegorz Duda z siedzibą w Ornecie, zdemontował stary piec olejowy, znajdujący się w kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Młynarach, dostarczył i zamontował 2 nowe piece olejowe Viessman Vitorondens 200-T J2RA63/80/100 kW oraz wymienił wkłady kominowe.

Całkowity koszt zadania wyniósł 196 800,00 zł.

Ewelina Cyrankiewicz

Zdjęcia (1)


Liczba wyświetleń: 124

Podziel się:


Pozostałe