Warunki ubezpieczenia dzieci NW

 Szanowni Państwo.

PZU Edukacja  Numer polisy ubezpieczeniowej  1023313653

Roszczenia należy kierować https://zgloszenie.pzu.pl

LUDZIE

Należy ptrzygotowac dokumenty:

Skan dokumentacji medycznej, dowodu osobistego rodzica/prawnego opiekuna, legitymacja szkolna, numer rachunku bankowego

 

A. Strzelecka dyrektor