Logopeda

W naszej szkole pracuje logopeda w poszczególne dni:
 

PONIEDZIAŁEK    8.00 - 8.45

WTOREK               8.50 - 11.25
ŚRODA                  8.50 - 9.35

CZWARTEK          10.40 - 12.25

             PIĄTEK                    8.00 - 8.45, 12.30 - 13.30

 

 

Konsultacje i porady dla rodziców dzieci objętych terapią logopedyczną odbywają się w godzinach pracy logopedy.

 


Co należy robić, aby wspomagać rozwój mowy dziecka?

- należy jak najwięcej mówić do dziecka, wykorzystywać każdą okazję, aby opisywać słowami to, co robimy bądź oglądamy (jest to tzw. „kąpiel słowna”),

- wypowiedzi kierowane do dziecka powinny być poprawne pod względem językowym; należy unikać zdrobnień, mówić wyraźnie i wolno, używać krótkich zdań; nowe słowo, które chcemy wprowadzić należy powtarzać wielokrotnie, w różnych kontekstach,

- należy wspólnie oglądać i czytać książeczki o różnej tematyce np. zwierzęta, warzywa, owoce, kolory, życie na wsi i w mieście i zachęcać dziecko do nazywania obrazków,

- należy opowiadać i czytać bajki,

- można recytować wierszyki, rymowanki, wyliczanki i włączać w zabawę gesty, ruchy, taniec – aby dla dziecka była to ciekawa rozrywka,

- można wspólnie oglądać telewizję (okazjonalnie) i rozmawiać na temat wydarzeń na ekranie,

- można wspólnie oglądać fotografie rodzinne i omawiać je (ćwiczymy w ten sposób zaimki: ja, ty, on, ona...),

- można śpiewać z dzieckiem (jest to ćwiczenie językowe, rytmiczne),

- można wspólnie rysować, mówiąc przy tym co kreślimy oraz zachęcając dziecko do wypowiedzi podczas rysowania,

- należy wprowadzać zabawy dźwiękonaśladowcze; naśladować odgłosy zwierząt (np. kot – miau, pies – hau, kura – ko ko), pojazdów – (auto – bum bum, erka – i-u),

 

- należy odpowiadać na pytania dziecka cierpliwie i wyczerpująco. 

Logopeda

Agata Ruśniak