Konsulatacje społeczne

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych:
Rewitalizacja parku „Za Młynem”

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary zaprasza wszystkich mieszkańców sołectwa Młynary do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przygotowań do rozpoczęcia realizacji zadania: Rewitalizacja parku „Za Młynem”.

Cel konsultacji: zebranie pomysłów na zagospodarowanie terenu i utworzenie parku „Za Młynem”
Termin konsultacji: 24.02.2020 r. – 23.03.2020 r.
Forma konsultacji: wypełnienie i złożenie pisemnego formularza.
Druk formularza dostępny jest:
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach;
na stronie internetowej Gminy Młynary (www.mlynary.pl) w zakładce „Konsultacje społeczne”.
Wypełnione formularze można składać:
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach w godzinach pracy Urzędu;
poprzez przesłanie wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected];
poprzez przesłanie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Młynarach,
ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary.
Termin składania formularzy: do 23 marca 2020 r.
Wyniki przeprowadzonych konsultacji mają charakter opiniodawczy, zostaną wykorzystane przez zespół ds. rewitalizacji parku „Za Młynem” powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary.
 

Załącznik:

Formularz konsultacji
 
Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zadania: Rewitalizacja parku „Za Młynem” na terenie Sołectwa Młynary - tutaj.