Kadra i pracownicy

Dyrektor:

Anna Strzelecka

Nauczyciele:

Agata Filipiuk: edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, wych. świetlicy

Magdalena Iwanicka: edukacja wczesnoszkolna, wych świetlicy

Irena Afranowicz: geografia

Alina Barbara Iwanicka: edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, muzyka, oligofrenopedagogika, wych. świetlicy

Małgorzata Baronowska: j. polski, wychowanie fizyczne, w.d.ż, wych. świetlicy

Agata Ruśniak: j. polski, historia, zaj. rewalidacyjne

Marta Maria Matak: j. angielski

Katarzyna Jankowska: j. niemiecki, j. angielski

Iwona Krupień: matematyka, terapia pedagogiczna

Anna Strzelecka: zajęcia komputerowe i techniczne, plastyka, 

Justyna Rataj: katecheta

Wiesława Hulanicka: fizyka

Izabela Guzicz: chemia

Marzena Szeksztełło: bilogia

Beata Dusza: wychowanie do bezpieczeństwa

Katarzyna Borowska: pedagog, socjoterapia, pedagogika specjalna, wych. świetlicy

Iwona Antczak: nauczyciel wspomagający, nauczanie indywidualne, wych. świetlicy

Piotr Walczak: zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia rewalidacyjne, wychowanie fizyczne

Agata Ruśniak: logopeda

Iwona Krupień: bibliotekarz

Pracownicy administracji:

Dorota Jankiewicz  : sekretarz szkoły

Iwona Klocek: główna ksiegowa

Pracownicy obsługi:

Paweł Iwanicki: konserwator

Agata Jankowska: pracownik gospodarczy

Elżbieta Pawlikowska: pracownik gospodarczy