Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach - III etap zakończony

  • 2024-05-17, 08:27
  • Ewelina Cyrankiewicz
Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach - III etap zakończony

W dniu 16.05.2024 r. nastąpił odbiór końcowy zadania pn. Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach – III etap.

W ramach zadania, wyłoniony w drodze zapytania ofertowego Wykonawca - Usługi Brukarskie S.C. Mariusz Stankiewicz, Krzysztof Kuźma z siedzibą w Elblągu wykonał kolejny etap modernizacji cmentarza komunalnego
w Młynarach.

W ramach tego etapu został wykonany ciąg pieszo-jezdny do 3,5 tony z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 225,1 m2, z lokalizacją na działce nr 180, obręb ewidencyjny 04 Młynary.

Wraz z robotami budowlanymi był sprawowany nadzór inwestorski przez Pana Dariusza Jastrzębskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą:  Inwest - Drog Dariusz  Jastrzębski z siedzibą w Myślęcinie.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 94 803,75 zł.

Ewelina Cyrankiewicz

Zdjęcia (2)


Liczba wyświetleń: 486

Podziel się:


Pozostałe