Podpisano kolejne umowy z organizacjami pozarządowymi.

  • 2024-04-30, 13:35
  • Dorota Jurkowska
Podpisano kolejne umowy z organizacjami pozarządowymi.

Organizacje pozarządowe w naszym społeczeństwie odgrywają ważną rolę w promowaniu różnorodności twórczej oraz aktywnego stylu życia. Poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, warsztatów czy festiwali, przyczyniają się do rozwijania pasji i zainteresowań. W dziedzinie kultury fizycznej promują aktywny tryb życia, zdrowie i integrację społeczną poprzez organizację zajęć sportowych, imprez rekreacyjnych oraz projektów edukacyjnych. Finansowe wspieranie organizacji jest niezwykle istotne dla zachowania i rozwijania bogactwa kulturowego oraz promowania zdrowego stylu życia, dlatego też Gmina Młynary co roku przekazuje środki finansowe na ich działalność.

19 marca podpisano dwie umowy na realizacje zadań publicznych. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary otrzymało dotację na zadania pod tytułem: „Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych – wsparcie zespołu teatralnego Drabina”. Wysokość przyznanych środków - 10 000,00 zł.

Klub Sportowy „SYRENA” Młynary otrzymał dotację w wysokości 40 000,00 zł, na zadanie pod tytułem: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu „Prowadzenie zajęć piłkarskich przez KS Syrena Młynary „.

Kolejne umowy z zakresu kultury fizycznej i sportu podpisane zostały 25 kwietnia 2024 r. Uczniowski Klub Sportowy „DONA” Młynary otrzymał 10 000,00 zł dotacji na „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Miasta i Gminy Młynary” oraz 4 878,30 zł na organizacje Turnieju piłki nożnej dla uczniów SP Młynary.  

Wsparcie w wysokości 5 000,00 zł popłynęło do Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary w związku z organizacją „Pikniku Rodzinnego w 2024 r.”, 2 500 zł przyznano dla Klubu Sportowego „Syrena” Młynary celem zorganizowania „Turnieju Piłki Nożnej”, natomiast Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Sąpy otrzymało dotacje w wysokości 2 989,20 zł na realizacje zadania pod tytułem: XI Turniej Rekreacyjno-Sportowy „W pogoni za Babim Latem” oraz 1 632,50 zł. na zadanie „III Młodzieżowy Turniej Sołectw Gminy Młynary”.

Łącznie w 2024 roku przyznano organizacjom pozarządowym, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych kwotę w wysokości 77 000,00 zł.

                                                                                                                                                   UMiG Młynary

Dorota Jurkowska

Zdjęcia (3)


Liczba wyświetleń: 458

Podziel się:


Pozostałe