Rekrutacja 2021/22

 

Szanowni Państwo,

przy wejściu do Przedszkola wywieszone zostały imienne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola w Młynarach na rok szkolny 2021/2022 w postępowaniu uzupełniającym.

Na rok szkolny 2021/2022 przyjęte zostały do naszego Przedszkola wszystkie dzieci z terenu miasta i gminy Młynary, których rodzice złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola i pisemne potwierdzenie swojej woli.

W razie pytań  proszę dzwonić pod numer: 799 038 517.

Alina MIkołajczyk


Szanowni Państwo,

przy wejściu do Przedszkola wywieszone zostały imienne listy dzieci zakwalifikowanych i niezkwalifikowanych do Przedszkola w Młynarach na rok szkolny 2021/2022 w postępowaniu uzupełniającym.

Na rok szkolny 2021/2022 zakwalifikowane zostały wszystkie dzieci z terenu miasta i gminy Młynary, których rodzice złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Dzieci spoza naszej gminy oraz dzieci 2,5-letnie mają szansę na przyjęcie do naszego Przedszkola po zakończeniu postępowania uzupełniającego, czyli pod koniec czerwca 2021 r.

Aby dzieci zakwalifikowane zostały przyjęte do naszego Przedszkola na rok szkolny 2021/2022 ich rodzice muszą złożyć w terminie od 18 do 25 czerwca 2021 r. pisemne potwierdzenie swojej woli:
/userfiles/files/Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola.pdf

W razie pytań i wątpliwości proszę dzwonić pod numer: 799 038 517.

Brak złożenia ww. oświadczenia jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w Przedszkolu na rok szkolny 2021/2022.

Alina MIkołajczyk


Szanowni Państwo,

informuję, że na rok szkolny 2021/2022 nasze Przedszkole dysponuje jeszcze 11 wolnymi miejscami. Przyjmowanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym rozpoczyna się w poniedziałek 31 maja 2021 r. i potrwa do piątku 11 czerwca 2021 r.

Poniżej znajduje się Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Młynarach na rok szkolny 2021/2022 oraz dokumenty do pobrania: wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola i wymagane oświadczenia.

/userfiles/files/Regulamin rekrutacji do Przedszkola_2021_22.pdf

/userfiles/files/Wniosek o przyjecie dziecka do Przedszkola.pdf

/userfiles/files/Oswiadczenie o wielodzietnosci.pdf

/userfiles/files/Oswiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.pdf

/userfiles/files/Oswiadczenie o podleganiu obowiazkowi przygotowania przedszkolnego.pdf

/userfiles/files/Oswiadczenie o potrzebie opieki przedszkola powyzej 5 godzin.pdf

/userfiles/files/Oswiadczenie o uczeszczaniu rodzenstwa do przedszkola.pdf

Alina Mikołajczyk


Szanowni Państwo,

przy wejściu do Przedszkola wywieszone zostały imienne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola w Młynarach na rok szkolny 2021/2022.

Na rok szkolny 2021/2022 przyjęte zostały do naszego Przedszkola wszystkie dzieci z terenu miasta i gminy Młynary, których rodzice złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola i pisemne potwierdzenie swojej woli.

Dzieci spoza naszej gminy oraz dzieci 2,5-letnie mają szansę na przyjęcie do naszego Przedszkola po zakończeniu postępowania uzupełniającego, czyli pod koniec czerwca 2021 r.

W razie pytań i wątpliwości proszę dzwonić pod numer: 799 038 517.

Alina MIkołajczyk


Szanowni Państwo,

przy wejściu do Przedszkola wywieszone zostały imienne listy dzieci zakwalifikowanych i niezkwalifikowanych do Przedszkola w Młynarach na rok szkolny 2021/2022.

Na rok szkolny 2021/2022 zakwalifikowane zostały wszystkie dzieci z terenu miasta i gminy Młynary, których rodzice złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Dzieci spoza naszej gminy oraz dzieci 2,5-letnie mają szansę na przyjęcie do naszego Przedszkola po zakończeniu postępowania uzupełniającego, czyli pod koniec czerwca 2021 r.

Aby dzieci zakwalifikowane zostały przyjęte do naszego Przedszkola na rok szkolny 2021/2022 ich rodzice muszą złożyć w terminie od 22 do 29 kwietnia 2021 r. pisemne potwierdzenie swojej woli: /userfiles/files/Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola.pdf

W razie pytań i wątpliwości proszę dzwonić pod numer: 799 038 517.

Brak złożenia ww. oświadczenia jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w Przedszkolu na rok szkolny 2021/2022.

Alina MIkołajczyk


Szanowni Państwo,

informuję, że na rok szkolny 2021/2022 Przedszkole w Młynarach dysponuje 36 wolnymi miejscami. Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się 15 marca 2021 r.

Poniżej znajduje się Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Młynarach na rok szkolny 2021/2022 oraz dokumenty do pobrania: wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola i wymagane oświadczenia.

/userfiles/files/Regulamin rekrutacji do Przedszkola_2021_22.pdf

/userfiles/files/Wniosek o przyjecie dziecka do Przedszkola.pdf

/userfiles/files/Oswiadczenie o wielodzietnosci.pdf

/userfiles/files/Oswiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.pdf

/userfiles/files/Oswiadczenie o podleganiu obowiazkowi przygotowania przedszkolnego.pdf

/userfiles/files/Oswiadczenie o potrzebie opieki przedszkola powyzej 5 godzin.pdf

/userfiles/files/Oswiadczenie o uczeszczaniu rodzenstwa do przedszkola.pdf

Alina Mikołajczyk


TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE:

12 marca 2021 r.: podanie przez Dyrektora Przedszkola w Młynarach do publicznej wiadomości informacji o liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje placówka.

15 marca - 15 kwietnia 2021 r.: składanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola w Młynarach wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.                     

16 - 20 kwietnia 2021 r.: ustalenie przez Komisję Rekrutacyjną wyników postępowania rekrutacyjnego.             

21 kwietnia 2021 r.: podanie przez Komisję Rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Przedszkola w Młynarach w postępowaniu rekrutacyjnym. 

22 - 29 kwietnia 2021 r.: potwierdzenie przez rodziców/ prawnych opiekunów woli przyjęcia dziecka do Przedszkola w Młynarach w postaci pisemnego oświadczenia.          

30 kwietnia 2021 r. : podanie przez Komisję Rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Przedszkola w Młynarach w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Przedszkole w Młynarach będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami, Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie uzupełniające.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE:

28 maja 2021 r.: podanie przez Dyrektora Przedszkola w Młynarach do publicznej wiadomości informacji o liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje placówka. 

31 maja - 11 czerwca 2021 r.: składanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola w Młynarach wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym.                

14 - 16 czerwca 2021 r.: ustalenie przez Komisję Rekrutacyjną wyników postepowania uzupełniającego                          

17 czerwca 2021 r.: podanie przez Komisję Rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Przedszkola w Młynarach w postępowaniu uzupełniającym.               

18 - 25 czerwca 2021 r.: potwierdzenie przez rodziców/ prawnych opiekunów woli przyjęcia dziecka do Przedszkola w Młynarach w postaci pisemnego oświadczenia.

28 czerwca 2021 r.: podanie przez Komisję Rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Przedszkola w Młynarach w postępowaniu uzupełniającym.

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Młynarach i potrzebne załączniki będzie można pobrać poniżej w wersji elektronicznej lub w wersji papierowej w siedzibie Przedszkola od 12 marca 2021 r.

Alina Mikołajczyk - Dyrektor Przedszkola w Młynarach