Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz Stadionu Miejskiego w Młynarach

  • 2024-03-27, 08:28
  • Ewelina Cyrankiewicz
Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz Stadionu Miejskiego w Młynarach

W ramach zadania pn. Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w 2022 roku został wykonany program funkcjonalno-użytkowy, na podstawie którego w 2023 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w którym wyłoniono Wykonawcę - Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowego Budownictwa „PYZAK” Anna Pyzak z siedzibą przy ul.  Dąbrowskiego 11 w Lidzbarku Warmińskim. Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych wyniesie 6 428 492,68 zł.

Równocześnie z robotami budowlanymi prowadzony jest nadzór inwestorski przez Pana Grzegorza Kusiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe AMEL-BUD Grzegorz Kusiak z siedzibą Gronowie Górnym. Koszt nadzoru wyniesie 118 030,80 zł.

Inwestycja polegała będzie na przebudowie budynków Ośrodka Kultury w Młynarach, w tym sali byłego kina oraz przebudowie obiektów stadionu miejskiego w Młynarach, w tym: termomodernizacja pawilonu sportowego, stanowiącego zaplecze szatniarsko-techniczne, budowa instalacji fotowoltaicznej, odwodnienie, nawodnienie i modernizacja płyty boiska do gry w piłkę nożną.

Zadanie inwestycyjne jest realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wynosi 6 000 000,00 zł.

Ewelina Cyrankiewicz

Zdjęcia (5)


Liczba wyświetleń: 612

Podziel się:


Pozostałe