Zawiadomienie o zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Młynarach.

 • 2024-06-12, 12:17
 • Dorota Jurkowska
Zawiadomienie o zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Młynarach.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym zwołuję III zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach, która odbędzie się 19 czerwca 2024 r. (środa) o godz.  1500 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29.05.2024 r.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza z okresu międzysesyjnego.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Wnioski sołtysów.
 7. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Młynary za 2023 r., debata nad raportem oraz udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary wotum zaufania za 2023 r.
 8. Wykonanie budżetu za 2023 r.:
  1. przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2023 rok,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2023 rok,
  3. dyskusja nad sprawozdaniem,
  4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Młynary wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2023 rok,
  5. przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary za 2023 rok wraz z opinią,
  6. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium,
  7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary za 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok,
  2. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok,
  3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej
  4. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary,
  5. obwieszczenia w sprawie jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary.
 10. Informacja o potrzebie podjęcia uchwały dotyczącej zmiany granic i obszarów aglomeracji Młynary.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad

       Materiały dotyczące posiedzenia dostępne są pod linkiem: https://esesja.pl/297746

link do obrad: https://youtube.com/live/D8ek0WgO7Ss?feature=share

                                                                          

                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej w Młynarach

/-/ Karol Jóźwiak

 

                                   

 

Dorota Jurkowska

Liczba wyświetleń: 282

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe