Aktualności rok szkolny 2019/20

AKTUALNOŚCI

UWAGA - ZMIANA GODZIN ODJAZDÓW W TRASIE III

/userfiles/files/TRASA III_zmieniona.doc


Drodzy Rodzice,

przekazuję Państwu do zapoznania się list Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, do którego załączone były plakaty informacyjne skierowane do uczniów i rodziców, z prośbą o zawieszenie w widocznym miejscu w placówce. 

Chciałabym także, aby zapoznali się Państwo ze wspólnym listem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Infrastruktury oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącym bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Załącznikiem do listu są Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Zostały one opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym. W wytycznych zostały wymienione obowiązki, jakie leżą po stronie pasażera, kierowcy i obsługi pojazdu oraz przedsiębiorcy w czasie korzystania z transportu zbiorowego. 

/userfiles/files/listministraedukacjinarodowejzokazjirozpoczeciarokuszkolnego2020_2021wwersjipdf.pdf

/userfiles/files/wytycznegismzimendotyczacetransportu.doc

/userfiles/files/list_men_mi_gis_transport publiczny.pdf

 

Alina Mikołajczyk


HARMONOGRAM DOWOŻENIA DZIECI/ UCZNIÓW

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczam harmonogram dowozów i odwozów dzieci/ uczniów w roku szkolnym 2020/2021.

Proszę Rodziców dzieci dojeżdżających, aby się z nim zapoznali i zgłosili pod numerem telefonu: 799 038 517, o której ich dziecko będzie przyjeżdżać i odjeżdżać. Przypominam, że dzieci są odbierane z autobusu  i odprowadzane na autobus przez wyznaczonych pracowników Przedszkola.
Proszę także pamiętać, że gmina ma obowiązek zapewnić bezpłatny transport do przedszkola dzieciom pięcio- i sześcioletnim, których droga do placówki przekracza 3km

/userfiles/files/Harmonogram dowozow i odwozow_2020-21.pdf

 

Alina Mikołajczyk


Harmonogram dowożenia uczniów/ dzieci na rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020 r.

Podgórze 7:45
Nowe Monasterzysko 7:50
Karszewo 7:55
Rucianka 8:20
Włóczyska 8:30

Błudowo  szkoła 8:40

Płonne 8:45

Podgórze 8:50

Młynary szkoła 8:55

Majewo kolonia 7:05
Kwietnik        7:50

Kwietnik kolonia 7:52
Zastawno 7:55
Zaścianki 7:58

Młynary szkoła 8:05
Kurowo Braniewskie 8:30

Kraskowo – 8:35

Gardyny – 8:40

Młynary szkoła 8:45

Płonne 8:47

Płonne kolonia 8:50

Błudowo szkoła 8:55

Stare Monasterzysko – 7:20

Sokolnik – 7:30

Podgórze – 7:35

Młynary szkoła – 7:40

Janiki Pasłęckie – 7: 50

Mikołajki – 8:00

Krasinek – 8:03

Młynarska Wola – 8:05

Młynary szkoła -  8:10

Warszewo – 8:25

Sąpy – 8:35

Kobyliny- 8:40

Młynary szkoła 8:45

ODWOZY OD GODZINY 10:30. 

Alina Mikołajczyk


Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami informuję, że 1 września 2020 r. wznawiamy działalność naszego Przedszkola - przypominam, że tego dnia nie ma żadnego oficjalnego rozpoczęcia roku szkolnego, tylko do razu mają miejsce normalne zajęcia.

Aby dowiedzieć się, jak będzie zorganizowana nasza praca od najbliższego wtorku, proszę Państwa o zapoznanie się z Procedurami bezpieczeństwa na terenie Przedszkola w Młynarach w czasie pandemii COVID-19:

/userfiles/files/Procedury bezpieczenstwa_COVID 19_26_08.pdf

/userfiles/files/Zal_1_instrukcja mycia rak.png

/userfiles/files/Zal_2_instrukcja dezynfekcji rak.png

/userfiles/files/Zal_3_instrukcja ubierania i zdejmowania maseczki.png

/userfiles/files/Zal_4_instrukcja zakladania i zdejmowania rekawiczek.png

 

NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA ORGANIZACYJNE:

 • grupa przedszkolna może liczyć do 25 dzieci,
 • do Przedszkola mogą uczęszczać jedynie zdrowe dzieci -  DRODZY RODZICE, PROSZĘ NIE DAWAJCIE DZIECIOM RANO SYROPU PRZECIWGORĄCZKOWEGO, BO ON PO JAKIM CZASIE PRZESTAJE DZIAŁAĆ, A WÓWCZAS MY BĘDZIEMY ZMUSZENI ODIZOLOWAĆ DZIECKO OD GRUPY
 • w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych u dziecka zostanie ono odizolowane od grupy,
 • dziecko nie może przynosić do Przedszkola zabawek ani innych niepotrzebnych przedmiotów,
 • rodzic, wchodząc do Przedszkola, musi założyć maseczkę, zdezynfekować ręce (lub ubrać rękawiczki) i zachowywać dystans społeczny,
 • dzieci nie dezynfekują rąk ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej - myją je wodą z mydłem,
 • dzieci nie myją w Przedszkolu zębów,
 • dzieci nie muszą nosić w Przedszkolu maseczek, ale dzieci dojeżdżające muszą mieć założone maseczki w czasie jazdy autobusem szkolnym,
 • należy ograniczyć kontakt poszczególnych grup ze sobą, dlatego w określonym czasie na placu zabaw może przebywać tylko jedna grupa, a organizacja wszelkiego rodzaju imprez i uroczystości dla całej społeczności przedszkolnej jest zawieszona do odwołania,
 • oprócz wyjścia na przedszkolny plac zabaw dozwolone są spacery po polnej drodze,
 • rodzic może wejść z dzieckiem do szatni, ale ma zakaz wejścia do sali i na plac zabaw,
 • dziecko przyprowadza lub odbiera jedna osoba, tzn. rodzicowi/ opiekunowi prawnemu czy osobie upoważnionej nie mogą towarzyszyć inne osoby - wyjątkiem są małe dzieci, które nie mogą pozostać na zewnątrz budynku bez opieki.

Zachęcam na bieżąco śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na stronach https://www.gov.pl/web/gis lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a w razie pytań i wątpliwości zajrzeć na stronę https://www.gov.pl/web/edukacja/qa-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020-r

Zachęcam także Państwa do odwiedzenia strony https://livekid.com/pl/akcja-adaptacja, gdzie znajdą Państwo wskazówki, jak ułatwić dziecku i sobie proces adaptacji i readaptacji w przedszkolusmiley

Przy okazji informuję, że w roku szkolnym 2020/2021 w Przedszkolu w Młynarach będzie nadal funkcjonować 5 grup:

 • "Sówki", oddział 4-5-6-latków, nauczycielki: A. Stando, M. Kwarta, A. Szatkowska; czas pracy grupy 6:30 - 15:30; grupa ma swoją salę na parterze  - po prawej stronie od wejścia;
 • "Liski urwiski", oddział 5-6-latków, nauczycielki: K. Darmofał-Niska, M. Kwarta, A. Frąckiewicz; czas pracy grupy 6:30 - 16:30; grupa ma swoją salę na piętrze - druga po lewej od wejścia;
 • "Wiewiórki", oddział 4-5-latków, nauczycielki: K. Czyż, A. Szatkowska; czas pracy grupy 7:30 - 16:00; grupa ma swoją salę na piętrze - pierwsza po lewej od wejścia;
 • "Misie", oddział 3-4-latków, nauczycielki: K. Wasiluk, A. Frąckiewicz; czas pracy grupy 7:00 - 15:30; grupa ma swoją salę na piętrze - po prawej od wejścia;
 • "Motylki", oddział 2,5-3-4-latków, nauczycielki: M. Byk, K. Czyż, A. Mikołajczyk; czas pracy grupy 7:30 - 16:00; grupa ma swoją salę na parterze - na wprost od wejścia.

Czas pracy poszczególnych grup zostanie zweryfikowany w ciągu pierwszych dwóch tygodni września i wówczas zostanie od dostosowany do realnych potrzeb rodziców.

Jeśli zadeklarowali Państwo pobyt dziecka w Przedszkolu w innych godzinach niż pracuje oddział, proszę się nie martwić, wówczas dziecko trafia chwilowo do innej grupy: na parterze rano "Motylki" do "Sówek", a popołudniu "Sówki" do "Motylek", natomiast na piętrze rano i popołudniu ""Misie" i "Wiewiórki" do "Lisków urwisków".

Alina Mikołajczyk


Szanowni Państwo,

 dniach 27-28 sierpnia odbędą się w naszym Przedszkolu spotkania adaptacyjne dla nowoprzyjętych dzieci i ich rodziców. Niestety ze względu na aktualną sytuację epidemiczną spotkania te muszą odbyć się w mniejszych grupach, a o ich terminie rodzice zostaną poinformowani telefonicznie.

Alina Mikołajczyk


Szanowni Państwo,

przypominam, że rodziny mające ciężką sytuację materialną mogą zwrócić się z wnioskiem do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach o objęcie dożywianiem dziecka w przedszkolu.

Najlepiej nie odkładać załatwienia formalności na wrzesień i udać się do M-GOPS-u jeszcze w sierpniu.

Alina Mikołajczyk


Drodzy Rodzice,

w poniedziałek 24 sierpnia odbędzie się narada Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek oświatowych. W spotkaniu tym ma wziąć także udział Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu, aby udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące organizacji pracy szkół i placówek w obecnej sytuacji epidemicznej. W związku z powyższym najprawdopodobniej we wtorek 25 sierpnia po południu zamieszczę na naszej stronie informacje na temat organizacji pracy naszego Przedszkola od 1 września 2020 r.

Alina Mikołajczyk


BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ - KONFERENCJA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Szanowni Państwo,

zakładam, że pomimo sezonu urlopowego, słyszeli dziś Państwo zapewnienia Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego o powrocie dzieci do szkół i placówek oświatowych. Poniżej zamieszcam linki do stron, na których znajdują się materiały, z którymi warto się zapoznać.

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii

https://www.gov.pl/web/rodzina/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-2-lipca-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3

https://wsse.rzeszow.pl/nadzor-sanitarny/oddzial-epidemiologii/choroby-zakazne

Przedszkole jest póki co zobowiązane przestrzegać wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. Sytuacja epidemiczna jest jednak bardzo dynamiczna i nieprzewidywalna, dlatego mam nadzieję, że najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego będę mogła Państwa poinformować, jak będzie wyglądać organizacja pracy w naszej placówce od 1 września 2020 r. Jedno, co jest na razie pewne, to fakt, że do przedszkola absolutnie nie będą mogły być przyprowadzane dzieci z objawami infekcji górnych dróg oddechowych (gorączka, uporczywy kaszel, katar, ból gardła czy ucha) ani chorób zakaźnych. Jeżeli dziecko jest alergikiem, to rodzic będzie musiał przedstawić nam stosowne zaświadczenie od lekarza specjalisty.

Alina Mikołajczyk


Wszystkim Dzieciom i Rodzicom życzymy

pogodnych, pełnych przygód i wrażeń wakacji.

Wracajcie do nas wypoczęci i uśmiechnięci!

Do zobaczenia we wrześniu!!!

Dyrektor i Pracownicy Przedszkola w Młynarach


Drodzy Rodzice,

w związku z zakończeniem zajęć wychowawczo-dydaktycznych chciałabym w imieniu własnym i Grona Pedagogicznego

serdecznie podziękować za Państwa pracę i zaangażowanie w czasie edukacji zdalnej.

Korzystając z okazji specjalne podziękowania kierujemy w stronę pani Alicji Zienkiewicz - Przewodniczącej Rady Rodziców Przedszkola w Młynarach. Dziękujemy za Pani życzliwość, gotowość do działania, współpracę w przyjaznej atmosferze oraz zaincjowanie akcji "Rodzice Dzieciom".

Za aktywne uczestnictwo w życiu poszczególnych grup i przedszkola dziękujemy także Rodzicom, których dzieci opuszczają naszą placówkę. Dziękujemy Państwu za czytanie książek w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom", współorganizowanie zajęć z preorientacji zawodowej, opiekę nad dziećmi w czasie wyjazdów, pomoc w przygotowywaniu imprez grupowych oraz zorganizowanie spotkań na zakończenie przedszkola. Wyrazy podziękowania składamy:

- pani Monice Aleksandrowicz,

- pani Annie Iwaszkiewicz,

- pani Katarzynie Luźnej,

- pani Annie Mackiewicz,

- pani Justynie Izabeli Obuchowskiej,

- pani Angelice Paczuskiej,

- pani Lilianie Paradowskiej,

- pani Edycie Wasiluk-Jarosz,

- pani Joannie Danucie Żuromskiej.

Za pracę na rzecz naszej przedszkolnej społeczności dziękujemy również pani Justynie Falkowskiej, pani Magdalenie Romanek oraz panu Tomaszowi Wrzałce i liczymy na owocną współpracę w przyszłym roku szkolnym.

Na koniec pragnę w imieniu swoim oraz pani Ani Stando podziękować babci Wojtka z grupy "Sówek" - pani Małgorzacie Sielawie, która serwowała nam swoje przepyszne wypieki!

Alina Mikołajczyk


W środę 24 czerwca miało miejsce pożegnanie dzieci z oddziału "Sówek", które kończą już swoją przygodę z przedszkolem. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną do południa dzieci odbierały indywidualnie dyplomy ukończenia Przedszkola w Młynarach w siedzibie placówki, a po południu miały okazję spotkać się na ognisku w Gardynach - przy okazji dziękuję Rodzicom, w imieniu własnym oraz pani Ani i pani Magdy, za zaproszenie na to spotkanie. 

 

Z kolei w czwartek 25 czerwca pożegnaliśmy przedszkolaki odchodzące do szkoły z grupy "Biedronek". W przypadku tej grupy zarówno część oficjalna, czyli wręczenie dyplomów i upominków, jak i część rozrywkowa, miała miejsce na boisku "Wembley" w Zaściankach.

Z jednej strony jest nam przykro, że kolejny rocznik opuszcza mury naszego Przedszkola, z drugiej strony zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że rozstania są nieodłaczną częścią naszego życia...

Kochane "Sówki" i "Biedronki", po wakacjach czeka na Was szkoła. Pamiętajcie, że stając się uczniami, nie przestajecie być dziećmi, a więc niech waszej dalszej edukacji towarzyszy zabawa, uśmiech oraz zadowolenie  z każdego, nawet najmniejszego sukcesu!

Absolwentami Przedszkola w Młynarach w roku szkolnym 2019/2020 z grupy "Sówek" zostali:

Aleksandrowicz Jakub 

Bulkowska Julia

Chabros Jan Adam

Gajc Bartosz

Gałązka Błażej

Iłgowska Gabriela

Iwaszkiewicz Wojciech

Jarosz Krzysztof

Jurgielewicz Amelia

Kalinowski Tymon Norbert 

Mały Wojciech

Paczuska Lena

Palczewski Szymon

Paradowska Wiktoria

Paszkowski Krzysztof

Rusiecka Lena

Wielgus Wiktor

Zienkiewicz Kaja

Absolwentami Przedszkola w Młynarach w roku szkolnym 2019/2020 z grupy "Biedronek" zostali:

Bojara Filip

Chęsy Dominik

Czyżewski Franciszek 

Dec Wiktor

Dudziński Tomasz

Dziatłowicz Wiktoria Julia

Harasimowicz Dawid

Jurgielewicz Krystian

Kierzkowski Marcel

Obuchowska Gabriela Małgorzata

Pakulski Dawid

Strzelecka Ewa

Szumski Szymon

Szydłowski Maciej

Śledź Laura

Śluborska Amelia

Śluborski Filip

Wesołek Nadia

Żuromska Luiza Maria

 

Alina Mikołajczyk


Szanowni Państwo,

zwracam się do Rodziców, których dzieci kończą w tym roku szkolnym przedszkole. Proszę, aby na nasze ostatnia spotkania przynieśli Państwo ze sobą breloki do rejestracji wejść i wyjść dziecka - te, które dostaliście Państwo jako pierwsze oddajecie, a jeśli ktoś dokupował dodatkowe, to te odkupimy.

Alina Mikołajczyk


DRODZY RODZICE, KOCHANE DZIECI z grupy  „BIEDRONKI”

Przesyłam zadania zgodnie z IV tematem kompleksowym na miesiąc czerwiec – „WAKACJE!”: /userfiles/files/Wakacje IV temat komp 17-24_06_2020 -BIEDRONKI.doc

Przypominam o zakończeniu roku szkolnego 25.06.2020r w Zaściankach o godz.15. Obowiązkowo maseczki.

 Pozdrawiam

Małgorzata Byk


W PIĄTEK 12 CZERWCA 2020 R. PRZEDSZKOLE W MŁYNARACH JEST NIECZYNNE.

ZAPRASZAMY W PONIEDZIAŁEK 15 CZERWCAsmiley


DRODZY RODZICE, KOCHANE DZIECI z grupy „BIEDRONKI”

Przekazuję zadania  zgodnie  z  III tematem kompleksowym na miesiąc czerwiec – „ LATO”: /userfiles/files/LATO -III temat kompleksowy - BIEDRONKI.doc

 Pozdrawiam

Małgorzata Byk


 

Z okazji Dnia Dziecka życzymy naszym Przedszkolakom

cudownych chwil spędzonych z najbliższymi,

kolorowych dni pełnych słońca i uśmiechu

oraz dziecięcej wiary w rzeczy niemożliwe!

Niech czas Waszego dzieciństwa będzie

fascynującą przygodą pełną inspirujących wydarzeń!

Serdecznie Was pozdrawiamy i mocno ściskamysmiley

Dyrektor i Pracownicy Przedszkola w Młynarach


DRODZY RODZICE, KOCHANE DZIECI z grupy  „BIEDRONKI”

Zapraszamy do wykonania zadań zgodnie  z tematami  kompleksowymi na miesiąc czerwiec –  „Dzień Dziecka’, „ Zwierzęta duże i małe”:

/userfiles/files/DZIEN DZIECKA -Zwierzeta male i duze -1_06-5_06_2020 BIEDRONKI.doc

Pozdrawiam

Małgorzata Byk


Z okazji przypadającego 31 maja Dnia Bociana Białego, Fundacja Przyrodnicza ProNatura wraz z Grupą Energa, ogłasza specjalny konkurs z nagrodami dla najmłodszych. Poniżej przedstawiam Państwu otrzymaną w tym zakresie wiadomość:

Konkurs, czyli "Lecą boćki..." oczami dzieci

Nieprzypadkowo konkurs dla najmłodszych ogłaszany jest w przededniu Dnia Dziecka i Dnia Bociana. Święto bocianów przypada bowiem 31 maja, czyli w wigilię święta wszystkich dzieci, a jak powszechnie wiadomo, zanim pojawią się dzieci, powinien przylecieć bocian…

Mogą wziąć w nim udział dzieci w wieku 3-10 lat, w tym przedszkolaki, zgłoszone przez opiekunów jako grupy z placówek edukacyjnych, jak i indywidualnie przez rodziców. Zadanie polega on na twórczym wykorzystaniu książeczki "Lecą boćki…" - przygotowaniu piosenki, wierszyka, pracy plastycznej, zdjęcia czy np. przedstawienia. Wykonanie powinno zostać opublikowane przez opiekuna na profilu facebookowym swojej placówki i oznaczone w mediach społecznościowych #BocianyPL i #Energa.

Najciekawsze propozycje nagrodzone będą zestawami gadżetów sportowych i edukacyjnych ufundowanych przez Energę SA dla 20 najwyżej ocenionych grup przedszkolnych, 20 grup szkolnych oraz 50 dzieci zgłoszonych do zabawy samodzielnie.

Szczegóły konkursu pojawią się lada moment na stronie https://bociany.pl/konkurs-leca-bocki/

Materiały do pobrania:

Jak może wyglądać twórcze podejście do interpretacji książeczki? Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym udokumentowanym wykonaniem piosenki udostępnionym przez autora na blogu przyrodniczym Dbajobociany.pl.

Więcej informacji o bocianach, ich ochronie i pięknej polskiej przyrodzie wokół ich gniazd można znaleźć na:

 


Informuję, że od poniedziałku 1 czerwca przedszkole jest otwarte w godzinach od 7:00 do 16:00.

Jednocześnie przypominam, że według wcześniejszych ustaleń z Radą Rodziców piątek po Bożym Ciele, czyli 12 czerwca, jest w Przedszkolu dodatkowym dniem wolnym.

Alina Mikołajczyk


"BUKIECIK DLA MAMY"
Włodzimierz Ścisłowski

Dziś dla Ciebie Mamo
Świeci słońce złote
Dla Ciebie na oknie
Usiadł barwny motyl

Dziś dla Ciebie Mamo
Płyną białe chmurki
A wiatr je układa
W świąteczne laurki

Dziś dla Ciebie Mamo
Śpiewa ptak na klonie
I dla ciebie kwiaty
Pachną też w wazonie

Dzisiaj droga Mamo
Masz twarz uśmiechniętą
Niechaj przez rok cały
Trwa to Twoje święto!


DRODZY RODZICE, KOCHANE DZIECI z grupy  „BIEDRONKI”

Przesyłam  zadania zgodnie z IV  tematem kompleksowym „Święto mamy i taty”” na miesiąc maj oraz zadania do projektu edukacyjnego FONOLANDIA  - Przestrzeń publiczna.

Załączniki:

/userfiles/files/Swieto mamy i taty IV temat komp maj BIEDRONKI.doc

/userfiles/files/karta pracy- rodzina.doc

/userfiles/files/Obraz.jpg

/userfiles/files/Obraz (3).jpg

/userfiles/files/Obraz (4).jpg

/userfiles/files/Obraz (5).jpg

/userfiles/files/Obraz (6).jpg

/userfiles/files/Obraz (7).jpg

Pozdrawiam

Małgorzata Byk


ZARZĄDZENIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA W SPRAWIE CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU W MŁYNARACH

 


Drodzy Rodzice,

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY POLECAJĄ BEZPIECZNĄ STREFĘ Z BAJKAMI, GRAMI I FILMIKAMI EDUKACYJNYMI!

W czasie, kiedy dzieci spędzają więcej czasu w domu, warto zapewnić im wartościowe formy rozrywki łączące zabawę z edukacją oraz ruchem. Kubuś o tym wie, dlatego przygotował dla najmłodszych dedykowaną stronę z bajkami w formie audiobooków, edukacyjnymi i zachęcającymi do ruchu filmikami, oraz interaktywnymi, tematycznymi grami. Wszystko po to, by w bezpiecznej formie bawić i edukować dzieci.

Wśród ponad 50 audiobooków, dostępnych jest 30 bajek klasycznych i 25 bajek przeniesionych we współczesne czasy, które zostały stworzone w wyniku współpracy Kubusia z Partnerem Storytel. Czytają je znane i lubiane osoby, takie jak Cezary Pazura, Wiktor Zborowski czy Marta Żmuda-Trzebiatowska. Zachęcamy by sprawdzić kto jeszcze: https://kubus.pl/audiobooki/?style=dziecko.

W czasie gdy aktywności sportowe i ruchowe poza domem są ograniczone, solidną dawkę ćwiczeń dostarczy Kubuś na stronie: https://kubus.pl/rusz-sie/.   Wystarczy włączyć jeden z ok. 20 filmów prezentujących różnorodne sporty oraz ćwiczenia i obserwować jak dziecko chętnie rusza się w towarzystwie misia. W tej sekcji możliwe jest włączenie zapętlenia listy, dzięki czemu dziecko aktywnie spędzi dłuższy czas. Oczywiście będąc pod opieką rodziców.

Z kolei podstawowe informacje na temat zasad higieny, przyrody, czy nauki liczenia oraz pór roku dzieci czerpać mogą z sekcji: https://kubus.pl/ogladaj/.  Kubuś wyjaśnia i prezentuje otaczający nas świat, wykorzystując do tego krótkie animacje.

Programowania czy logicznego myślenia dzieci mogą uczyć się w grach edukacyjnych:  https://kubus.pl/graj/#edukacyjne. Można w nich również ćwiczyć pamięć oraz uczyć się jak ponownie wykorzystywać zużyte rzeczy (np. EkoBohater). Oprócz tego dostępne są np. gry rozwijające kreatywność (np. – Portrety czy Szalone Zwierzaki).

Najważniejsze jednak dla wszystkich rodziców jest to, że w Bezpiecznej Strefie znajdują się bezpieczne treści, przygotowane i wybrane specjalnie dla dzieci. Wszystkie są bezpłatne. Można je przeglądać na komputerach, tabletach i smartfonach.

Kubusiowi Przyjaciele Natury


Świętujmy razem 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II

Koncert „Santo Subito – Prorok naszych czasów”, serwis jp2online.pl, nowy portal tematyczny IPN, programy telewizyjne i radiowe, filmy dokumentalne i reportaże, akcje w mediach społecznościowych to tylko wybrane inicjatywy przygotowane z okazji 100. rocznicy urodzin jednego z największych Polaków w naszej historii – Papieża Jana Pawła II. Świętujmy razem ten szczególny dzień!

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza w poniedziałek, 18 maja o godz. 18:00 na wyjątkowe widowisko muzyczne „Santo Subito – Prorok naszych czasów”, transmitowane z Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie. To największe przedsięwzięcie organizowane w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Koncert będzie transmitowany na stronie internetowej Programu „Niepodległa”, na platformie You Tube, a także na kanale TVP 1 oraz w radiowej Jedynce. Więcej informacji o widowisku na stronie https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/santo-subito-prorok-naszych-czasow-juz-w-poniedzialek-wyjatkowy-koncert/.

Wybrane inicjatywy rocznicowe realizowane w mediach elektronicznych  

 • #ThankYouJohnPaul2 – inicjatywa ogólnoświatowa przygotowana przez Episkopat Polski, która polega na umieszczaniu w mediach społecznościowych wpisów, zdjęć, krótkich filmików z podziękowaniami dla Jana Pawła II; przedstawiciele Episkopatu Polski zachęcają również do dzielenia się wspomnieniami związanymi z Papieżem Polakiem;
 • #WirtualnaPielgrzymka na 100. #urodzinyJP2 – wirtualny spacer śladami Jana Pawła II po Rzymie i jego okolicach przygotowany przez Ambasadę RP w Rzymie, Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie oraz Szkołę Polską im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego w Rzymie w związku z odwołaniem Narodowej Pielgrzymki do Rzymu,
 • „Karol” – serial animowany inspirowany życiem Jana Pawła II przygotowany przez Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego; odcinki dostępne na kanale YouTube Mt 5,14;
 • „Wirtualny spacer” po Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach;
 • akcja „Cała Polska śpiewa Barkę” – Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach zachęca do podzielenia się własnym wykonaniem „Barki” – ulubionej pieśni Papieża; można to robić przez cały miesiąc na stronie wydarzenia https://www.facebook.com/events/742408482845528, a także oznaczając fanpage (@domjp2) lub #jestemwdzieczny na profilach w serwisie Facebook;
 • #DlaCiebieOjczeŚwięty – inicjatywa Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej promująca list wdzięczności za życie i działalność Jana Pawła II.

Źródło i więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/swietujmy-razem-100-rocznice-urodzin-jana-pawla-ii

Alina Mikołajczyk


DRODZY RODZICE, KOCHANE DZIECI z grupy  „BIEDRONKI”

Przesyłam  zadania zgodnie z trzecim tematem kompleksowym „Wrażenia i uczucia” na miesiąc maj:

/userfiles/files/Wrazenia i uczucia - III temat kompleksowy maj- 18-22_05_2020.doc

/userfiles/files/karta pracy nr 1.doc

/userfiles/files/Sonata ksiezycowa.mp3

Pozdrawiam

Małgorzata Byk


Drodzy Rodzice, przekazuję Wam kolejne materiały, które można wykorzystać w pracy z dziećmi - tym razem od Fundacji Ziko dla Zdrowia:

ZDROWO MALUCHOWO – ZABAWA I EDUKACJA Z FUNDACJĄ ZIKO DLA ZDROWIA

Dla każdego, kto szuka przepisu na atrakcyjne, kreatywne i mądre spędzanie czasu z dzieckiem w domu Fundacja Ziko dla Zdrowia przygotowała propozycję zabaw z edukacją prozdrowotną w tle.

Zapraszamy do wspólnego spędzania czasu -  #zostańwdomu, baw się, ucz i zadbaj o swoje zdrowie!

ZDROWO MALUCHOWO, to nazwa nowego cyklu edukacyjnego Fundacji Ziko dla Zdrowia, przygotowanego z myślą o dzieciakach w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W ramach tej inicjatywy na stronie internetowej Fundacji regularnie będą publikowane materiały edukacyjne, dzięki którym przygotowanie i przeprowadzenie wartościowych zabaw z dzieckiem będzie dla każdego rodzica lub opiekuna proste i przyjemne.

Materiały publikowane w cyklu ZDROWO MALUCHOWO związane będą z tematyką zdrowia: właściwym trybem życia, zdrowym odżywianiem, aktywnością fizyczną, czy higieną osobistą. Każda z proponowanych zabaw będzie obejmowała jedno zagadnienie, w ramach którego przygotowane będą trzy dokumenty:

 • Krótki artykuł dla rodziców lub opiekunów, dotyczący treści zajęć.
 • Propozycja scenariusza zabawy do zapoznania się przez rodzica lub opiekuna.
 • Karta pracy dla dziecka (kolorowanka).

Przygotowanie się do przeprowadzenia zabaw edukacyjnych zajmuje najwyżej kwadrans (trzeba przeczytać artykuł i scenariusz oraz przygotować kilka rekwizytów). Jeżeli jest taka możliwość – warto również wydrukować przygotowane przez Fundację materiały, ale nie jest to konieczne – zabawy można przeprowadzić bez wydruków, korzystając tylko z dodatkowych 2 kartek  papieru. Proponowane scenariusze są podstawową bazą do zabaw – ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wzbogacać je o własne pomysły i dostępne w domu materiały edukacyjne (np. książki, filmy animowane itp.).

To, jak dużo czasu zajmie jedna zabawa zależy wyłącznie od dzieci: ich możliwości, chęci i motywacji do podejmowania kolejnych wyzwań. Każda z zabaw podzielona jest na kilka mniejszych bloków, co stwarza możliwość przeprowadzenia jednej zabawy w kilku częściach.

Zachęcamy do wspólnych zabaw: https://www.zikodlazdrowia.org/do-pobrania/zdrowo-maluchowo/

Jeden z zamieszczonych scenariuszy - zabawa: „ZDROWIE W TWOICH RĘKACH” może posłużyć temu, by dzieci wracające do przedszkola były przez rodziców lepiej przygotowane do powrotu i lepiej rozumiały nowe realia sanitarne, w których funkcjonujemy.  

Alina Mikołajczyk


Szanowni Państwo, mam dla Państwa kolejną propozycję konkursusmiley

Główny Inspektorat Transportu Drogowego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży do lat 15. Celem konkursu jest promocja bezpieczeństwa oraz dobrych praktyk drogowych.  Konkurs ma  zachęcić do kreatywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w wydarzeniach związanych z popularyzowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej GITD.

gitd.gov.pl/edukacja/konkurs


Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Jestem bohaterem czasu walki z koronawirusem"

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Elblągu ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Elbląskiego. Patronat nad konkursem objął Pan Maciej Romanowski - Starosta Elbląski. Temat konkursu "Jestem bohaterem czasu walki z koronawirusem" nawiązjuje do obecnej sytuacji, w jakiej funkcjonujemy ze względu na zagrożenie epidemiczne.

Przewidziane są nagrody i wyróżnienia. Zapraszam do zapoznania się z Regulaminem Konkursu: /userfiles/files/konkurs_plastyczny_PPP Paslek.pdf

Alina Mikołajczyk


DRODZY RODZICE, KOCHANE DZIECI z grupy  „BIEDRONKI”

Przesyłam zadania zgodnie z  tematem kompleksowym „W krainie muzyki” na miesiąc maj: /userfiles/files/W krainie muzyki - maj - II temat kompleksowy .doc

Pozdrawiam

Małgorzata Byk


Szanowni Państwo,

psycholog dziecięcy Joanna Kochańska przygotowała bajkę terapeutyczną, która może być pomocna w powrocie dzieci do przedszkola po tak długiej przerwie i towarzyszącym temu procesowi emocjom. Poniżej słowo wstępne od autorki oraz załącznik z bajką

"Niektóre przedszkolaki mogą mieć problem z powrotem do przedszkola po długiej nieobecności. Zapraszam do korzystania z darmowej bajki terapeutycznej, która może im w tym pomóc. Bajka została stworzona specjalnie dla bardziej wrażliwych dzieci, które miewały trudności w adaptacji i wracają do przedszkola po izolacji.

Bajka ma na celu pomóc dzieciom, które doświadczają trudnych emocji po dłuższej nieobecności. W bajce tylko wspominam o kwestii zachowania zasad bezpieczeństwa przez dzieci. Jej głównym celem jest wsparcie dziecka w trudnych emocjach. Pamiętaj, że ta bajka nie zastąpi rozmowy z dzieckiem na ten temat potrzeby przestrzegania zaleceń sanitarnych w przedszkolu.

Oprócz bajki w publikacji znajdziecie komentarz. To kilka słów o tym, jak towarzyszyć dzieciom w trudnych emocjach. Strony ebooka, na których znajduje się sama bajka są już na białym tle, aby można było ją też bez problemu wydrukować.

Bajkę posyłam w świat. Jeśli nie jesteś rodzicem, a chciałbyś ją komuś wysłać lub udostępnić – możesz to oczywiście zrobić. Proszę Cię tylko, żebyś zachował ją w pierwotnej formie. Życzę miłej lektury!"

/userfiles/files/bajka_powrot_do_przedszkola.pdf

Alina Mikołajczyk


ZARZĄDZENIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA W SPRAWIE CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU W MŁYNARACH


ZNAMY JUŻ ZWYCIĘZCÓW W NASZYM PRZEDSZKOLNYM LOGOPEDYCZNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM PT. "GŁOSKI SŁYSZYMY I NA OBRAZKU JE UWIĘZIMY"!

Konkurs polegał na wykonaniu ilustracji, której elementy (poszczególne obrazki) będą w swoich nazwach zawierały głoski szeregu ciszącego (ś/si, ź/zi, ć/ci, dź/dzi) lub głoski szeregu syczącego (s, z, c, dz) lub głoski szeregu szumiącego(sz, ż, cz, dż) lub głoski z wymienionych trzech szeregów.
Komisja w składzie pani Alina Mikołajczyk i pani Agnieszka Kościelska, biorąc pod uwagę zgodność pracy z tematem konkursu, liczbę słów, które zawierają w sobie głoski z wyżej wymienionych szeregów, pomysłowość, estetykę, a także walory artystyczne dokonała następującej klasyfikacji złożonych prac:
 
I miejsce - Tymon Norbert Kalinowski z grupy "Sówek",
II miejsce - Magdalena Tokarewicz i Fabian Szulgo z grupy "Sówek" oraz Zuzanna Patrycja Lichołat z grupy "Wiewiórek",
III miejsce - Ewa Strzelecka z grupy "Biedronek" oraz Aleksandra Niedbała z grupy "Misiów",
Wyróżnienie - Lea Szpyrka z grupy "Misiów".

Gratulujemy wszystkim Dzieciom i ich Rodzicom, którzy wzięli udział w konkursie, i dziękujemy za przepiękne prace, które z pewnością przydadzą się pani Karolinie Wasiluk podczas zajęć logopedycznych!

W najbliższym czasie podamy informację dotyczącą terminu odbioru nagródsmiley

Poniżej został umieszczony link do pliku, w którym można zobaczyć wszystkie złożone w konkursie prace:

/userfiles/files/wyniki konkursu.pdf

Alina Mikołajczyk


DRODZY RODZICE, KOCHANE DZIECI z grupy  „BIEDRONKI”,

Przesyłam zadania zgodnie z tematem kompleksowym „Polska to mój dom” na miesiąc maj:

/userfiles/files/Maj_POLSKA TO MOJ DOM.doc

/userfiles/files/Mazurek Dabrowskiego.mp3

/userfiles/files/litera j, J.doc

Pozdrawiam

Małgorzata Byk


Szanowni Państwo,

zapraszamy Was wraz z dziećmi do udziału w kampanii edukacyjnej Dzień bez Śmiecenia. W tym roku zorganizowany zostanie teleturniej, gdzie uczestnicy będą mogli dowiedzieć się o prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, a także wziąć udział w konkursie. Start: 4 maja! Szczegóły poniżej!

/userfiles/files/Informacja DBS.pdf

/userfiles/files/Plakat promocyjny.jpg

/userfiles/files/TeleturniejDBS plakat.jpg

Alina Mikołajczyk


UWAGA! UWAGA! UWAGA!

Drodzy Rodzice,

od 6 maja mają zostać otwarte przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, jednak decyzja ta należy do organu prowadzącego. W związku z powyższym zwracam się do Rodziców, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki dziecku przez przedszkole, aby powiadomili mnie o tym fakcie telefonicznie (nr telefonu: 799 038 517) jutro w godzinach od 9:00 do 12:00 lub mailowo do jutra do godziny 12:00 (mail: [email protected]).

Zaznaczam, że nie jest możliwy powrót wszystkich dzieci do przedszkola ze względu na sytuację epidemiczną, więc w pierwszej kolejności z zajęć opiekuńczych w przedszkolu będą mogły skorzystać dzieci z rodzin, gdzie obydwoje rodziców pracuje lub rodzic samotnie wychowujący dziecko jest osobą pracującą, a także dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jeśli zapadnie decyzja o otwarciu naszego przedszkola, będziemy musieli uwzględnić wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, które obligują nas m.in. do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa, w tym procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia. Proszę, aby zapoznali się Państwo z wyżej wspomnianymi wytycznymi: https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja

Nie będzie zorganizowany dowóz dzieci do przedszkola autobusami.

Podkreślam też, że mówimy tylko o zajęciach opiekuńczych - podstawa programowa wychowania przedszkolnego będzie w dalszym ciągu realizowana zdalnie.

Będę Państwa na bieżąco informować o podjętych decyzjach i ustaleniach dokonanych w porozumieniu z organem prowadzącym.

Alina Mikołajczyk


Drodzy Rodzice,

zachęcam do odwiedzenia strony Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Znajdą tam Państwo m.in.

serię krótkich filmów animowanych dla najmłodszych, w której rodzeństwo – Moni i Uszko – uczą zasad prawidłowego zachowania w teatrze. W co się ubrać? Jak trafić na swoje miejsce bez nawigacji? Co robić, gdy na widowni zacznie nam burczeć w brzuchu? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć pod adresem: http://vod.teatrwielki.pl/edukacja/.

Za pośrednictwem platformy http://vod.teatrwielki.pl/ można skorzystać z repertuaru Teatru Wielkiego-Opery Narodowej. W zamieszczonych tam nagraniach spektakli znajdują się propozycje zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych.

Podczas wirtualnego spaceru, za pomocą filmów i materiałów interaktywnych, możemy zapoznać się z dziejami Teatru Wielkiego w Warszawie. Dowiadujemy się jaki jest wygląd i znaczenie pomieszczeń znajdujących się w Teatrze i jak funkcjonują w nim liczne pracownie.

Proszę tam zajrzeć - naprawdę warto!

Alina Mikołajczyk


ZNAMY JUŻ ZWYCIĘZCÓW W NASZYM PRZEDSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM PT. "EKO-ZABAWKA"!

Komisja w składzie pani Magdalena Kwarta i pani Karolina Wasiluk głosując na zdjęcia prac (nie znając autora) nagrodziły następujące eko-zabawki:
 
I miejsce - "Eko-lapek z myszką", autor: Tymon Kalinowski, grupa "Sówki",
II miejsce - "Tańcząca Żabula Madziula", autor: Magdalena Tokarewicz, grupa "Sówki",
II miejsce - "Gra piłkarzyki", autor: Aleksandra Niedbała, grupa "Misie",
III miejsce - "Eko-domek dla lalek", autor: Lena Rusiecka, grupa "Sówki".

Gratulujemy nie tylko Zwycięzcom, ale wszystkim Dzieciom, które wzięły udział w konkursie, i dziękujemy za tak cudne i oryginalne eko-zabawki!

Jutro, czyli 28 kwietnia, od godziny 8:00 do godziny 14:00 Rodzice mogą odebrać przygotowane dla Zwycięzców nagrody oraz dyplomy i drobny upominek dla pozostałych Uczestników konkursu.

Poniżej został umieszczony link do pliku, w którym można zobaczyć wszystkie złożone w konkursie prace.

/userfiles/files/prace na konkurs Eko-zabawka(1).doc

Alina Mikołajczyk


DRODZY RODZICE, KOCHANE DZIECI z grupy  „BIEDRONKI”,

przesyłam kolejne zadania na miesiąc kwiecień do tematu kompleksowego "Tajemnice książek" oraz zachęcam do udziału w przedszkolnym konkursie pt. "Eko-zabawka" - szczegóły w regulaminie: /userfiles/files/Regulamin konkursu eko-zabawka(1).doc

Skorzystajcie ze strony internetowej: https://kolejoweabc.pl - film edukacyjny "Wychodzisz - załóż maseczkę!" Zobacz, jak robi to Rogatek.

Przypominam o odbiorze informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w poniedziałek 27 kwietnia od godziny 10:00 do godziny 11:00. Proszę o zachowanie bezpieczeństwa.

/userfiles/files/kwiecien- TAJEMNICE KSIAZEK.doc

/userfiles/files/Zawody_zwiazane_z_Pracownikami_ksiazki.pdf

Małgorzata Byk


Drodzy Rodzice,

Urząd Transportu Kolejowego w ramach Kampanii "Kolejowe ABC” przygotował materiały edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa na obszarach kolejowych. Celem kampanii jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców związanych z odpowiedzialnym zachowaniem na obszarach stacji, przystanków czy przejazdów kolejowych.

Dostępne materiały mogą wykorzystać nie tylko nauczyciele podczas zdalnego nauczania, ale także i rodzice. Na stronie internetowej: kolejoweabc.pl, w zakładce „Materiały edukacyjne” udostępniona została dla najmłodszych dzieci edukacyjna kolorowanka „Kolejowe Przygody Rogatka”, której zadaniem jest kształtowanie wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego.

Dzieci mogą także skorzystać z gry „Kolejowe ABC” na urządzenia mobilne, w ramach której prowadzone są konkursy z nagrodami. Aplikację można pobrać bezpłatnie ze sklepu App Store (dla systemu iOS) oraz z Google Play (dla systemu Android).

Alina Mikołajczyk


Zadania na kolejny tydzień od pani Karoliny Wasiluk - logopedy:

Zadanie 25 (20.04.2020): Usprawnianie języka.

Dotknij czubkiem języka nosa, brody i kącików ust. Powtórz ćwiczenie kilka razy. Powodzeniasmiley

 

Zadanie 26 (21.04.2020): Ćwiczenie/utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski "cz" w słowach.

Wykonaj zadanie z pomocą rodzica lub starszego rodzeństwa. Powodzeniasmiley

https://learningapps.org/2475263

 

Zadanie 27 (22.04.2020): Wzbogacanie słownictwa.
Ułóż puzzle i nazwij elementy obrazka. Powodzeniasmiley

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/225397-sprz%C4%85tanie

 

Zadanie 28 (23.04.2020): Ćwiczenie relaksacyjne na noc.
Połóż się, zamknij oczka, wdychaj powietrze nosem i wydychaj ustami, słuchaj! Powodzeniasmiley

https://www.youtube.com/watch?v=8unGIurRsXo&feature=share

 

Zadanie 29 (24.04.2020): Ćwiczenie oddechowe.
Zbuduj tor z klocków i dmuchaj na umieszczoną w nim piłeczkę. Powodzeniasmiley

 

 


DRODZY RODZICE, KOCHANE DZIECI z grupy  „BIEDRONKI”

Przesyłam kolejne  zadania na miesiąc kwiecień. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie.

Zachęcam serdecznie chętne dzieci do nagrania krótkiego filmiku i pokazania w nim, jak dokładnie myjecie ręce. Pamiętajcie, że ta czynność powinna trwać 30 sekund. Podczas mycia zaśpiewajcie piosenkę „Nasza planeta”. Możecie zaprosić do śpiewania i mycia rąk swoje rodzeństwo. Po powrocie do przedszkola obejrzymy wspólnie nagrane filmiki. Nagranie możecie wysyłać na adres [email protected].

/userfiles/files/kwiecien- Dbamy o nasza planete.doc

/userfiles/files/Plac_zabaw_Szesciolatek_Cz_4_Karty_pracy.pdf

/userfiles/files/nauka-pisania-od-A-do-Z-zestaw-cwiczen.pdf

/userfiles/files/Boogie Woogie.wav

Pozdrawiam Małgorzata Byk


Kochane Dzieci, drodzy Rodzice,

zachęcamy Was do udziału w naszym przedszkolnym konkursie pt."Eko-zabawka" - szczegóły w regulaminie: /userfiles/files/Regulamin konkursu eko-zabawka.doc

Alina Mikołajczyk


Drodzy Rodzice,

zachęcam Was do odwiedzenia nowej strony: https://unicef-koronawirus.pl.

Na ww. stronie znajdują się m.in. informacje o tym, jak chronić siebie i swoich bliskich przed zakażeniem, cenne porady, jak wesprzeć dzieci w tej trudnej sytuacji i wiele innych praktycznych treści.

W zakładce EDUKACJA znajdą Państwo materiały, które dotyczą różnych zagadnień - począwszy od propozycji aktywności, jak w wartościowy sposób wykorzystać czas izolacji, zeszytów zadań, kolorowanek, quizów Kahoot, aż po książki i opracowania przybliżające prawa dziecka.

Alina Mikołajczyk


DRODZY RODZICE, KOCHANE DZIECI z grupy  „BIEDRONKI”!

Przesyłam zadania na kolejny tydzień zgodnie z tematem kompleksowym ”Praca rolnika” na miesiąc kwiecień.

/userfiles/files/zadania Praca rolnika - kwiecien.doc

/userfiles/files/Rolnik sam w dolinie.mp3

/userfiles/files/MASZYNY ROLNICZE - PODPISY.doc

/userfiles/files/szablony zwierzat.doc

Pozdrawiam

Małgorzata Byk


Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym dziś, 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

W przypadku przedszkoli nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia


Drodzy Rodzice,

na stronie Wydawnictwa Greg czekają na dzieciaki kolejne darmowe e-booki do pobrania - tym razem "Matematyka dla smyka!" i "Co warto wiedzieć? - Edukacyjne ciekawostki dla dzieci". Zachęcam Państwa do skorzystania z tej oferty!

Szczegóły na stronie: https://www.greg.pl

Alina Mikołajczyk


Zadania na kolejny tydzień od pani Karoliny Wasiluk - logopedy:

Zadanie 21 (14.04.2020): Ćwiczenie podniebienia miękkiego.
Próbuj ziewnąć kilka razy. Powodzeniasmiley

 

Zadanie 22 (15.04.2020): Ćwiczenie oddechowe.
Przygotuj misia. Połóż się na plecach, a misia połóż na swoim brzuchu. Nabierz tyle powietrza nosem (usta zamknięte), by miś leżący na Twoim brzuchu uniósł się. Wypuść powietrze ustami i popatrz, jak miś opada. Powtórz ćwiczenie kilka razy. Powodzeniasmiley

 

Zadanie 23 (16.04.2020): Wzbogacanie słownictwa, ćwiczenie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

Spójrz na ilustrację i nazwij na niej elementy, które dostrzegasz. Jaka pora roku zaprezentowana jest na obrazku? Powodzeniasmiley

Oto link do pliku: https://1drv.ms/b/s!AmbqVs5vAC0tcPWlN1JdxrCJ760

 

Zadanie 24 (17.04.2020): Ćwiczenie/utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski "sz".
Stań w rozkroku, ręce wyciągnij do góry i spróbuj naśladować ruchem drzewo poruszające się na wietrze. W trakcie kołysania się na boki mów "szszszsz". Powodzeniasmiley

 


Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.
Życzymy Państwu, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...

Dyrektor i Pracownicy Przedszkola w Młynarach


Temat: Wielki Tydzień

Posłuchajcie, jakie pytania zadają dzieciaki na temat Wielkich Dni, jakie nadchodzą dla nas chrześcijan: https://www.youtube.com/watch?v=7kEmzuaN898

Zadanie dla chętnych dzieci: proszę Was, abyście pomodlili się za wszystkich księży, ludzi chorych i cierpiących, za lekarzy i za swoich kochanych bliskich….;)

Justyna Rataj - katechetka


Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej


Zadania na kolejny tydzień od pani Karoliny Wasiluk - logopedy:

Zadanie 16 (06.04.2020 r.) - Ćwiczenie słuchu fonemowego
Obejrzyj filmik i powtarzaj za sową samogłoski. Nazywaj prezentowane obrazki wspólnie z dziećmi. Starsze dzieci mogą poszukać więcej słów zaczynających się samogłoskami. Powodzenia
smiley
https://youtu.be/4Qm9YgDemhQ - Sowa Mądra Głowa uczy samogłosek

 

Zadanie 17 (07.04.2020 r.) - Usprawnianie języka
Oprzyj czubek języka o wewnętrzną stronę dolnych zębów, a środkową część języka unieś. W ten sposób powstanie tzw. koci grzbiet. Powodzenia
smiley

 

Zadanie 18 (08.04.2020 r.) - Utrwalanie/ćwiczenie prawidłowej artykulacji głosek "z" i "r"

Posłuchaj piosenki, a w czasie refrenu powtarzaj sylaby "ze" i "ra". Powodzeniasmiley
https://youtu.be/uG0aRu5oX6M - Śpiewające Brzdące - Pani Zebra - Piosenki dla dzieci

 

Zadanie 19 (09.04.2020 r.) i 20 (10.04.2020 r.) - Rozwijanie mowy dziecka, wzbogacanie słownictwa

W wolnej chwili pobawcie się w zagadki. Powodzeniasmiley

 http://www.gralandia.pl/zabawa/8007-Zagadki-wielkanocne.html

http://bajecznestrony.blogspot.com/2012/03/zagadki-na-wiosne-i-na-wielkanoc.html


ZAMKNIĘCIE PRZEDSZKOLA

Szanowni Państwo,

w terminie od 2 do 10 kwietnia nasza placówka będzie zamknięta.

W razie potrzeby proszę kontaktować się z nami telefonicznie: 799 038 517 lub mailowo: [email protected].

Przypominam, że do 9 kwietnia trwa nabór wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola - przesyłacie je Państwo w formie elektronicznej - szczegóły w zakładce "Rekrutacja 2020/21".

Alina Mikołajczyk


Drodzy Rodzice,

zachęcam Wam do odwiedzenia strony: https://www.superkid.pl/zostan-w-domu

Jest to już kolejny serwis, który poza obniżeniem abonamentu, oferuje także dostęp do darmowych materiałów.

Alina Mikołajczyk


Drodzy Rodzice, publikuję maila, którego otrzymaliśmy od Zespołu Spomlek (Serenada):

Szanowni Państwo,

ostatnie tygodnie to w dużej mierze nauka za pomocą platform internetowych i nauczanie zdalne. Zapewne nie jest to proste zadanie, ponieważ dotychczas zazwyczaj nie korzystaliśmy z tego sposobu nauczania. Jako polska mleczarnia Spomlek dotychczas często przeprowadzaliśmy w szkołach i przedszkolach zajęcia dla dzieci, w których przedstawialiśmy w prosty i ciekawy sposób cały proces powstawania serów żółtych. W czasach kiedy dzieci musza pozostać w domach postanowiliśmy stworzyć materiał edukacyjny. Jest to krótki film, który zapewne zainteresuje dzieci w wieku 4-12 lat i będzie doskonałym źródłem wiedzy o serowarstwie.
Film to edukacja ale i zabawa do której zaprasza wesoła krówka, będąca przewodnikiem po naszym zakładzie produkcyjnym.

Link do filmu "Skąd się biorą dziury w serze?": https://www.youtube.com/watch?v=ASRjdYUVs_M

Alina Mikołajczyk


DRODZY RODZICE, KOCHANE DZIECI z grupy „BIEDRONKI”!

„Na prima aprilis nie wierz, bo się omylisz” - Życzę udanej zabawy i wiele śmiechu!  Pamiętajcie nie obrażamy się. Przesyłam kolejne zadania na miesiąc kwiecień. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie.

/userfiles/files/BIEDRONKI_zadania nr 3_ kwiecien.doc

Pozdrawiam

Małgorzata Byk


Drogie Przedszkolaki - zwłaszcza z grupy "Biedronek",

pani Karolina Darmofał-Niska zachęca Was do przypomnienia sobie piosenek, które śpiewaliście na zajęciach języka angielskiego. Miłej zabawysmiley

"Hello Song": https://www.youtube.com/watch?v=x23rTDl4AMs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0bcp249MT9f1yBYJ26A5JmScQPkNspC09vWdyKjxO09uap6Yr4vJX3PuU

"Head, Shoulders, Knees & Toes": https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0qCVbGj7sNZK3R4eJdGVY2XKatlrcDT3qWY3Yt6ATa6dvcckfqvCGNNRE

"One Little Finger": https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3c0qto8iVwVrfHP1YUjjSFswnPOjCZXm2BZD5jav_3YWsoQr3xF__n-is

Alina Mikołajczyk


Szanowni Państwo, przekazuję maila, którego otrzymaliśmy od Zespołu BLIŻEJ PRZEDSZKOLA:

Drodzy Rodzice, przekazujemy Wam możliwość korzystania z płyty Bliżejprzedszkolna pięciolinia – utwory do tańca, śpiewania i zabawy na kwiecień, na której są piosenki o tematyce wielkanocnej. Planowaliśmy słuchać piosenek podczas zajęć i bawić się przy nich w przedszkolu, ale ponieważ nie mamy takiej możliwości, zachęcamy do tego, aby dzieci słuchały piosenek i bawiły się przy nich w domu. Na płycie znajdują się piosenki edukacyjne, piosenki do tańca i zabaw muzyczno-ruchowych oraz piosenki do nauki języka angielskiego. 

Wystarczy wejść na stronę „Moja płytoteka”
https://blizejprzedszkola.pl/moja-plytoteka
wcisnąć przycisk DODAJ KOD, zalogować się* i wpisać kod
bpkwiecien, który odblokuje dostęp do płyty.
*Jeśli nie są Państwo zalogowani na stronie www.blizejprzedszkola.pl, system automatycznie wygeneruje prośbę o dokonanie rejestracji. Proces trwa bardzo krótko, a rejestracja jest bezpłatna. Dostęp do płyty jest możliwy wyłącznie po zalogowaniu.

Alina Mikołajczyk


Drodzy Rodzice dzieci uczęszczających na religię, ale nie tylkosmiley

Raz w tygodniu będę na naszej stronie prezentować materiał przekazywany przez panią Justynę Rataj - katechetkę. Miłej zabawy!

Temat: Zmieniam się na lepsze w Wielkim Poście.
Tańcz, śpiewaj i wymyślaj gesty do utworu "Piosenka o sprzątaniu domu": https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w
Dla chętnych praca plastyczna pt.: "Jak mogę pomóc rodzicom w domu?"
 
Alina Mikołajczyk

Zadania na kolejny tydzień od pani Karoliny Wasiluk - logopedy:

Zadanie 11 (30.03.2020 r.) - Usprawnianie języka
Kląskaj językiem tzw. konik. Podczas ćwiczenia staraj się nie ruszać brodą. Wiem, że niektóre dzieci mają problem z tym ćwiczeniem, ale wykorzystajcie Państwo ten czas i spróbujcie nauczyć swoją pociechę kląskania. Na początku przyklejamy język do podniebienia, następnie energicznie opuszczamy. Powodzenia
smiley
https://youtu.be/eGLDIQZSGfQ

Zadanie 12 (31.03.2020 r.) - Ćwiczenie podniebienia miękkiego
Wciągaj powietrze przez słomkę przyłożoną do chusteczki higienicznej. Powodzenia
smiley

Zadanie 13 (01.04.2020 r.) - Ćwiczenie słuchowe
Poszukaj dźwięków w swoim domu. Zastanów się, czy przedmioty codziennego użytku wydają dźwięki? Możesz to sprawdzić! Poruszaj kluczami, uderzaj plastikowymi kubeczkami - jeden o drugi, zaszeleść woreczkiem foliowym, podrzyj kartkę papieru. Pomyśl, co jeszcze wydaje dźwięk i sprawdź to! Powodzenia
smiley

Zadanie 14 (02.04.2020 r.) - Utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek "ś, s, sz".

Powtarzaj wiersz za rodzicem lub starszym rodzeństwem. Wymawiaj wszystkie słowa wyraźnie. Jeśli masz z tym problem, dziel je na sylaby. Powodzeniasmiley
Wiersz z głoską "ś" przeznaczony jest dla dzieci 3-4 letnich: /userfiles/files/gloska s.jpg
Wiersz z głoską "s" dla dzieci 4-5 letnich: /userfiles/files/gloska s(1).jpg
Wiersz z głoską "sz" dla dzieci 5-6 letnich: /userfiles/files/gloska sz.jpg

 Zadanie 15 (03.04.2020 r.) - Ćwiczenie oddechowe 
Spróbujcie wykonać wspólnie z rodzicami zajączka. Jest to wspaniała pomoc logopedyczna i jednocześnie atrakcyjna zabawka dla każdego dziecka. Powodzenia
smiley
https://youtu.be/lnKC4VDqf6w - Zające i kwiatki - dmuchawka dla dzieci/ zabawka dla dzieci


Uwaga rodzice z grupy "Biedronki",

na stronie https://www.wsip.pl/przedszkole-wsip-online/ wydawnictwa WSiP można skorzystać z propozycji zabaw i aktywności dla dzieci oraz wydrukować  karty  pracy dla dziecka zgodnie z wybranym przez nas programem „Plac Zabaw”.

                                                                                                      Pozdrawiam

Małgorzata Byk


DRODZY RODZICE, KOCHANE DZIECI  z grupy BIEDRONKI!

Przesyłam następne zadania. Proszę pamiętać, że dzieci nie muszą wykonać wszystkich zadań i nie powinny ich też robić wszystkich naraz - pamiętajmy o odpoczynku i zabawie. Powodzenia i pozdrawiam!

/userfiles/files/Biedronki_ZADANIA NR 2.doc

/userfiles/files/Stary Donald farme mial.mp3

Małgorzata Byk


Szanowni Państwo,

w tym trudnym czasie o rodzicach i dzieciach pomyślało także Wydawnictwo Greg. Z jego strony internetowej mogą Państwo pobrać 2 darmowe e-booki, a mianowicie "Wirusowy alarm, czyli jak nie dać się koronawirusowi..." oraz "Zagadki i malowanki na wieczory i poranki!". Zachęcam do skorzystania z tej oferty!

Szczegóły na stronie: https://www.greg.pl

Alina Mikołajczyk


Zadania na kolejny tydzień od pani Karoliny Wasiluk - logopedy:

23.03.2020 r. (poniedziałek) Zadanie 6

Ćwiczenie słuchu fonemowego
Podziel na sylaby swoje imię oraz imiona osób z Twojej rodziny. Pomagaj sobie klaszcząc w dłonie. Powodzenia
smiley

 

24.03.2020 r. (wtorek) Zadanie 7

Ćwiczenie oddechowe
Wciągaj powietrze nosem i wydychaj ustami. Później weź chusteczkę higieniczną i dmuchają na nią, pamiętając o wdechu nosem i wydechu ustami. Powodzenia
smiley

 

25.03.2020 r. (środa) Zadanie 8

Usprawnianie języka
Stań przed lustrem, otwórz szeroko buzię i czubkiem języka dotknij wszystkich zębów na górze i na dole. Powodzenia
smiley

 

27.03.2020 r. (czwartek) Zadanie 9
Posłuchajcie odgłosów zwierząt. Nazwijcie każde zwierzę. Za drugim razem zamknijcie oczy i spróbujcie zgadnąć, co to za zwierzę. Powodzenia
smiley
https://m.youtube.com/watch?v=hNSYN4ZHMOU

 

28.03.2020 r. (piątek) Zadanie 10

Ćwiczenie/utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski "k". Posłuchaj piosenki, możesz przy tym tańczyć i śpiewać. Gdy usłyszysz refren, wypowiadaj wyraźnie sylaby " ko, ko, ko". Jeśli dziecko ma problem z wypowiedzeniem sylab w pozycji stojącej, niech spróbuje leżąc na plecach. Wówczas tylna część języka dotyka podniebienia miękkiego i powstaje głoska "k". Powodzeniasmiley
https://youtu.be/QPqALIknKwY

 


Szanowni Państwo,

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 492) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493) jednostki systemu oświaty - w tym także przedszkola, zostały zobligowane do pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w terminie od 25 marca  2020 r.  do 10 kwietnia  2020 r.

W związku z powyższym przedstawiam Państwu informacje, które ukazały się w wydanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej poradniku „Kształcenie na odległość”.

 

Drodzy Rodzice!

Dyrektorzy oraz nauczyciele ze szkół i placówek do których uczęszczają Państwa dzieci, dokładają wszelkich starań, aby w różnych formach kontynuować nauczanie na odległość. W obecnej sytuacji Państwa rola – rodziców, którzy wspierają swoje dzieci w uczeniu się w domu – nabiera nowego znaczenia. (…)

Przekazujemy kilka wskazówek, które mogą być pomocne w kształceniu na odległość. Narzędzia i aplikacje wykorzystywane do kontynuowania nauki na odległość, mogą także wspierać rozwijanie pasji oraz zainteresowań Państwa dzieci i na stałe stać się ważnym elementem ich kształcenia.

Rodzicu,

 1. W obecnej sytuacji nauka w domu jest koniecznością. Trzeba jednak pamiętać, że ten  szczególny czas powinien być przeznaczony nie tylko na naukę, ale także na rozwijanie pasji i zainteresowań dziecka oraz na odpoczynek i wzmacnianie relacji rodzinnych.
 2. Zaplanuj czas dziecka i podziel go na np. cztery grupy:
 1. edukacja – będą to np.: indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek, zajęcia prowadzone przez nauczyciela on-line (w czasie rzeczywistym) oraz inne formy nauki dziecka/ ucznia (w tym wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, lektura),
 2. sport – w obecnej sytuacji to przede wszystkim wszelkiego rodzaju aktywności ruchowe możliwe do wykonania w warunkach domowych, w tym proste rozgrzewki/rozciągania,
 3. dom – to obowiązki domowe, w których wypełnianie dziecko powinno być zaangażowane (sprzątanie, pomoc przy posiłkach), obowiązki, czasem najbardziej żmudne mogą być atrakcyjne, bo jest to czas spędzony wspólnie z rodziną,
 4. rozrywka – to każda forma zabawy i odpoczynku, która minimalizuje poczucie braku kontaktu z rówieśnikami, okazja do podzielenia się z dziećmi swoimi pasjami, wspólne gry planszowe.
 1. Nauka w domu, w sposób bardziej samodzielny, staje się rzeczywistością. Zachęcaj swoje dziecko do samodzielnej pracy.
 2. Pozostań w kontakcie z nauczycielami. Udostępnij im swój numer telefonu, adres mailowy, (…), sprawdzaj stronę internetową placówki.
 3. Zgłaszaj placówce na bieżąco swoje spostrzeżenia i wnioski, w szczególności dotyczące przebiegu uczenia na odległość, np. trudności techniczne, zasoby i możliwości sprzętowe dostępne dla Twojego dziecka.
 4. Pomóż dziecku, szczególnie w przypadku dzieci młodszych, zorganizować warunki do nauki w domu – kącik, pomieszczenie, dostęp do komputera, tablet itd.
 5. Wspólnie z dzieckiem ustalcie godziny nauki, przeplatane odpoczynkiem (zabawa, sport, rozrywka) lub innymi aktywnościami, np. prace w domu na rzecz rodziny.
 6. Zachęcaj dziecko do systematycznego uczenia się. Nagradzaj za pilność, systematyczność i samodzielną naukę.
 7. Pomóż dziecku w pobieraniu materiałów, zrozumieniu poleceń.  Motywuj do samodzielnego rozwiązania zadań, doradź, w jaki sposób ma przechowywać pobrane materiały i swoje rozwiązania.
 8. Zwróć szczególną uwagę dziecka na bezpieczne korzystanie z Internetu. Przydatne informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa w sieci znajdziesz w dalszej części poradnika, jak również na stronie https://ose.gov.pl/pakiety-edukacyjne
 9. Nadzoruj działania dziecka w sieci i rozmawiaj z nim o podejmowanych przez nie aktywnościach.
 10. Sprawdź komunikaty publikowane na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji, dotyczące planowania i realizacji nauki zdalnej:

 

Zawieszenie zajęć wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolach i szkołach nie oznacza że dzieci i najmłodsi uczniowie przestają kontynuować proces wychowania i kształcenia. W tym czasie, dla wpierania rozwoju dzieci, trzeba realizować konkretne zadania zapisane w podstawie programowej.

Obecna sytuacja sprawia, że podstawa programowa wychowania przedszkolnego powinna być realizowana – przy współpracy nauczyciela i rodziców – w warunkach edukacji w domu rodzinnym.

Czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, można wykorzystać na to, aby stało się ono bardziej samodzielne. Warto zachęcać je do utrzymania czystości w swoim kąciku (pokoju), przygotowania prostych posiłków razem z rodzicami, wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem, przygotowaniem do snu. W tych ostatnich czynnościach, z powodu pośpiechu, dzieci są zazwyczaj wyręczane. Pobyt w domu daje możliwość częstych rozmów z dziećmi na różnorodne tematy, a tym samym wzbogacania ich słownictwa. Ważne jest także znalezienie czasu na czytanie dzieciom i z dziećmi. Aby urozmaicić zajęcia, można skorzystać z edukacyjnych programów telewizyjnych. Pobyt w domu może być także okazją do prowadzenia rozmów z dzieckiem, tłumaczenia otaczających nas zjawisk. Inne zajęcia o charakterze edukacyjnym to m.in. zabawy przy wspólnym stole: gry planszowe, czy zabawy i gry zręcznościowe. Należy pamiętać, że podstawową formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa.

Podejmowanie tych działań pozwoli na nabywanie przez dziecko doświadczeń w różnych obszarach rozwojowych: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

Źródło: /userfiles/files/Ksztalcenie_na_odleglosc_–_poradnik_dla_szkol.pdf


Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci z grupy „ BIEDRONKI”!

Ta trudna i nowa dla nas wszystkich sytuacja wymaga, abyśmy, pozostając w domach, starali się wspomagać edukację naszych dzieci. Dlatego też w trosce o jak najlepsze przygotowanie dzieci do rozpoczęcia obowiązku szkolnego,  przygotowałam ćwiczenia (do wydruku), poprzez które dziecko będzie ćwiczyło swoje umiejętności pisania. Są to ćwiczenia grafomotoryczne, w których czynności ruchowe odbywają się pod ścisłą kontrolą wzroku: zamalowywanie obrazków, pisanie szlaczków, rysowanie po śladzie, odwzorowywanie, obrysowywanie,

Bardzo proszę o:

 • zwrócenie uwagi  na  prawidłowe trzymanie ołówka czy kredki. Należy również pamiętać o zachowaniu prawidłowej postawy ciała podczas rysowania, czyli: całe stopy oparte o podłoże, całe pośladki i uda na krześle, kręgosłup prosty;
 • kolejnym problemem jest regulowanie napięcia mięśniowego. Jeśli dziecko zbyt mocno przyciska ołówek, trzeba uczyć go zwalniać napięcie, kontrolować. Można też stosować zabawy typu: „Czyja kredka”- dorosły trzyma jeden koniec kredki, dziecko (3 palcami) drugi. Ćwiczenie polega na tym, aby dziecko starało się zabrać kredkę dorosłemu, który mocno ją trzyma. W czasie ćwiczeń dziecko powinno przyjąć postawę stojącą, wtedy napięcie mięśniowe zmniejsza się w sposób naturalny;
 • utrwalanie nazw pór roku, miesięcy, tygodnia;
 • utrwalanie liczenia  do 10 (także wspak),
 • nie wyręczanie dziecka w czynnościach typu: ubieranie się, mycie, sznurowanie butów, zapinanie guzików itp.

Pliki do pobrania:

                                                                       Pozdrawiam 

Małgorzata Byk


Drodzy Rodzice,

aby pomóc Wam w zorganizowaniu czasu dzieciom i młodzieży podczas tego ciężkiego czasu, w jakim się znaleźliśmy,  „U Schabińskiej-Chyrowa Ski” w Chyrowej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym: "Moje ulubione pierogi". Jest to konkurs w formie online.

Wszelkie szczegóły, zgłoszenia i wysyłka prac na
http://chyrowaski.pl/konkurs/.

NAGRODY GWARANTOWANE!

Termin nadsyłania prac upływa 17.04.2020 r. o godz.12:00.

Alina Mikołajczyk


Drodzy Rodzice,

w związku z obecną sytuacją postanowiłam zadbać o ciągłość pracy logopedycznej z Państwa dziećmi w następujący sposób. Od dziś będę publikowała Państwu ćwiczenie/zadanie/zabawę logopedyczną do wykonania z dzieckiem w domu. Liczę na współpracę z Państwa strony. Z góry dziękuję wszystkim za zaangażowanie.

Karolina Wasiluk- logopeda

Zadanie 1 (16.03.)
Przeczytaj swojemu dziecku wiersz J. Brzechwy pt. "Katar". Za drugim razem czytaj wiersz, ale słowa "A-psik!" ma wypowiadać dziecko. Jak Państwo sami zauważą, wiersz można wykorzystać do wytłumaczenia dzieciom obecnej sytuacji.

 

Spotkał katar Katarzynę - A - psik!
Katarzyna pod pierzynę - A - psik!

Sprowadzono wnet doktora - A - psik!
„Pani jest na katar chora”. - A - psik!

Terpentyną grzbiet jej natarł - A - psik!
A po chwili sam miał katar - A - psik!

Poszedł doktor do rejenta - A - psik!
A to właśnie były święta - A - psik!

Stoi flaków pełna micha - A - psik!
A już rejent w michę kicha - A - psik!

Od rejenta poszło dalej - A - psik!
Bo się goście pokichali - A - psik!

Od tych gości ich znów goście - A - psik!
Że dudniło jak na moście - A - psik!

Przed godziną jedenastą - A - psik!
Już kichało całe miasto - A - psik!

Aż zabrakło terpentyny - A - psik!
Z winy jednej Katarzyny - A - psik!

 

Zadanie 2 (17.03.)

Ułóż wspólnie z rodzicem wybrane przez siebie puzzle. Na powstałym obrazku nazwij jak najwięcej elementów - staraj się dostrzec nawet te najmniejsze. Wypowiadaj starannie nazwy elementów obrazka. Zadaniem rodzica jest poprawiać wypowiedzi dziecka, gdy będą one nieprawidłowo wyartykułowane. Powodzeniasmiley

 

Zadanie 3 (18.03.)

Ćwiczenie słuchowe: Wyjdź z rodzicem na świeże powietrze i nasłuchuj dźwięków otoczenia. Spróbujcie nazwać odgłosy, które usłyszycie. Powodzeniasmiley

 

Zadanie 4 (19.03.)

Nazwij wszystkie zabawki, które są w Twoim pokoju. Jeśli dziecko ma problem z wypowiedzeniem nazw niektórych przedmiotów, proszę mu pomóc (mówić wolno, wyraźnie, z podziałem na sylaby). Narysuj samodzielnie albo wspólnie z rodzicem ulubioną zabawkę/ ulubione zabawki. Powodzeniasmiley

 

Zadanie 5 (20.03.)

Ćwiczenie podniebienia miękkiego:
Wypij przez słomkę do picia szklankę gęstego soku np. marchwiowego. Powodzenia
smiley

 


W ramach akcji „Dzieci uczą rodziców w domu” w środy i piątki na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje obejmują tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia placówek.

Do pobrania jest już pierwszy pakiet materiałów pn. „Jestem bezpiecznym uczeniem, jestem bezpiecznym przedszkolakiem” przygotowanych w ramach inicjatywy „Dzieci uczą rodziców w domu”. W paczce znajduje się prezentacja multimedialna oraz  4 zadania do wykonania.  By zachęcić wszystkich rodziców i dzieci do wspólnej nauki wkrótce zostanie ogłoszony tam konkurs, w którym do wygrania będą ciekawe nagrody.

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie:

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

Alina Mikołajczyk


Drodzy Rodzice,

od poniedziałku, 16 marca br. TVP, TVP ABC oraz TVP Kultura rozpoczynają emisję specjalnych pasm edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Oferta zawiera nie tylko filmy fabularne, dokumentalne, propozycje publicystyczne, ale również produkcje Teatru Telewizji, dostosowane do podstawy programowej.

Np. kanał TVP ABC w godzinach 8:00-13:00 emituje codzienne, edukacyjne pasmo dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Programy te nie są przerywane reklamami. Wśród wielu propozycji jest m.in. codzienny program „Al-chemik”, który w przystępny sposób wyjaśnia zjawiska chemiczne i fizyczne oraz „Zaczarowany świat”, zajmujący się trudnymi pojęciami związanymi ze sztuką, teatrem i muzyką. TVP ABC ma w swojej ofercie również takie programy jak: magazyn ciekawostkowy „Teleranek”, audycję o zwierzętach „Zagadki zwierzogromadki”, program promujący czytanie książek „Zwierzaki czytaki” oraz serwis informacyjny dla najmłodszych „Studio ABC”.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

Alina Mikołajczyk


Drodzy Rodzice,

aby nie dać się zwariować w tym niepewnym czasie, skupmy się na zacieśnianiu więzi rodzinnych oraz rozwoju naszych pociech. Zamieszczam poniżej linki do przeróżnych stron internetowych, z których mogą Państwo zaczerpnąć inspiracje na wspólne chwile z dziećmi: gry tradycyjne i on line, pieczenie ciasteczek lub pizzy, lepienie z plasteliny, budowanie z klocków, malowanie, rysowanie, kolorowanie, ćwiczenie szlaczków, utrwalanie liter i liczb, czytanie bajek oraz wiele, wiele innych.

Życzymy Państwu i Dzieciom miłej zabawy, serdecznie Wszystkich pozdrawiamy  i z niecierpliwością czekamy na ponowne spotkaniesmiley

 

Alina Mikołajczyk


Szanowni Państwo,

w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym w naszym kraju, ze względu na bezpieczeństwo naszych pracowników oraz interesantów, proszę o przełożenie na późniejszy czas wizyt w naszym przedszkolu związanych z rekrutacją na rok szkolny 2020/2021 - jednocześnie przypominam, że mogą Państwo przesłać stosowny wniosek drogą elektroniczną (szczególy w zakładce: Rekrutacja 2020/2021).

Do 25 marca przedszkole będzie czynne w godzinach od 8:00 do 14:00, ale w pierwszej kolejności proszę kontaktować się z nami telefonicznie pod numerem: 799 038 517.

Alina Mikołajczyk


PRZEKAZUJĘ PAŃSTWU INFORMACJE UDOSTĘPNIONE NA STRONIE MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ ORAZ KURATORIUM OŚWIATY W OLSZTYNIE

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści i eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Rodzicu,

 • 12 i 13 marca będą jeszcze prowadzone w przedszkolu działania opiekuńcze; od 16 marca dzieci nie przychodzą już w ogóle do przedszkola, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni pozostają w gotowości do pracy;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni - szczegółowe informacje znajdują się na stronie ZUS;
 • przekaż osobom, które będą się opiekować Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje pzresyłane przez dyrektora przedszkola.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo tutaj: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec

Alina Mikołajczyk


Miło mi poinformować, że dzieci z grupy "Biedronek" przystąpiły do przedsięwzięcia zainicjowanego przez Artura Chojeckiego - Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oraz Krzysztofa Marka Nowackiego - Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, którego celem jest uczczenie 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II Patrona roku 2020 w Polsce, która przypada 18 maja.

Przedsięwzięcie to nie jest konkursem. Każda wysłana praca będzie wykorzystana przy tworzeniu wielkiego zdjęcia przedstawiającego Ojca Świętego w formie bannera, który zostanie umieszczony na budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Oto prace naszych Przedszkolaków:

FILIP ŚLUBORSKI, lat 6

ALICJA FALKOWSKA, lat 5

GABRIELA OBUCHOWSKA, lat 7

EWA STRZELECKA, lat 7

MARCEL KIERZKOWSKI, lat 7

Dziękuję Dzieciom, Rodzicom oraz pani Małgorzacie Byk za zaangażowanie się w to przedsięwzięcie.

Alina Mikołajczyk


Szanowni Państwo,

jeśli w ciągu ostatnich 14 dni ktoś z Was był w kraju, w którym stwierdzono przypadki zachorowań na koronowirusa i zaobserwował u siebie takie objawy, jak: gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, to musi bezzwłocznie powiadomić telefonicznie najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się na Izbę Przyjęć Oddziału Zakaźnego Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II przy ul. Żeromskiego 22 w Elblągu.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu: 55 232 74 31

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Braniewie: 55 243 23 81

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie: 89 527 43 10

Alina Mikołajczyk


Drodzy Rodzice,

w związku z sezonem chorobowym oraz potwierdzonymi zachorowaniami na koronawirusa w Polsce informuję, że do Przedszkola nie będą przyjmowane dzieci z kaszlem, katarem czy innymi dolegliwościami. Przypominam, że zgodnie z naszymi procedurami do przedszkola przychodzą tylko dzieci zdrowe, a po przebytej chorobie zakaźnej dzieci mają mieć zaświadczenie od lekarza, że są już zdrowe.

Proszę też o informowanie nas, jaka jest przyczyna nieobecności dziecka. Dziękuję!

Alina Mikołajczyk


W środę 4 marca odbyło się spotkanie Komisji ds. wyboru patrona Przedszkola w Młynarach, którego celem było zliczenie głosów oddanych w wyborach przeprowadzonych wśród rodziców i pracowników naszego Przedszkola. Przygotowano 144 karty do głosowania, a głosów zostało oddanych 120, co znaczy, że w wyborach wzięło udział 83% uprawnionych i za to BARDZO PAŃSTWU DZIĘKUJĘ!

Wyniki przedstawiają się następująco:

Jan Brzechwa - 80 głosów,

Janusz Korczak - 21 głosów,

Maria Kownacka - 19 głosów.

Tym samym kandydatem na patrona Przedszkola w Młynarach został wybrany poeta i satyryk, z zawodu adwokat, czyli Jan Brzechwa.

Rada Pedagogiczna Przedszkola w Młynarach w dniu 5 marca 2020 r. zatwierdziła kandydaturę Jana Brzechwy na patrona naszej placówki, a Radę Rodziców Przedszkola w Młynarach zapraszam na spotkanie w tej sprawie w środę 11 marca o godzinie 15:30. Przypominam, że w skład Rady Rodziców wchodzą przewodniczący Rad Oddziałowych, a więc na środowe spotkanie zapraszam: panią Szpyrkę Izabelę z oddziału "Misiów", panią Dabkiewicz Magdę z oddziału "Wiewiórek", panią Abramowicz Paulinę z oddziału "Lisków urwisków", panią Zienkiewicz Alicję z oddziału "Sówek" oraz panią Obuchowską Justynę z oddziału "Biedronek".

Alina Mikołajczyk


We wtorek 3 marca odbyły się w naszym Przedszkolu warsztaty logopedyczne dla rodziców i dzieci. Podczas spotkania omówione zostały wady wymowy oraz sposoby ich korygowania. Zaprezentowano również animacje wymowy normatywnej wybranych głosek. Po części teoretycznej rodzice wspólnie z dziećmi testowali logopedyczne gry planszowe, z których na co dzień korzystają przedszkolaki w gabinecie logopedy. Serdecznie dziękuję Tym, którzy przybyli na spotkanie!

Karolina Wasiluk - logopeda

Istotnym faktem jest to, że w naszym Przedszkolu wsparciem logopedy objętych jest ponad 50 dzieci, a na "Popołudnie z logoplanszówkami" przyszło zaledwie 6 mam. Wiem, że każdy z nas ma wiele obowiązków, ale proszę pamiętać, że nawet największy wysiłek specjalisty włożony w korygowanie wady wymowy Państwa dziecka, nie przyniesie zamierzonych efektów, jeśli nie otrzyma ono wsparcia ze strony rodzica!

Alina Mikołajczyk

 


UWAGA, UWAGA, UWAGA - BARDZO WAŻNE!!!

Szanowni Państwo,

dzisiaj jeden z rodziców zgłosił nam, że u jego dziecka stwierdzono zatrucie pałeczkami salmonelli. DO ZAINFEKOWANIA DZIECKA NIE DOSZŁO NA TERENIE PRZEDSZKOLA - ZARAZIŁO SIĘ ONO OD CZŁONKA SWOJEJ RODZINY. Pomimo tego - zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu - wszystkie dzieci z grupy „Misiów” oraz pracownicy tego oddziału i kuchni muszą zostać poddani badaniom laboratoryjnym.

Proszę Rodziców dzieci z oddziału „Misiów” o jak najszybsze dostarczenie próbek do badania i zachowanie spokoju. Będziemy Państwa na bieżąco informować o rozwoju sytuacji.

Przy okazji apeluję jeszcze raz do wszystkich Państwa, abyście przestrzegali obowiązujących w naszej  placówce procedur i przyprowadzali do przedszkola TYLKO ZDROWE DZIECI. Wysyłając chore dziecko do przedszkola, narażacie na zachorowanie nie tylko inne dzieci i ich bliskich, ale także personel placówki i ich rodziny! Jeżeli dziecko jest chore, to obowiązkiem Rodzica jest zaprowadzenie go do lekarza, a nie do przedszkola!

Alina Mikołajczyk


Szanowni Państwo,

28 lutego zakończyło się głosowanie dotyczące wyboru patrona naszego Przedszkola. W związku z powyższym informuję, że w nadchodzącą środę, czyli 4 marca, o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie Zespołu ds. wyboru patrona celem podliczenia oddanych głosów i wyłonienia kandydata, który zdobył ich najwięcej.

Przypominam, że w skład ww. zespołu wchodzą:

przewodnicząca - p. Anna Stando,

członkowie: p. Arletta Szatkowska i p. Agata Frąckiewicz jako przedstawicielki grona pedagogicznego,

                       p. Marta Tokarewicz i p. Izabela Binkiewicz jako przedstawicielki pracowników niepedagogicznych,

                       p. Wioleta Pawłowska, p. Sylwia Krawiec, p. Joanna Bożejewicz, p. Angelika Paczuska i p. Magdalena Romanek jako przedstawicielki rodziców.

Alina Mikołajczyk


Szanowni Państwo,

uczestniczyłam dziś w spotkaniu z mgr inż. Markiem Jaroszem - Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu, a jednocześnie specjalistą z zakresu higieny i epidemiologii.  Spotkanie to zostało zorganizowane przez elbląską Delegaturę Kuratorium Oświaty i poświęcone było bezpieczeństwu zdrowotnemu, a ściślej mówiąc - zagrożeniu koronawirusem. Pan Marek Jarosz zapewnił, że na chwilę obecną w Polsce nie ma potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem. Aby jednak ograniczyć ryzyko zakażenia, należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, a mianowicie:

 1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej:)

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %). Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach, jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy, dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

 1. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

 1. Zachować bezpieczną odległość

Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

 1. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

 1. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów, gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do szkoły/ pracy.

Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w  Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/). Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą  barierę ochronną dla otoczenia.

 1. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły/ pracy, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.

Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

 1. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
 1. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego. Ostrożnie obchodzić się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.
 1. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
  W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.
 1. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.


 

Zachęcam Państwa do śledzenia na bieżąco informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego oraz polecam Państwu oficjalną rządową stronę internetową, gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Alina Mikołajczyk


DRODZY RODZICE,

W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM NA PIĄTEK 15 MAJA FESTYNEM RODZINNYM
ZWRACAM SIĘ DO PAŃSTWA Z PROŚBĄ O POMOC W JEGO ORGANIZACJI
POPRZEZ DOSTARCZENIE GADŻETÓW,  KTÓRE ZOSTANĄ PRZEZNACZONE NA NAGRODY W LOTERII FANTOWEJ.
MOGĄ TO BYĆ SMYCZE, KUBKI, DŁUGOPISY, KSIĄŻECZKI, NOTESY, ZABAWKI ITP. (NOWE),
RZECZY STWORZONE PRZEZ PAŃSTWA, CZYLI TZW. RĘKODZIEŁO BĄDŹ
TALONY/ BONY NA JAKĄŚ USŁUGĘ - JEŚLI PROWADZICIE PAŃSTWO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.
 
Z GÓRY SERDECZNIE DZIĘKUJĘ
 
ALINA MIKOŁAJCZYK
DYREKTOR PRZEDSZKOLA W MŁYNARACH

W piątek 21.02.2020 r. w grupie "Biedronek" odbyło się spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa Młynary - panią Ewą Parzyszek. Dzieci poznały ubiór leśnika oraz  usłyszały, na czym polega jego praca. Dowiedziały się o ptakach i zwierzętach z naszego terenu oraz jak możemy pomóc zwierzętom i ptakom przetrwać zimę. Dzieci z zainteresowaniem słuchały ciekawych opowieści i chętnie zadawały pytania. Miłą niespodzianką były prezenty dla dzieci od Nadleśnictwa Młynary, za które bardzo dziękujemy.

Małgorzata Byk

 
 
 
 

 

 

 

„Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła” –  staropolskie przysłowie.

 

Z okazji zbliżającego się Wielkiego Postu ostatni czwartek karnawału to „Zapusty”. Wg tradycji to dzień, w którym możemy sobie pozwolić na małe „co nieco”, dlatego też 20.02.2020 r.  w grupie Biedronek   z przyjemnością spałaszowaliśmy pyszne pączki. Słodki poczęstunek poprzedziły zabawy muzyczno-ruchowe i  taneczne . Dzieci poznały tradycję i obrzędy związane z tym świętem.

Małgorzata Byk


W środę 19 lutego grupę „Wiewiórek” odwiedziła Pani Kaja Chorchel. Pani Kaja w prosty i łatwy sposób przekazała dzieciom wiedzę na temat zawodu wizażysty. Pokazała dzieciom, do czego służą poszczególne kosmetyki oraz wykonała artystyczny makijaż na modelce, którą była Pani Ania - mama Naszego Tomusia. Dzieci miały okazję wykonać makijaż na „żywym płótnie”, czyli twarzy Pani Kai - wykorzystały do tego przeróżne kosmetyki przygotowane przez Panią Chorchel. „Wiewiórki” przygotowały pod okiem Pani Kai szablony z twarzami, które przyozdobiły cekinami, piórkami oraz kolorowymi dżetami. Na zakończenie dzieci zagrały w à la memo - miały za zadanie dopasować kosmetyki do odpowiednich części twarzy. Przedszkolaki były bardzo zadowolone z takiej formy zajęć. Dziękujemy serdecznie Pani Chorchel za przygotowanie tak ciekawego spotkania.

Arletta Szatkowska

 


We wtorek 18 lutego zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej odbyły się także w grupie "Sówek". Przyczyniła się do tego jedna z mam, a mianowicie Pani Monika Aleksandrowicz, która opowiedziała dzieciom, czym zajmuje się pracownik obsługi klienta w banku. Dzieci przypomniały sobie, jakie są banknoty, dowiedziały się, po co zakłada się konto w banku, jak dokonywać wpłat i opłacać rachunki. Na koniec przedszkolaki wypełniały druczki na przelew, wpisując swoje imię, kwotę i stawiając kolorową pieczątkę. Zabawa w bank bardzo podobała sie dzieciom, a ja pragnę podziękować Pani Monice Aleksandrowicz za przygotowanie ciekawych zajęć.

Anna Stando

 


We wtorek 18 lutego dla najmłodszych przedszkolaków z oddziałów "Misie" oraz "Wiewiórki" zostały zorganizowane zajęcia ze strażakiem z Ochotniczej Straży Pożarnej w Młynarach - Panem Piotrem Kaczyńskim. Dzieci mogły obejrzeć strój strażaka, ale także przymierzyć kask, czapkę i rękawice strażackie. Dzieci uczyły się także rozwijania i zwijania węża strażackiego. Pan Piotr opowiedział, czym zajmuje się strażak, ale także zapoznał dzieci z zasadami bezpieczeństwa. Na koniec dzieci bawiły się wspólnie z Panem Piotrem, opowiedziały mu wierszyk oraz wręczyły laurki. Dziękujemy Panu Kaczyńskiemu za odwiedzenie naszych wychowanków i przybliżeniem im zawodu strażaka.

Agata Frąckiewicz, Arletta Szatkowska


W dniu świętego Walentego
nic nie może dziać się złego,
nikt nie może się dziś złościć,
bo dziś nadszedł dzień miłości…
Mamy dzisiaj Walentynki
święto chłopca i dziewczynki.

Pod takim hasłem  w  grupie Biedronek 14 lutego obchodzono Walentynki. W trakcie dnia przedszkolaki kultywowały tradycje walentynkowe. Nie zabrakło wspólnych zabaw, tańców oraz walentynkowego quizu. Na koniec dnia każdy przedszkolak otrzymał słodki upominek w kształcie serduszka.

Mam nadzieję, że dzieci zapamiętają ten szczególny dzień, oraz to, że warto jest okazywać sympatię i miłość każdego dnia - nie tylko w Walentynki.

Małgorzata Byk


WYBORY KANDYDATA NA PATRONA NASZEGO PRZEDSZKOLA

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy sylwetki trzech kandydatów, spośród których będziemy wybierali patrona naszego Przedszkola. Zapraszamy do lektury!

Janusz Korczak

 właściwe nazwisko Henryk Goldszmit, urodził się 22 lipca 1878 lub 1879 r. w Warszawie. Zginął prawdopodobnie 7 sierpnia 1942 r. w Treblince.

Jako lekarz, pedagog i pisarz Korczak patrzył na dzieci całościowo, starał się stworzyć przyjazny im system opiekuńczy i wychowawczy. Janusz Korczak odnosił się sceptycznie do wszelkich reguł i zasad  w wychowaniu. Uważał bowiem, że wychowanie to proces twórczy. 

Korczakowska pedagogika realizuje założenia, że dziecko jest pełnowartościowym człowiekiem od chwili narodzin i ma prawo być sobą, takim jakim jest na każdym etapie swojego życia.

Korczak był prekursorem walki o prawa dziecka, zwracał szczególną uwagę na nie równoprawną pozycję dzieci w społeczeństwie. Idee te znalazły odbicie i rozwinięcie  w stworzonym przez Korczaka nowoczesnym systemie wychowania — antyautorytarnym, respektującym potrzeby i dążenia dziecka, pobudzającym je do aktywności    i samodzielności, a zarazem realistycznym, uwzględniającym dziecięce słabości i skłaniającym dziecko do pracy nad sobą. Integralnym elementem tego systemu były różne formy dziecięcego samorządu.

Swe poglądy pedagogiczne Korczak zawarł przede wszystkim w takich utworach jak: „Jak kochać dziecko”, „Prawo dziecka do szacunku”, „Momenty wychowawcze”,” Prawidła życia,  „Pedagogika żartobliwa”.

 W Prawie dziecka do szacunku domagał się m.in.: szacunku dla niewiedzy dziecka, dla pracy poznania i ciężkiej pracy wzrostu, szacunku dla niepowodzeń, łez i tajemnic, dla własności dziecka i jego budżetu, dziecko ma także prawo do wspomnień, intymności, marzeń i swoich słodkich tajemnic.

W czasie hitlerowskiej okupacji prowadził w warszawskim getcie Dom Sierot. Został wywieziony - wraz ze swoimi podopiecznymi – do obozu w Treblince, gdzie zginął.

 

Jan Brzechwa

naprawdę nazywał się Jan Leśmian. Urodził się na Podolu (dzisiejsza Ukraina), w roku 1900, zmarł w Warszawie w 1966 r. Od wczesnych lat próbował swych sił jako pisarz. W 1915 jako piętnastoletni chłopiec ogłosił w prasie swoje pierwsze wiersze. Pierwsze wiersze dla dzieci napisał w wieku 38 lat. Ogłosił wtedy tom zatytułowany „Tańcowała igła z nitką”.

Utwory Jana Brzechwy trafiają nie tylko do serc wszystkich dzieci, ale chętnie sczytają je nawet dorośli. Któż z nas nie pamięta: „Kaczki dziwaczki”, „Skarżypyty”, „Entliczek-Pentliczek” i wielu innych. Pisał też opowieści baśniowe np. „Szelmostwa Lisa Witalisa”, czy „Przygody rycerza Szawiły”. Wielkim powodzeniem wśród czytelników cieszy się kilkutomowa powieść o przygodach „Pana Kleksa”. W swoich zaczarowanych wierszach zawarł wszystko, czyli: śpiewny język, piękną polszczyznę, bezgraniczny humor, dobroć, radość życia.

We wspomnieniach przyjaciół pozostał na zawsze człowiekiem życzliwym ludziom, dobrym i pogodnym. Wiersze dla dzieci Jana Brzechwy są pełne radości, dowcipu i piękna, łatwo wpadają w ucho a potem żyją w naszej pamięci. Gdzieś przypadkiem zasłyszane, nawet po wielu latach budzą uśmiech dziecka. Na jego wierszach, których dziesiątki znamy na pamięć, wychowało się kilka pokoleń Polaków.

 

Maria Kownacka

urodziła się 11 września 1894 roku w Słupie, koło Kutna. Była ona polską pisarką, tłumaczką z języka rosyjskiego, autorką wielu sztuk scenicznych i słuchowisk radiowych dla dzieci, tworzyła baśnie i opowiadania.

Już od roku 1912, czyli jeszcze pod zaborem, prowadziła tajne nauczanie dzieci. W latach: 1914/1915, a następnie 1918/1919 pracowała w szkole, którą sama założyła. Prowadziła jednocześnie przedszkole, szkołę i kursy dla dorosłych analfabetów. Robiła to samodzielnie, zupełnie bezpłatnie, mając zapewnione utrzymanie w domu swej siostry.

Od najwcześniejszych lat swego życia była przyjaciółką dzieci, pracowała z nimi i dla nich. To dla dzieci poświęciła całą swoją twórczość, otwierała przed dziećmi księgę ojczystej przyrody, ukazując jej piękno. Doskonale, bo dziecięcym okiem, obserwowała świat. Uczyła miłości do ziemi ojczystej, którą sama bardzo kochała. Pragnęła swoją postawą przekazać najmłodszym, aby idąc przez życie, nie zapomnieli nigdy o tradycji i spuściźnie przodków. Dowodem tego są jej jakże wymowne słowa: „Budujcie nowy dom, ale wszystko co stare, piękne i dostojne uszanujcie, bo w to wsiąkła kultura i artyzm całych pokoleń”.

To ona wymyśliła postać Plastusia, o którym powstało wiele książek, dlatego też wspominamy ją jako „Plastusiową Mamę”. Z powodu choroby krtani Maria Kownacka musiała rozstać się z zawodem nauczycielki. Wówczas (w 1931 roku) przeniosła się Warszawy, gdzie podjęła pracę jako bibliotekarka.

Za swoje wybitne osiągnięcia otrzymała wiele nagród i wyróżnień. Uhonorowana została m.in.: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Najbardziej ceniła sobie jednak Order Uśmiechu przyznany przez dzieci w roku 1970.

Maria Kownacka zmarła 27 lutego 1982 roku w Warszawie, gdzie została pochowana - na Starych Powązkach. Na jej grobowej płycie znajduje się malutka rzeźba jej umiłowanego towarzysza - Plastusia.

Anna Stando

Przewodnicząca Zespołu ds. wyboru patrona Przedszkola w Młynarach


„Głoskomania” - Przedszkolny Logopedyczny Konkurs Plastyczny

Konkurs polega na wykonaniu ilustracji, której elementy (poszczególne obrazki) będą w swoich nazwach zawierały głoski szeregu ciszącego (ś/si, ź/zi, ć/ci, dź/dzi) lub głoski szeregu syczącego (s, z, c, dz) lub głoski szeregu szumiącego (sz, ż, cz, dż) lub głoski z wymienionych trzech szeregów.

TEMAT KONKURSU:
„Głoski słyszymy i na obrazku je uwięzimy”

 1. Cele konkursu
 1. Rozwijanie dziecięcej wyobraźni i kreatywności.
 2. Wzbogacanie zasobu słów dzieci.
 3. Ćwiczenie słuchu fonemowego.
 4. Ćwiczenie prawidłowej artykulacji głosek.
 1. Warunki uczestnictwa
 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do Przedszkola w Młynarach oraz ich rodziców.
 2. Prace można wykonać dowolną techniką płaską. Wymagany format A3 lub A4.
 3. Na odwrocie pracy należy umieścić opis (kto wykonał pracę: imię i nazwisko dziecka i rodzica/opiekuna, wiek dziecka, nazwę grupy przedszkolnej oraz nazwę szeregu/szeregów, którego/których głoski słychać w nazwach obrazków widocznych na ilustracji).
 1. Ocena i nagrody
 1. Prace będą oceniane przez trzyosobowe jury. W skład komisji konkursowej wejdą: członek grona pedagogicznego, dyrektor przedszkola oraz logopeda.
 2. Jury dokona oceny pracy biorąc pod uwagę:
 • zgodność z tematem konkursu,
 • ilość słów i ich zasadność podczas nazwania elementów ilustracji,
 • pomysłowość,
 • estetykę,
 • walory artystyczne,
 • zastosowanie różnorodnych technik plastycznych.
 1. Prace należy składać w gabinecie logopedy lub u nauczycielek w terminie od 17 lutego do 20 marca 2020 r.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 30 marca 2020 r.
 3. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe (trzy pierwsze miejsca), a wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom za udział.
 4. Po ogłoszeniu wyników konkursu wszystkie prace zostaną wyeksponowane w widocznym miejscu w przedszkolu.
 1. Uwagi końcowe
 1. Wszelkie pytania należy kierować do koordynatora konkursu: logopedy pani Karoliny Wasiluk.
 2. Po zakończeniu konkursu wszystkie prace przechodzą w posiadanie przedszkolnego logopedy i będą wykorzystywane w pracy z dziećmi na zajęciach logopedycznych.

Zapraszamy rodziców z dziećmi na popołudnie z „LOGOPLANSZÓWKAMI”

3 marca (wtorek) w Przedszkolu w Młynarach o godzinie 16.00 w sali „Sówek” na I piętrze odbędą się warsztaty logopedyczne, podczas których zostaną omówione najczęściej występujące wady wymowy wśród dzieci oraz zaprezentowane metody ich korygowania. Po krótkiej części teoretyczno-praktycznej zapraszamy do wspólnego grania w logopedyczne gry planszowe.    

PS. Na spotkanie proszę przynieść małe lusterko kosmetyczne.

DO ZOBACZENIA!
Karolina Wasiluk – logopeda


KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE W PRZEDSZKOLU

26 lutego (środa) o godzinie 16.00 odbędą się konsultacje logopedyczne dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne w przedszkolu. Zapraszam do gabinetu logopedy na I piętrze. Do zobaczenia!


Karolina Wasiluk


ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zapraszam serdecznie Państwa na zebrania z rodzicami, które odbędą się w czwartek 20 lutego:

godzina 15:00 - "Misie"

godzina 15:10 - "Biedronki"

godzina 16:00 - "Wiewiórki", "Liski urwiski" i "Sówki".

Liczymy na Państwa obecność przede wszystkim ze względu na konieczność pobrania "Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego" oraz wzięcia udziału w wyborach patrona naszego Przedszkola!

Alina Mikołajczyk


ZMIANY W TYGODNIOWYM ROZKŁADZIE ZAJĘĆ

Drodzy Rodzice,

dobiegają końca ferie zimowe i od poniedziałku 3 lutego wracamy do normalnego trybu pracy. Wprowadzonych zostało jednak parę zmian w planie, dlatego poniżej przedstawiam tygodniową organizację zajęć dla każdego z oddziałów.

"MISIE" - oddział 2,5-3-latków, pracuje od 7:00 do 15:30

język niemiecki, prowadząca Alina Mikołajczyk: poniedziałek i czwartek 9:20 - 9:35,
rytmika, prowadząca Agnieszka Socha: wtorek i środa 8:00 - 8:15.

POSIŁKI: 8:15 śniadanie, 11:00 obiad II danie, 13:00 obiad I danie.

"WIEWIÓRKI" - oddział 3-4-latków, pracuje od 6:30 do 15:30

język niemiecki, prowadząca Alina Mikołajczyk: poniedziałek i czwartek 9:00 - 9:15,
rytmika, prowadząca Agnieszka Socha: wtorek i środa 8:15 - 8:30.

POSIŁKI: 8:30 śniadanie, 11:30 obiad II danie, 13:30 obiad I danie.

"LISKI URWISKI" - oddział 4-5-latków, pracuje od 7:00 do 16:30

język angielski, prowadząca Karolina Darmofał-Niska: pani Karolina jest nauczycielką w tym oddziale, a więc posługiwanie się językiem obcym będzie włączać w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego,
rytmika, prowadząca Agnieszka Socha: poniedziałek i środa 8:35 - 9:05.

POSIŁKI: 9:15 śniadanie, 12:00 obiad II danie, 14:00 obiad I danie.

"SÓWKI" - oddział 5-6-latków, pracuje od 7:30 do 16:00

język angielski, prowadząca Karolina Darmofał-Niska: piątek 13:00 - 13:30,
rytmika, prowadząca Agnieszka Socha: wtorek 8:40 - 9:10, środa 9:10 - 9:40,
religia, prowadząca Justyna Rataj: wtorek 13:00 - 13:30, czwartek 12:45 - 13:15,
gimnastyka korekcyjna, prowadząca Karolina Wasiluk: poniedziałek 12:50 - 13:20.

POSIŁKI: 8:15 śniadanie, 11:30 obiad II danie, 13:30 obiad I danie.

"BIEDRONKI" - oddział 5-6-latków, pracuje od 7:00 do 15:00

język angielski, prowadząca Karolina Darmofał-Niska: poniedziałek 12:30 - 13:00,
rytmika, prowadząca Agnieszka Socha: poniedziałek 8:05 - 8:35, wtorek 9:10 - 9:40,
religia, prowadząca Justyna Rataj: wtorek 12:30 - 13:00, czwartek 12:15 - 12:45,
gimnastyka korekcyjna, prowadząca Karolina Wasiluk: piątek 10:25 - 10:55.

POSIŁKI: 8:45 śniadanie, 11:00 obiad II danie, 13:00 obiad I danie.

 

Został skrócony czas pracy oddziału "Misiów" i "Wiewiórek" ze względu na to, że dzieci są odbierane z przedszkola o wiele wcześniej niż deklarowali rodzice. Jeśli któreś z dzieci będzie potrzebowało dłuższego czasu opieki, to po południu zostanie dołączone do grupy starszej.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Państwa dyspozycji codziennie w Przedszkolu. Nie będę odpowiadała na pytania zamieszczone na Messengerze.

Przypominam, że na czwartek  20 lutego zostały zaplanowane zebrania z Rodzicami.

Alina Mikołajczyk


W grupie "Biedronki" uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka rozpoczęła się o godzinie 11:40. W trakcie uroczystości Babcie i Dziadkowie mogli podziwiać swoje wnuczęta w różnych formach artystycznych. Mali artyści z przejęciem recytowali wiersze, śpiewali i tańczyli, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Dzieci obdarowały swoich „dziadków” własnoręcznie przygotowanymi laurkami, a odszukanie własnego portretu było niemałym wyczynem Babci i Dziadka.

To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze Babć i Dziadków po raz kolejny ukazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami. Dziękuję wszystkim za przybycie!

                       Małgorzata Byk


W piątek 17 stycznia nasze Przedszkole licznie odwiedzili seniorzy rodów, którzy postanowili wspólnie ze swoimi wnukami świętować Dzień Babci i Dziadka. W najmłodszej grupie przedszkolaków, czyli w "Misiach", świętowanie rozpoczęło się o 10:00. Dzieci przygotowały dla swoich najbliższych trzy krótkie wierszyki oraz dwie piosenki, którym towarzyszył taniec. W prezencie Babcie i Dziadkowie otrzymali wykonane z pomocą  nauczycielek serduszka-magnesy oraz kwiatki. Po części artystycznej na wszystkich zgromadzonych gości i przedszkolaków czekał słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców. Tego dnia uśmiechy nie schodziły nikomu z twarzy.

Agata Frąckiewicz


Na smutki wnucząt mają różne rozwiązania - pomogą  na każde zmartwienie - to Nasze Kochane Babcie i Dziadkowie. 15 Stycznia o godzinie 13 w grupie „ Wiewiórek” odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, na którą licznie przybyli zaproszeni Goście. Dzieci przygotowały dla nich pod okiem nauczycielek piękne przedstawienie. Wiewiórki recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Dziadkowie ze wzruszeniem przyglądali się występom swoich małych pociech, nagradzając ich dużymi brawami. Na zakończenie uroczystości dzieci wręczyły swoim Babciom i Dziadkom własnoręcznie wykonane laurki. W oczach wszystkich Babć i Dziadków widać było łezkę wzruszenia.

Po części oficjalnej Goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, przygotowany przez Rodziców. Dla Wiewiórek to był wyjątkowy dzień pełen uśmiechu, radości. Serdeczne podziękowania dla Rodziców, którzy przygotowali pyszne ciasta, babeczki i tym samym włączyli się w organizację tej uroczystości.

Arletta Szatkowska


Drodzy Rodzice,

proszę, aby za zdjęcia wykonane przez firmę FotoVizja podczas balu karnawałowego rozliczyli się Państwo z nauczycielkami do 14 lutego. Jednocześnie w związku z licznymi pytaniami, informuję, że istnieje możliwość domówienia zdjęć - proszę do 7 lutego zgłosić nauczycielkom, którymi pozycjami byliby Państwo zainteresowani. Oprócz zdjęć mogą też Państwo zamówić inne gadżety, których oferta jest widoczna poniżej (w przypadku naszych przedszkolaków na wszelkich produktach może być umieszczone tylko to ich zdjęcie z balu).

Alina Mikołajczyk


Zwracam się do Rodziców, którzy zadeklarowali, że ich dziecko będzie chodziło do przedszkola w okresie ferii zimowych: przypominam, że zgodnie z punktem 3 "Regulaminu korzystania z systemu ewidencjoner.pl w Przedszkolu w Młynarach", który został pozytywnie zaopiniowany zarówno przez Radę Rodziców, jak i Radę Pedagogiczną:

 1. Nieobecność dziecka w przedszkolu należy zgłosić osobiście, telefonicznie pod numerem 799 038 517 (można wysłać sms-a) lub poprzez Messenger´a do godziny 8.00  w dniu nieobecności dziecka w przedszkolu.
 2. W przypadku niezgłoszenia nieobecności dziecka w podanym terminie naliczona zostanie opłata za całodzienne wyżywienie.

Alina Mikołajczyk


Drodzy Rodzice,

jeśli ktoś z Państwa ma finansowane żywienie dziecka przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach, jest zobowiązany do dostarczenia nam stosownej decyzji wydanej na nowy rok. Nie posiadając decyzji o dofinnasowaniu przez M-GOPS, nie mamy podstaw do naliczania ulgi. W chwili obecnej otrzymaliśmy taką decyzję TYLKO od jednego rodzica.

Alina Mikołajczyk


Drodzy Rodzice,

w związku z małą liczbą złożonych propozycji kandydatów na patrona naszego Przedszkola przedłużamy do 31 stycznia 2020 r. termin składania ofert w tym zakresie. Zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o zaangażowanie się w proces nadania imienia naszej placówce, aby mogła ona zyskać własną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych placówek oraz budować własny system wychowania w oparciu o autorytet patrona i wartości, które reprezentował swoim życiem i działalnością. Pamiętajcie Państwo, że społeczność przedszkolną tworzy nie tylko dyrektor z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi, ale także dzieci wraz z rodzicami, a naszym wspólnym dobrem jest Przedszkole. Liczymy na Państwa wsparcie!

Alina Mikołajczyk


Drodzy Rodzice,

przypominam, że we wtorek 7 stycznia odbędzie się w naszym Przedszkolu bal karnawałowy - oczywiście przebrania mile widziane! Dzieciom będzie towarzyszył animator, który poprowadzi zabawę, a przy okazji pracownicy z FotoVizji Jasło będą wykonywać pamiątkowe zdjęcia. Początek imprezy jest planowany na godzinę 9:00, w związku z powyższym dzieci wcześniej zjedzą śniadanie: "Biedronki" o 8:00, "Sówki" o 8:20, a "Liski urwiski" o 8:40.

Alina Mikołajczyk


Wesołych Świąt!

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru

przyniesie Państwu spokój i radość.

Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,

a Nowy Rok obdaruje Państwa pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia

życzy Dyrektor wraz z Pracownikami Przedszkola w Młynarach.
 


Drodzy Rodzice,

przypominam Państwu organizację pracy w okresie świąteczno-noworocznym:

 • w poniedziałek 23 grudnia Przedszkole jest otwarte jak zwykle, czyli od 6:30 do 16:30,
 • we wtorek 24 grudnia ze względu na brak zapisanych dzieci nie ma zajęć opiekuńczo-wychowawczych, tylko od 8:00 do 10:00 będzie pełniony dyżur przez wyznaczonych pracowników,
 • w piątek 27 grudnia Przedszkole jest zamknięte,
 • w poniedziałek 30 grudnia pracujemy od 6:30 do 16:30,
 • we wtorek 31 grudnia od 6:30 do 14:00,
 • w czwartek 2 stycznia i w piątek 3 stycznia pracujemy od 6:30 do 16:30.

Mam nadzieję, że po tej długiej przerwie dzieci całe i zdrowe wrócą do przedszkola, aby we wtorek 7 stycznia wziąć udział w balu karnawałowym.

Informuję też Państwa, że od 20 stycznia do 2 lutego 2020 r. w województwie warmińsko-mazurskim mają miejsce ferie zimowe i w związku z powyższym przy salach zostaną znowu wywieszone listy z prośbą o zaznaczenie, czy Państwa dziecko będzie chodziło w powyższym terminie do przedszkola.

Alina Mikołajczyk


W czwartek, 19 grudnia, czekała na przedszkolaków oraz pracowników Przedszkola w Młynarach bardzo miła niespodzianka. Oddział "Lisków urwisków" zaprosił nas wszystkich na godzinę 10:00 na Jasełka, przygotowane przez dzieci pod okiem pani Karoliny Darmofał-Niskiej. W rolę Maryi wcieliła się Kornelia Słowińska, Józefa zagrał Krzysztof Konczewski, a pozostałe Liski przemieniły się w aniołki, pasterzy oraz dzieci, które dzielą się z narodzonym Bożym Dzieciem tym, co mają. Po przedstawieniu nastąpiło uroczyste wręczenie nagród i dyplomów w ramach przedszkolnego konkursu plastycznego pn.: "Ozdoba choinkowa".

Dziękujemy bardzo Liskom i pani Karolinie za zaproszenie i wprowadzenie nas w świąteczny nastrój!

Alina Mikołajczyk


UWAGA RODZICE DZIECI DOJEŻDŻAJĄCYCH!

W związku z reorganizacją zajęć w Szkole Podstawowej w Młynarach informuję, że jutro, czyli w piątek 20 grudnia, będą wcześniej odjazdy autobusów, tzn.

Młynarska Wola - godzina 12:00,

Błudowo, Płonne, Podgórze - godzina 12:25,

Sąpy - godzina 12:30,

Kurowo Braniewskie - godzina 12:45,

Zaścianki, Zastwano, Kwietnik - godzina 13:20.

Alina Mikołajczyk


Drodzy Rodzice,

informujemy, że we wtorek 7 stycznia odbędzie się w naszym Przedszkolu bal karnawałowy - oczywiście przebrania mile widziane! Dzieciom będzie towarzyszył animator, który poprowadzi zabawę, a przy okazji pracownicy z FotoVizji Jasło będą wykonywać pamiątkowe zdjęcia.

Alina Mikołajczyk


 

W minioną sobotę odbył się w młynarskim kinie "Koncert kolęd", w którym udział wzięły nasze przedszkolaki. "Wiewiórki" połączyły siły z "Liskami urwiskami" i przebrane za aniołki wspólnie zaśpiewały pastorałkę pod takim właśnie tytułem, natomiast "Sówki" wspólnie z "Biedronkami" zaśpiewały kolędę "Skrzypi wóz". Dzieciaki zaprezentowały się fenomenalnie - nie dały się pokonać tremie i wyglądały tak, jakby występowały na scenie już niejeden raz! Dziękujemy Przedszkolakom za obecność, a Rodzicom za wyszykowanie dzieci i przywiezienie ich do kina.

Nauczycielkom: pani Ani Stando, pani Karolinie Darmofał-Niskiej, pani Arlecie Szatkowskiej oraz pani Małgorzacie Byk dziękuję za przygotowanie dzieci do występu i wspieranie ich podczas debiutu w kinie!

Alina Mikołajczyk

 


W czwartek 12 grudnia rozstrzygnięty został przedszkolny konkurs plastyczny dla Dzieci i Rodziców pt.: "Ozdoba choinkowa". Komisja w składzie: pani Arletta Szatkowska - przewodnicząca oraz członkowie: pani Agata Frąckiewicz, pani Marta Tokarewicz i pani Karolina Szulgo, miała ciężki orzech do zgryzienia, gdyż dostarczone do Przedszkola prace zadziwiały pomysłowością i wskazywały na wielki trud włożony w ich przygotowanie. Po burzliwych obradach wyłoniono zwycięzców:

I miejsce: Maja Grabkowska z grupy "Wiewiórek" wraz z mamą Kamilą (reniferek),

II miejsce: Zuzanna Rękawek z grupy "Wiewiórek" z tatą Pawłem (aniołek),

III miejsce: Szymon Szumski z grupy "Biedronek" z mamą Sylwią (bałwanek).

Wszystkie złożone w konkursie prace przyozdobiły nasze przedszkolne choinki.

Przedszkolakom i ich Rodzicom, którzy wzięli udział w konkursie, serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie.

Rozdanie nagród i pamiątkowych dyplomów odbędzie się 19 grudnia podczas Jasełek w wykonaniu "Lisków urwisków".

Alina Mikołajczyk


W środę 11 grudnia  w Bibliotece Publicznej w Młynarach odbyły się zajęcia plastyczne pt „Dekoracje choinkowe z masy porcelanowej”,  w których uczestniczyły "Biedronki". Z mąki ziemniaczanej, kleju i cytryny dzieci wyczarowały prawdziwe cudeńka, które przyozdobią świątecznie bibliotekę. Dziękujemy Pani Kasi Mościckiej-Pisarskiej za świetne zajęcia.

Małgorzata Byk


Drodzy Rodzice,

w związku z nieliczną grupą dzieci zapisanych do Przedszkola na okres świąteczno-noworoczny informuję, że zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywać się będą w jednej grupie łączonej. Poniżej przedstawiam organizację pracy naszej placówki we wspomnianym okresie:

 

 • w poniedziałek 23 grudnia pracujemy od 6:30 do 16:30, na ten dzień zapisanych zostało 21 dzieci (5 z oddziału "Misiów", 5 z "Wiewiórek", 8 z "Lisków urwisków" i 3 z "Sówek");
 • we wtorek 24 grudnia pracujemy od 6:30 do 14:00, zapisanych zostało 2 dzieci (1 z oddziału  "Wiewiórek" i 1 z "Sówek");
 • w piątek 27 grudnia przedszkole jest zamknięte;
 • w poniedziałek 30 grudnia pracujemy od 6:30 do 16:30, zapisanych zostało 14 dzieci (3 z oddziału "Misiów", 4 z "Wiewiórek", 2 z "Lisków urwisków", 4 z "Sówek" i 1 z "Biedronek");
 • we wtorek 31 grudnia pracujemy od 6:30 do 14:00, zapisanych zostało 13 dzieci (2 z oddziału "Misiów", 4 z "Wiewiórek", 2 z "Lisków urwisków", 4 z "Sówek" i 1 z "Biedronek");
 • w czwartek 2 stycznia pracujemy od 6:30 do 16:30, zapisanych zostało 22 dzieci (6 z oddziału "Misiów", 4 z "Wiewiórek", 7 z "Lisków urwisków", 4 z "Sówek" i 1 z "Biedronek");
 • w piątek 3 stycznia pracujemy od 6:30 do 16:30, zapisanych zostało 23 dzieci (6 z oddziału "Misiów", 5 z "Wiewiórek", 7 z "Lisków urwisków", 4 z "Sówek" i 1 z "Biedronek").

Alina Mikołajczyk


W poniedziałek 9 grudnia dzieci z grupy "Biedronek" zaprosiły rodziców na warsztaty plastyczne "Świąteczna kartka bożonarodzeniowa". Wzajemna integracja, wspólna plastyczna twórczość, połączona z radością tworzenia świątecznej kartki, dała dzieciom mnóstwo uśmiechu i zabawy. Wysyłanie bliskim kartek świątecznych jest zwyczajem, który zamiera, dlatego postanowiliśmy pielęgnować tę tradycję. Zbliżają się Święta, rozpoczynamy więc bożonarodzeniowe przygotowania, by jak najpiękniej przeżyć teń cudowny czas i długo się nim cieszyć. Dziękuję Rodzicom za przybycie i czas spędzony w miłym gronie.

Małgorzata Byk


"Wiewiórki" również świętowały 6 grudnia Mikołajki. Przedszkolaki już od samego rana wyczekiwały Świętego Mikołaja, który miał do nich przybyć. Podczas długiego oczekiwania dzieci miały zapewnione rożnego rodzaju atrakcje. Przede wszystkim wykonały pracę plastyczna „Choinki” z  wykorzystaniem kółeczek origami i szablonów choinek, ozdobiły choinkę w swojej sali oraz żywą choinkę  w holu przedszkola  ozdobami, które kilka dni wcześniej wykonały własnoręcznie.

O 12.30 zaczęło się wielkie świętowanie - przybył Mikołaj wraz z Elfem z wielkim i ciężkim  workiem pełnym prezentów . "Wiewiórki" przywitały Go bardzo serdecznie mówiąc wiersz "Mikołaju Nasz". Każde dziecko otrzymało prezent od Mikołaja. Na twarzach dzieci zagościł uśmiech i wielka radość. Przedszkolaki tak szybko nie chciały wypuścić Swojego Gościa. Każde dziecko mogło zrobiło sobie pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem, które wykonywała Pani Adrianna Sękowska. Po zakończonej sesji dzieci zasiadły do słodkiego poczęstunku. Tego dnia emocjom nie było końca.

Serdecznie dziękujemy za słodki poczęstunek Pani Kamili Grabkowskiej, Pani Paulinie Abramowicz i Pani Ilonie Kaczmarczyk. Za zakup prezentów Pani Magdzie Dabkiewicz, za wykonanie pamiątkowych zdjęć Panie Adriannie Sękowskiej oraz Panu  Wiesławowi Skrzypek za wcielenie się w rolę Świętego Mikołaja.

Arletta Szatkowska


Spotkanie mikołajkowe odbyło się także w grupie "Misiów". Nasze najmłodsze przedszkolaki wystąpiły przed swoimi rodzicami prezentując wiersze oraz piosenkę o tematyce świątecznej. Po występie odbyły się warsztaty plastyczne. Zadaniem dzieci i rodziców było wykonanie kartek świątecznych oraz ozdób choinkowych, które można podziwiać na przedszkolnych choinkach. Na końcu nastąpiła najbardziej wyczekiwana przez dzieci chwila, a mianowicie "Misie" odwiedził Święty Mikołaj. Dla każdego dziecka wręczył prezent, dzięki któremu na buziach najmniejszych pojawiły się ogromne uśmiechy.

Ogromne podziękowania należą się Panu Piotrowi Kaczyńskiemu za świetnie odegraną rolę Świętego Mikołaja oraz Panu Przemysławowi Paczuskiemu za wykonanie pamiątkowych zdjęć.
Agata Frąckiewicz

W piątek, 6 grudnia, w naszym Przedszkolu zapanowała iście świąteczna atmosfera. Rodziców i dzieci już od progu witały dźwięki dobrze znanych bożonarodzeniowych hitów, pojawiły się choinki sztuczne i żywe przystrojone zarówno gotowymi ozdobami, jak i tymi wykonanymi samodzielnie przez naszych przedszkolaków, a po południu na piętrze stanął dmuchany Św. Mikołaj! 

Dzieci z oddziału "Sówek" już od rana czekały na przyjście Św. Mikołaja, zachodząc w głowę, czym zostaną obdarowane! Ale jak to się mówi, bez pracy nie ma kołaczy, więc najpierw musiały się trochę pouczyć, a o 12 zaczęło się wielkie świętowanie. Aby przywołać Św. Mikołaja, dzieci pięknie zaśpiewały kolędę "Skrzypi wóz" (rodzice będą mogli ją usłyszeć podczas "Koncertu kolęd" zaplanowanego na 14 grudnia) oraz piosenkę "Niespodzianek czas". Śpiew przyniósł zamierzony efekt, bo Św. Mikołaj przyszedł i obdarował wszystkie "Sówki" paczkami. Radości i podekscytowania było tego dnia co nie miara, a jak mawiał Janusz Korczak: "Nie ma nic piękniejszego na świecie niż beztroski uśmiech szczęśliwego dziecka".

Miłą niespodziankę sprawiły nam także Pani Renata Wioletta Bednarczyk - Burmistrz Miasta i Gminy Młynary, oraz Pani Anna Kołodziej-Rabiczko - Sekretarz Miasta i Gminy Młynary, które odwiedziły tego dnia nasze Przedszkole i obdarowały dzieci z wszystkich oddziałów czekoladowymi Mikołajami.

Wraz z całym Gronem Pedagogicznym uważamy, że ten dzień nie byłby tak wyjątkowy, gdyby nie wsparcie Rodziców, dlatego też z tego miejsca chciałybyśmy serdecznie podziękować:

 • Pani Annie Usowicz i Panu Krystianowi Nowakowi za obdarowanie nas przepięknymi żywymi choinkami, które stanęły przy wejściu, na piętrze i na stołówce,
 • Rodzicom z grupy "Sówek" i "Wiewiórek" za zorganiozwanie poczęstunku,
 • Pani Danucie Palczewskiej za sprowadzenie Św. Mikołaja, a Panu Tomaszowi Wrzałce za cudowne wcielenie się w rolę Św. Mikołaja,
 • Pani Justynie Falkowskiej za żywą choinkę do grupy "Biedronek" oraz przygotowanie paczek dla dzieci.

 

Alina Mikołajczyk


W czwartek 5 grudnia cztery grupy przedszkolaków, a mianowicie "Wiewiórki", "Liski urwiski", "Sówki" i "Biedronki", udały się do młynarskiego kina na przedstawienie pt.: "W pracowni Świętego Mikołaja" w wykonaniu Agencji Artystycznej Prym Art.

Stare legendy i podania mówią o tym, że pracownia Świętego Mikołaja mieści się na biegunie północnym i pracują w niej Elfy. W zaprzęgu Świętego Mikołaja jeździ renifer, z nosem czerwonym i błyszczącym, jak dojrzała wisienka na lukrowanym torcie. Są też inne stare opowieści, których autorzy zgodnie twierdzą, że Mikołaj mieszka w Laponii. Ale to my odkryliśmy sekret pracowni Świętego Mikołaja… Otóż okazało się, że najwspanialsze prezenty dla wszystkich dzieci produkuje się w starym, magicznym kredensie, który ożywa po dwunastu uderzeniach zegara …

„W pracowni Świętego Mikołaja” to spektakl muzyczny z wartko toczącą się akcją, pełen dynamicznych piosenek, zabawnych perypetii i nietuzinkowych dialogów. Niezapomnianych wrażeń dostarczyły też kolorowe, zachwycające kostiumy oraz piękna, stylowa scenografia w formie starego kredensu.

Dziękujemy Pani Dominice Zabiełło - Dyrektorowi Ośrodka Kultury w Młynarach, za zaproszenie na ten fantastyczny spektakl, który wprowadził nas w magiczną atmosferę świąt!

Alina Mikołajczyk


Drodzy Rodzice,

zachęcamy Was do włączenia się w akcję Towarzystwa Nasz Dom "Góra Grosza".  Celem tej akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

Więcej informacji o "Górze Grosza" znajdziecie Państwo  na stronie: http://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/xx-edycja/#2-informacje-o-akcji

Słoiki na tzw. grosiaki znajdują się na stoliku stojącym przy schodach prowadzących na piętro.

Alina Mikołajczyk


INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI Z GRUPY „BIEDRONKI”:

 • przedstawienie Mikołajkowe w kinie w Młynarach – 5. XII.2019 r. (czwartek)  godz. 11:00 – dzieci idą z nauczycielem;
 • spotkanie z Mikołajem w przedszkolu w grupie „Biedronki” – 6.XII.2019 r. ( piątek) godz.11.30 – prezenty, poczęstunek kupiony ze składek;
 • warsztaty edukacyjne dla rodziców  w grupie ”Biedronki” pn. Razem z moim dzieckiem przygotowuję karty świąteczne – 9.12.2019 r. (poniedziałek), godz. od 9.30 do 10.30;
 •  „Koncert kolęd” w kinie w Młynarach – 14.12.2019 r. (sobota), godz. 17:00, rodzice przywożą dzieci.

Małgorzata Byk


W poniedziałek 2 grudnia w grupie BIEDRONKI odbyły się zajęcia pokazowe pt. „Koncert instrumentalny”, w czasie których  6-letni Marcel Kierzkowski zagrał na perkusji, a jego tata - Paweł Kierzkowski, na gitarze basowej. Na zajęcia zaproszono wszystkie przedszkolaki, które z ciekawością i podziwem obserwowały muzyczne wyczyny Marcela. W czasie tego spotkania przedszkolaki miały okazję nie tylko poznać kolejne instrumenty muzyczne, ale zobaczyły też, jak wspólna pasja może łączyć pokolenia. 

Małgorzata Byk


Przedszkolny konkurs plastyczny dla Dzieci i Rodziców pt.: „Ozdoba choinkowa”

Organizator: Przedszkole w Młynarach

Koordynator konkursu: Arletta Szatkowska

 

REGULAMIN

Postanowienia ogólne:

Konkurs plastyczny skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym od 2,5 do 6 lat- wspólna praca dziecka z rodzicem.

Cele konkursu:

 • przybliżenie i zainteresowanie dzieci tradycją związaną z Bożym Narodzeniem,
 • rozwijane i kształtowanie wyobraźni plastycznej,
 • prezentacja talentów plastycznych,
 • wzmocnienie więzi rodzinnych,
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości.

Zakres tematyczny:

Tematyka prac plastycznych musi nawiązywać do nazwy konkursu „Ozdoba choinkowa”

Wymagania konkursowe:

 • Prace są wykonywane dowolna techniką plastyczną.
 • Wielkość i waga ozdoby muszą umożliwiać powieszenie jej na choince (maksymalna średnica około 20 cm)
 • praca musi być przestrzenna, tzn. wykonana z każdej strony.

Kryteria oceny:

 • staranność wykonania.
 • nawiązanie do tradycji świątecznej.
 • walory artystyczne.
 • pomysłowość.

Każda praca musi zawierać metryczkę , w której powinny być ujęte następujące dane uczestnika:

 • imię i nazwisko autorów pracy (dziecka i Rodzica )
 • wiek dziecka,
 • nazwa grupy, w której jest dziecko.

 

Prace należy składać do wychowawczyni grupy II „Wiewiórek” - Arletty Szatkowskiej do 09 grudnia 2019r.  Prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie nie będą oceniane.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 grudnia 2019 r. - będą wywieszone na holu przy wejściu głównym do przedszkola.

 

Prawa organizatora:

Przedszkole w Młynarach zastrzega sobie prawo do opublikowania informacji o laureatach konkursu na stronie internetowej Przedszkola oraz w holu głównym placówki. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu.

Arletta Szatkowska


W środę 27 listopada dzieci z grupy "Sówki " i "Biedronki" uczestniczyły wraz z klasami I-III w zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Młynarach wspólnym śniadaniu  pod hasłem "Zdrowe śniadanie jesienią zjemy, całą zimę zdrowi będziemy". Jednocześnie dzieciom, które brały udział w konkursie recytatorskim wierszy o tematyce jesiennej, wręczono tego dnia nagrody i dyplomy.

Anna Stando

 


25 listopada obchodzony jest Dzień Pluszowego Misia. Nie jest to przypadkowa data, bo właśnie tego dnia przypada rocznica powstania tej maskotki. Samo święto nie ma jednak długiej tradycji, obchodzone jest dopiero od 2002 roku, kiedy to pluszowy miś obchodził swoje setne urodziny.

Dzień Pluszowego Misia świętowała m.in. nasza najmłodsza grupa, dla której był to podwójnie wyjątkowy dzień ze względu na nazwę oddziału. "Misie" celebrowały to święto poprzez układanie puzzli z wizerunkiem misia oraz wykonanie prac plastycznych pt.: "Miś", które ozdobiły przedszkolną wystawę. Dodatkową atrakcją były zdjęcia w ,,foto-budce". Na koniec każde dziecko dostało odznakę Przyjaciela Pluszowego Misia oraz dyplom za czynny udział w zajęciach.

Agata Frąckiewicz


W czwartek 21 listopada dzieci z trzech grup, a mianowicie: "Sówki", "Biedronki " i "Liski urwiski" wzięły udział w zorganizowanych w przedszkolu warsztatach robienia świec żelowych, które poprowadził pan Piotr Szprengier. Każdy przedszkolak ułożył w szklanym naczyniu mozaikę z różnych kolorowych piasków oraz innych ozdób (koralików, cekinów, ziaren kawy, suszonych owoców), a pan Piotr zalał to kolorowym żelem. Wszystkie świece zostały ozdobnie zapakowane i będą one prezentem dla rodziców z okazji Mikołajek.

Anna Stando


W związku z tym, że na ostatnich zebranich z rodzicami poruszanych było wiele różnych tematów, przedstawiam poniżej dla przypomnienia omawiane kwestie:

 • na korytarzu przy wejściu do przedszkola stoi skrzynka z napisem "ANKIETY" - proszę do niej wrzucać ankiety, które otrzymali Państwo w ramach ewaluacji wewnętrznej w obszarze „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne” (termin oddania do końca listopada), oraz swoje propozycje kandydatów na patrona przedszkola (termin do końca grudnia);
 • na początku grudnia wywieszone zostaną listy dotyczące zapisu dzieci na 23, 24, 30 i 31 grudnia, a także na 2 i 3 stycznia, gdyż w szkole przerwa świąteczna kończy się dopiero 6 stycznia, a zazwyczaj nieobecności dzieci w przedszkolu pokrywają się z wolnym w szkole; dzieci będą w tych dniach w grupach łączonych; zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, 24 i 31 grudnia przedszkole jest otwarte do godziny 14:00, a w piątek 27 grudnia jest zamknięte;
 • po Nowym Roku do kosztów wycieczek dojdą koszty za wynajem autobusów, co jest związane z tym, że autobusy podlegają pod PKS, a nie Urząd Gminy;
 • nadal trwa akcja "Rodzice dzieciom", czyli zbiórka po 20zł od dziecka na rzecz zakupu jakiegoś upominku od rodziców dla dzieci w związku z przeniesieniem się do nowej siedziby; pieniądze można wpłacać do nauczycielek lub bezpośrednio do pani Alicji Zienkiewicz - przewodniczącej Rady Rodziców i jednocześnie pomysłodawczyni ww. akcji;
 • w związku z zaplanowanym na 15 maja 2020 r. Piknikiem rodzinnym (tego dnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rodzin) zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w gromadzeniu fantów na loterię - dochód ze sprzedaży losów zostanie przeznaczony na zakup sztandaru;
 • zaplanowane na najbliższy czas przedsięwzięcia:

- 22 listopada „zdrowe śniadanie” w szkole ("Sówki"),

- 25 listopada „Biedronki” jadą do Biblioteki Pedagogicznej do Elbląga,

- 27 listopada od godziny 16:00 do 17:00 będą miały miejsce w przedszkolu konsultacje logopedyczne dla rodziców prowadzone przez p. Karolinę Wasiluk,

- 5 grudnia wszystkie grupy oprócz „Misiów” idą na przedstawienie świąteczne do naszego kina,

- 14 grudnia Wigilia na Rynku i koncert kolęd w kinie (w koncercie udział biorą "Liski urwiski", "Sówki" i "Biedronki").

Przy okazji chciałabym Państwu przypomnieć, że zależy nam na jak najlepszej współpracy z Rodzicami, gdyż służy to rozwojowi dzieci i naszej placówki. Proszę więc nie traktować organizowanych przez nas zebrań jako zła koniecznego, ale postrzegać je jako doskonały moment na wymianę zdań, dzielenie się swoimi uwagami i planowanie wspólnych działań.

Następne zebranie z rodzicami zostało zaplanowane na 20 lutego 2020 r. (termin nie pokryje się z zebraniami w szkole). 

Alina Mikołajczyk


W poniedziałek 18 listopada grupę „Wiewiórek” odwiedził Pan Piotr Dabkiewicz, który jest instruktorem nauki jazdy. Pan Piotr w kilku zdaniach opowiedział o tym, czego musi nauczyć kursantów, jakie przepisy powinni oni znać, ile godzin muszą jeździć na kursie specjalnym samochodem z oznaczeniem „L”. Dzieci również miały okazje zobaczyć, jak wygląda dokument prawa jazdy, który zdobywa się po ukończeniu kursu i zdania egzaminu. Po zajęciach w sali przedszkolaki wraz z Panem Piotrem i nauczycielką wyszły przed budynek przedszkola, aby obejrzeć samochód do nauki jazdy, który - jak zauważyły, różni się od innych samochodów osobowych, a mianowicie na dachu ma literkę „L”, a ze strony pasażera dodatkowe sprzęgło i hamulec. Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały kolorowanki z sygnalizacją świetlną i samochody, do których musiały przykleić znaczek „L” oraz czekoladki w nagrodę za uważne i cierpliwe słuchanie. Serdecznie dziękujemy Panu Piotrowi za miłe i ciekawe spotkanie. Chłopcy byli tak zafascynowani tym, co usłyszeli i zobaczyli, że stwierdzili, iż kiedyś też zostaną instruktorami nauki jazdy!

Arletta Szatkowska


W poniedziałek odwiedzili nas także aktorzy z Agencji Artystycznej Horyzont z Krakowa - tym razem ze spektaklem pt. "Brzydal". Zdecydowaliśmy się na to przedstawienie z tego względu, że 16 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, a "Brzydal" porusza właśnie ten temat. W łatwy i atrakcyjny sposób pokazuje dzieciom, że należy akceptować odmienności i szanować ludzi z wadami bądź ułomnościami. Aktorzy poprzez grę i dialogi z dziećmi starali się im wyjaśnić, że inny nie znaczy gorszy! Obserwując, z jakim zaangażowaniem przedszkolaki wchodziły w interakcję z aktorami oraz emocje, które im towarzyszyły, możemy śmiało stwierdzić, że przedstawienie im się podobało, a my byłyśmy dumne słysząc, jak mówią o szacunku do drugiego człowieka i wymieniają cechy prawdziwego przyjaciela.

Alina Mikołajczyk


W piątek 15 listopada odbył się w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach konkurs recytatorski wierszy o tematyce jesiennej dla klas 0-III. Nasze Przedszkole reprezentowały dzieci z oddziału "Sówek": Kaja Zienkiewicz, Gabrysia Lichołat i Aleksander Rataj, oraz "Biedronek": Laura Śledź, Nadia Wesołek, Filip Śluborski i Dominik Chęsy. Jest mi niezmiernie miło poinformować, że w kategorii 5-6-latków zwycięzcami zostali:

I miejsce - Filip Śluborski

II miejsce - Kaja Zienkiewicz

III miejsce - Aleksander Rataj

 Oficjalne wręczenie nagród będzie miało miejsce w szkole podczas apelu zaplanowanego na 27 listopada 2019r. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!

Alina Mikołajczyk


Dzisiaj, tzn. 15 listopada otrzymaliśmy maila z Ministerstwa Edukacji Narodowej z podziękowaniem za włączenie się do akcji „Szkoła pamięta”, która miała swój finał w piątek, 25 października br. Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu czy społeczności. W załączeniu przekazano nam pamiątkowy dyplom.

Alina Mikołajczyk


REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU „EWIDENCJONER.PL” W PRZEDSZKOLU W MŁYNARACH

1. BRELOKI DO ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 1. Przedszkole udostępnia rodzicom/ prawnym opiekunom nieodpłatnie jeden brelok do czytnika.
 2. Każdy wydany brelok oznaczony jest pięciocyfrową liczbą i jest ściśle przypisany do dziecka, nie podlega zamianie z innym dzieckiem lub rodzicem.
 3. Brelok wydawany jest na cały okres pobytu dziecka w Przedszkolu.
 4. Brelok jest własnością Przedszkola i wydawany jest rodzicom/ prawnym opiekunom za pokwitowaniem.
 5. Pokwitowanie odbioru breloka jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu korzystania z systemu „ewidencjoner.pl” w Przedszkolu w Młynarach.
 6. Brelok jest własnością Przedszkola i nie należy umieszczać na nim żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp.
 7. Zobowiązuje się rodziców/ prawnych opiekunów do rejestrowania za pomocą breloków czasu pobytu dziecka w przedszkolu: brelok należy odbić niezwłocznie przy wejściu i przy wyjściu dziecka z Przedszkola.
 8. Brak odbicia breloka (na wejściu lub na wyjściu) będzie traktowany w systemie jako obecność dziecka w Przedszkolu w zadeklarowanych godzinach.
 9. Zgubienie, zniszczenie lub prośba o udostępnienie każdego następnego breloka oznacza konieczność kupienia breloka na koszt rodziców/ prawnych opiekunów.
 10. Opłata za wydanie nowego breloka wynosi 8 zł + koszty przesyłki, opłata jest bezzwrotna.
 11. Breloki wydane nieodpłatnie podlegają zwrotowi, należy je oddać za pokwitowaniem w ostatnim dniu pobytu dziecka w Przedszkolu.
 12. W przypadku niezwrócenia breloka, rodzice ponoszą koszt jak za wydanie nowego breloka (patrz podpunkt 10).
 13. Rodzice/ prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za użytkowanie breloków
 14. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za brelok zostawiony na terenie placówki.
 15. Przekazanie breloka osobie trzeciej nie jest jednoznaczne z upoważnieniem tej osoby do odbioru dziecka z Przedszkola.

2. EWIDENCJA CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 1. Czytnik do ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu umieszczony jest w korytarzu przy głównym wejściu do Przedszkola.
 2. Przyprowadzając dziecko rodzic/ prawny opiekun rejestruje to zdarzenie przykładając brelok do czytnika. Na wyświetlaczu rejestratora musi znajdować się napis „WCHODZĘ”. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone. Aktualna godzina wyświetla się na ekranie rejestratora.
 3.  Odbierając dziecko z przedszkola sytuacja się powtarza – na wyświetlaczu rejestratora musi znajdować się napis „WYCHODZĘ”, a przyłożenie breloka zarejestruje godzinę odbioru dziecka.
 4. Prawidłowe zarejestrowanie zdarzenia każdorazowo jest potwierdzane w rejestratorze sygnałem akustycznym, mignięciem podświetlenia wyświetlacza oraz napisem „WEJŚCIE” lub „WYJŚCIE”.
 5. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które ewidencjonuje czas pobytu dziecka w przedszkolu. Dyrektor i intendent Przedszkola otrzymują przejrzysty raport, w którym uwzględniona jest liczba godzin, jaką dziecko spędziło w placówce.
 6. W przypadku udokumentowanego ww. raportem przekraczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu w stosunku do złożonej przez rodziców/ prawnych opiekunów deklaracji, rodzice/ prawni opiekunowie proszeni są o zmianę swojej deklaracji stosownie do rzeczywistego czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
 7. W przypadku zauważenia usterki czytnika, rodzic/ prawny opiekun zobowiązany jest do natychmiastowego przekazania tej informacji intendentowi bądź nauczycielowi w grupie, który odnotuje godzinę przyjścia lub wyjścia dziecka w formie papierowej, a po usunięciu usterki dane te będą wprowadzone do systemu.
 8. W przypadku dzieci dojeżdżających do Przedszkola autobusem rodzice/ prawni opiekunowie upoważniają pisemnie pracowników Przedszkola odbierających i zaprowadzających dzieci do autobusu do użytkowania breloka w czasie obecności dzieci w Przedszkolu.

3. SPOSÓB NALICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT I WYŻYWIENIE DZIECKA

 1. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego reguluje aktualna Uchwała Rady Miejskiej w Młynarach w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
 2. Nieobecność dziecka w przedszkolu należy zgłosić osobiście, telefonicznie pod numerem 799 038 517 (można wysłać sms-a) lub poprzez Messenger´a do godziny 8.00  w dniu nieobecności dziecka w przedszkolu.
 3. W przypadku niezgłoszenia nieobecności dziecka w Przedszkolu w podanym terminie naliczona zostanie opłata za wyżywienie.

4. INFORMACJE O SPOSOBIE  PŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 1. Informacja o opłatach za pobyt dziecka w Przedszkolu przekazana będzie rodzicom/ opiekunom prawnym mailowo do 7. dnia każdego miesiąca.
 2. Wpłat za pobyt dziecka w Przedszkolu należy dokonywać w terminie do 15. dnia każdego miesiąca na konto nr: 22 1020 1752 0000 0902 0160 7191, wpisując w tytule wpłaty imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy.
 3. W przypadku niedokonania opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu przez dwa miesiące wszczęte zostanie postępowanie mające na celu skreślenie dziecka z listy wychowanków.

PROCEDURA NADANIA IMIENIA PRZEDSZKOLU W MŁYNARACH

 1. CEL PROCEDURY

Celem niniejszej procedury jest określenie zasad nadania imienia i sztandaru Przedszkolu w Młynarach. Niniejsza procedura została opracowana przez Dyrektora Przedszkola i podlega zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców.

 1. PODSTAWA PRAWNA
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502),
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).
 1. PLAN PRACY

DZIAŁANIA

TERMIN

Wybranie na zebraniu Rady Pedagogicznej 3 nauczycielek na członków Zespołu ds. wyboru patrona Przedszkola w Młynarach.

6 listopada 2019 r.

Wybranie na zebraniach  z rodzicami po jednym rodzicu z oddziału na członków Zespołu ds. wyboru patrona Przedszkola w Młynarach.

14 listopada 2019 r.

Wybranie na spotkaniu z pracownikami obsługi i administracji 2 pracowników niepedagogicznych na członków Zespołu ds. wyboru patrona Przedszkola w Młynarach.

19 listopada 2019 r.

Zapoznanie pracowników Przedszkola i rodziców z Procedurą nadania imienia Przedszkolu w Młynarach.

terminy jak wyżej

Zgłaszanie kandydatur na patrona szkoły przez nauczycieli, pracowników Przedszkola i rodziców (w imieniu własnym i dzieci).

15 listopada - 31 grudnia 2019 r.

Wyłonienie 3 kandydatów na patrona Przedszkola.

początek stycznia 2020 r.

Wybory patrona Przedszkola.

13 stycznia - 21 luty 2020 r.

Ogłoszenie informacji o wyborze patrona.

początek marca 2020 r.

Zatwierdzenie kandydata na patrona Przedszkola przez Radę Pedagogiczna i Radę Rodziców.

I połowa marca 2020 r.

Złożenie wniosku o nadanie imienia Przedszkolu do organu prowadzącego szkołę.

II połowa marca 2020 r.

Popularyzacja postaci patrona.

kwiecień - czerwiec 2020 r.

Przygotowanie uroczystości nadania imienia i sztandaru Przedszkolu w Młynarach.

kwiecień - sierpień 2020 r.

Uroczystość nadania imienia Przedszkolu w Młynarach.

I połowa września 2020 r.

 1. REGULAMIN WYBORU PATRONA PRZEDSZKOLA W MŁYNARACH

Poprzez nadanie imienia Przedszkole:

 1. zyskuje własną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych placówek,
 2. aktywizuje i integruje całe środowisko przedszkolne: dzieci, rodziców i pracowników Przedszkola,
 3. buduje własny system wychowania w oparciu o autorytet patrona i wartości, które reprezentował swoim życiem i działalnością,
 4. promuje postać patrona,
 5. wchodzi do rodziny placówek o tym samym imieniu, co sprzyja nawiązywaniu nowych kontaktów,
 6. tworzy własny ceremoniał.

ZASADY WYBORU

 • Imię Przedszkola powinno nawiązywać do historii lub współczesności Polski, społeczności lokalnej, osiągnięć, ważnych kart z dziejów narodu.
 • Kandydatem na patrona nie może być osoba, której imię nosi inna placówka w gminie Młynary.
 • W wyborach bierze udział cała społeczność przedszkola (rodzice, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni).
 • Terminy realizacji poszczególnych etapów wyboru patrona znajdują się w Planie Pracy ujętym w punkcie III powyższej procedury.
 • Dyrektor wraz z Zespołem ds. wyboru patrona Przedszkola w Młynarach wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań.

WYBORY KANDYDATA

 • Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są Rada Pedagogiczna, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.
 • Każda osoba może zgłosić jednego kandydata.
 • Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko lub nazwę kandydata na patrona oraz krótkie uzasadnienie wyboru (2 -3 zdania).
 • Podpisane przez osoby uprawnione zgłoszenia, należy wrzucić do urny znajdującej się w korytarzu przy wejściu głównym do Przedszkola w terminie określonym w Planie pracy (patrz punkt III procedury).
 • Zespół ds. wyboru patrona Przedszkola w Młynarach wyłoni 3 kandydatów na patrona Przedszkola (będzie to 3 kandydatów, którzy byli najczęściej proponowani przez przedszkolną społeczność).

WYBORY PATRONA

 • Wybory odbędą się w terminie od 13 stycznia do 21 lutego 2020 r.
 • Do głosowania uprawnieni są: nauczyciele, pracownicy Przedszkola oraz rodzice.
 • Wybory przeprowadzi komisja powołana przez dyrektora Przedszkola.
 • Wybory przebiegają w sposób tajny, głos należy oddać osobiście.
 • Głosujący otrzyma kartę do głosowania, odbiór karty potwierdza własnoręcznym podpisem.
 • Głosować należy na jedną kandydaturę poprzez postawienie znaku X przy wybranym kandydacie.
 • Po wypełnieniu karty należy ją wrzucić do urny znajdującej się w korytarzu przy wejściu głównym do Przedszkola.
 • Komisja po zakończeniu głosowania dokonuje podliczenia głosów i dokumentuje to w protokole.
 • Wyniki głosowania zostaną podane na stronie internetowej i na tablicy informacyjnej w Przedszkolu.
 • W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową największą liczbę głosów, kandydata wyłania komisja składająca się z przedstawicieli (po dwóch członków organów zgłaszających) oraz dyrektora Przedszkola.
 • Posiedzenie w/w komisji powinno odbyć się w terminie 7 dni roboczych od momentu podliczenia głosów.
 • Zatwierdzenie kandydata na patrona nastąpi na wspólnym zebraniu Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 • Po zatwierdzeniu kandydata zostanie złożony wniosek o nadanie imienia i sztandaru Przedszkolu w Młynarach do organu prowadzącego Przedszkole.

W piątek 8 listopada o godzinie 12:30 rozpoczęło się w grupie Wiewiórek uroczyste pasowanie na przedszkolaka.

To pierwsza i tak ważna uroczystość dla Naszych maluszków.  Dzieci niecierpliwie czekały na tę ważną dla nich chwilę. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, a mianowicie: Burmistrz Miasta i Gminy Młynary - Pani Renata Wioletta Bednarczyk, Sekretarz - Pani Anna Kołodziej-Rabiczko, Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan  Karol Jóźwiak oraz Dyrektor Przedszkola - Pani Alina Mikołajczyk, a także licznie zgromadzeni Rodzice, którzy chcieli towarzyszyć swoim dzieciom w tym jakże ważnym momencie. Przedszkolaki zaprezentowały program artystyczny, który przygotowały pod kierunkiem nauczycielek. Najważniejszym punktem spotkania było jednak uroczyste pasowania na przedszkolaka - Pani Dyrektor pasowała każdego z osobna czarodziejskim ołówkiem.

Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki od zaproszonych gości. Po zakończeniu części oficjalnej dzieci pozowały do zdjęć, a w sali czekał na nie słodki upominek pyszne ciasta, babeczki, a przede wszystkim pyszny tort w kształcie wiewiórki, który został przygotowany specjalnie na tę okazję przez jedną z Mam.

Wszystkim Przedszkolakom serdecznie gratulujemy, a Rodzicom dziękujemy za pomoc w przygotowaniu poczęstunku.

Arletta Szatkowska


Również w piątek 8 listopada, ale tym razem o godzinie 14.00, uroczystość pasowania na przedszkolaka odbyła się także w najmłodszej grupie, czyli w "Misiach". Przed uroczystym pasowaniem dzieci zaprezentowały rodzicom piosenki i wierszyki. Po występie każde dziecko zostało uroczyście pasowane na przedszkolaka przez Panią Dyrektor i tym samym przyjęte do grona pełnoprawnych członków Przedszkola w Młynarach. Po zakończeniu części oficjalnej na dzieci i rodziców czekał słodki poczęstunek. Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie, przygotowanie ciast i innych smakołyków.

Karolina Wasiluk


UWAGA KONKURS!

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zapraszają dzieci pięcio-sześcioletnie wraz z rodzicami do udziału w konkursie ekologicznym  „Ziemi pomagamy, kiedy wspólnie oszczędzamy”.

Dziecko biorące udział w konkursie wspólnie z rodzicami przygotowuje plakat tematyczny „Ziemi pomagamy, kiedy wspólnie oszczędzamy” (format A3, A4 ). Rodzice przygotowują reportaż w postaci max 4 zdjęć prezentujących powstawanie plakatu. Po ukończeniu wspólnego dzieła rodzice nagrywają film trwający nie dłużej niż 1 minutę, na którym ich dziecko przedstawia się i wykorzystując plakat zachęca innych do oszczędzania wody, energii, surowców..... w zależności od tematyki plakatu.

Termin nadsyłania prac: do 27.11.2019r.

Regulamin konkursu dostępny u Dyrektora Przedszkola.

Alina Mikołajczyk


W środę 6 listopada grupa "Sówek" udała się do Domu Weselnego "Kazimierzówka" na zaproszenie Pani Ani Mackiewicz (mamy Bartosza), która jest tam szefową kuchni. Dzieci miały okazję poczuć się jak prawdziwi kucharze, przygotowując samodzielnie pizzę ze swoich ulubionych składników, którą później z wielkim smakiem zajadały. Wielką atrakcją i super zabawą okazała się również lekcja tenisa na kortach tenisowych B&M Tennis Club w Kazimierzowie. Dzieci wróciły do przedszkola zmęczone, ale szczęśliwe i zadowolone.

Składamy podziękowania dla Pani Ani Mackiewicz za przygotowanie tylu fajnych atrakcji oraz właścicielom "Kazimierzówki" - Państwu Iwonie i Waldemarowi Demby, za umożliwienie zorganizowania mini-warsztatów kulinarnych. Dziękujemy również Pani Martynie Drzewieckiej za poprowadzenie fantastycznych zajęć sportowych!

Anna Stando


Drodzy Rodzice,

zapraszamy na zebrania, które odbędą się w naszym Przedszkolu w czwartek, 14 listopada, w następujących godzinach:

 • grupa "Misie" - godzina 15:00,
 • grupa "Wiewiórki" - godzina 16:00,
 • grupa "Liski urwiski" - godzina 16:00,
 • grupa "Sówki" - godzina 16:10,
 • grupa "Biedronki" - godzina 15:15.

Na zebraniach omówione zostaną wyniki wstępnej obserwacji i diagnozy, a także liczne sprawy bieżące, m.in. procedura nadania imienia Przedszkolu w Młynarach, Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolu oraz zaplanowane na najbliższy czas przedsięwzięcia. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Po zakończonych zebraniach, ok. 17:15 - 17:30 zapraszam do siebie członków Rady Rodziców: panią Alicję Zienkiewicz, panią Magdę Dabkiewicz, panią Paulinę Abramowicz, panią Izabelę Szpyrkę oraz panią Justynę Izabelę Obuchowską na spotkanie ws. zaopiniowania projektu planu finansowego Przedszkola na rok 2019. Spotkanie odbędzie się w pomiesczeniu socjalnym na I piętrze.

Alina Mikołajczyk


W czwartek 31 października oddziały "Sówek" i "Biedronek" wzięły razem udział w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia przeprowadził Pan Michał Biruk - ratownik medyczny

Pan Michał opowiedział przedszkolakom, w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy poszkodowanemu, zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Dzieci z zainteresowaniem słuchały wskazówek dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia życia, np. skaleczenia, oparzenia, utraty przytomności, zatrucia, złamania czy krwotoku. Powtórzyły podstawowe numery alarmowe oraz nauczyły się, jak wezwać pomoc przez telefon.

Duże wrażenie zrobił na dzieciach "fantom Ania", na którym uczyły się podstaw reanimacji.

Spotkanie z ratownikiem medycznym miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowwymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych.

Zajęcia zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny, a Pan Michał sprawił, że każdy przedszkolak chętnie uczestniczył w proponowanych ćwiczeniach.

DZIĘKUJEMY BARDZO, PANIE MICHALE!

Małgorzata Byk


28 października rozstrzygnięty został nasz przedszkolny konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców pt.:"Kapelusz Pani Jesieni", którego inicjatorką i przewodniczącą była pani Anna Stando. Komisja w składzie: pani Arletta Szatkowska, pani Magdalena Fiodorowicz i pani Izabela Binkiewicz miała ciężki orzech do zgryzienia, gdyż zgłoszone do konkursu kapelusze były naprawdę przepiękne i przyprawiały o zawrót głowy. Przyozdobione były nie tylko jesiennymi, wielobarwnymi liśćmi, szyszkami, żołędziami czy kasztanami, ale także jarzębiną, owocami miechunki, a nawet ziemniakami. Było widać, że rodzice wraz z dziećmi poświęcili wiele czasu na to, aby efekt ich pracy był jedyny w swoim rodzaju. Po burzliwych obradach komisja postanowiła nagrodzić następujące osoby:

I miejsce: Kuba Aleksandrowicz z mamą Moniką, grupa "Sówki",

II miejsce: Maja Grabkowska z mamą Kamilą, grupa "Wiewiórki",

III miejsce: Szymon Palczewski z mamą Danutą, grupa "Sówki",

III miejsce: Aleksandra Niedbała z mamą Anną, grupa "Misie".

Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło we wtorek 5 listopada. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a tym, którym tym razem nie udało się zająć żadnego miejsca, serdecznie dziękujemy za udział i zachęcamy do uczestniczenia w następnych konkursach.

Alina Mikołajczyk


Trzy starsze grupy z naszego Przedszkola, czyli „Liski urwiski”, „Sówki” i „Biedronki” przyłączyły się do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta”. Głównym celem tej inicjatywy jest pamięć o osobach, które zapisały się w historii ogólnonarodowej i lokalnej.

W związku z powyższym w piątek, 25 października, do naszego Przedszkola zaproszono panią Ludwikę Balicką, która opowiedziała dzieciom o pasji do historii swojego taty, pana Tadeusza Balickiego (1923-2003) - założyciela Izby Pamiątek Historycznych w Młynarach. Izba ma swoją siedzibę w prywatnym domu państwa Balickich przy ulicy Chopina 1 i jest w niej zgrodmadzonych ok. 4 tys. eksponatów. Są wśród nich przedmioty z epoki kamienia, brązu i okresu rzymskiego (kamienne toporki, elementy z brązu i żelaza), średniowieczne uzbrojenie, późniejsze wyroby kowalskie i ceramiczne (m.in. kafle), meble, sprzęty gospodarstwa domowego (m.in. tkackie, formy piekarnicze), rzemiosło ludowe, rzeźby, druki z różnych okresów (m.in. pergamin z 1462 r.), numizmaty.

Po spotkaniu nauczycielki wraz z przedszkolakami i panią Ludwiką udały się na cmentarz, gdzie zapaliły znicze na mogile pana Tadeusza Balickiego oraz na grobach zmarłych pracowników Przedszkola w Młynarach: pani Zofii Poznysz i pana Jerzego Rataja.

Małgorzata Byk


W środę 23 października dzieci z grup Wiewiórki i Liski Urwiski wybrały się na wycieczkę do Zaporowa. Głównym celem wycieczki było poszukiwanie Pani Jesieni w lesie.  Na miejscu czekał na dzieci Pan leśniczy, który w bardzo ciekawy i malowniczy sposób opowiadał o przyrodzie. Ta wycieczka - to obserwacja naturalnego świata roślin, zwierząt oraz wspaniałe przeżycia dla przedszkolaków, gdyż miały one okazję poznać las wszystkimi zmysłami. W trakcie spaceru Pan leśniczy zwracał uwagę na rzadkie gatunki drzew i krzewów, opowiedział, czym jest „szkółka leśna” i jakie rosną w niej drzewa. Ciekawostką dla dzieci był ogromny głaz przyniesiony „na plecach wielkiego lodowca”. W poszukiwaniu krasnoludków zaglądaliśmy pod grzybki – te jadalne i muchomorki. Spotkaliśmy Wiewiórkę Rudą Kitkę, a na Jeziorze Pierzchalskim obserwowaliśmy, jak wygląda śniadanie żyjących tam drapieżnych ryb. Przedszkolaki miały okazję poobserwować przyrodę, pooddychać świeżym powietrzem, a także nazbierać skarbów, jakie zostawiła dla nich Pani Jesień. Pełne niezapomnianych wrażeń oraz z leśnymi pamiątkami dzieci wróciły do przedszkola.

Serdecznie dziękujemy Nadleśnictwu Zaporowo oraz panu Antoniemu Czyż za  miłe spędzenie czasu na łonie natury.

Karolina Darmofał-Niska


W środę 16 października grupa V „Biedronki” pojechała do Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu, aby wziąć udział w zajęciach edukacyjnych pt. „Moje emocje są OK”. Zajęcia przeprowadziła pani Mariola Szczepańska. Podczas zajęć dzieci miały możliwość przedstawienia swoich emocji i uczuć w różnorodnych  artystycznych formach. Bawiły się doskonale,  a przy tym zdobywały ciekawe doświadczenia.

Małgorzata Byk


Szanowni Państwo, 

informuję, że Przedszkole w Młynarach dysponuje 6 wolnymi miejscami, więc proszę nie zwlekać, tylko zapisywać swoje pociechy, gdyż decyduje kolejność zgłoszeń. ZAPRASZAMY!

Alina Mikołajczyk  


Szanowni Państwo, 

są w naszym życiu takie chwile, kiedy już się nam nic nie chce... Jesteśmy przemęczeni, źli, na głowie mamy wiele, zbyt wiele, pojawiają się problemy, z którymi przestajemy sobie radzić... Chcielibyśmy z kimś porozmawiać, ale nagle się okazuje, że nie mamy z kim: albo nie chcemy nikomu zawracać głowy, albo się wstydzimy... Może warto zwrócić się wówczas z prośbą o pomoc do kogoś, kogo nie znamy, kto nas nie oceni i nie skreśli już na wejściu, ale chętnie wysłucha i udzieli dobrej rady? 

Alina Mikołajczyk


We wtorek 15 października na zaproszenie dzieci i nauczycielek przybyli do naszego przedszkola funkcjonariusze z Posterunku Policji w Młynarach: asp. szt. Artur Łachmański, sierż. szt. Tomasz Kirol oraz mł. asp. Tomasz Rębowski. Podczas spotkania z policjantami przedszkolaki z grup: "Misie", "Wiewiórki" i "Liski Urwiski" nie tylko dowiedziały się, jak ważna, odpowiedzialna i niebezpieczna jest praca naszych gości, ale miały także okazję usystematyzować swoją wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dzieci były pod ogromnym wrażeniem, oglądając umundurowanie i wyposażenie policjantów. W szczególności podobała im się czapka, która wędrowała z głowy na głowę wielu chętnych do jej przymierzenia, policyjny lizak, kamizelka ochronna oraz kajdanki. W podziękowaniu za ciekawe spotkanie dzieci wręczyły policjantom dyplomy, laurki oraz słodkości.

Myślimy, że to spotkanie pozostanie na długo w pamięci naszych przedszkolaków!

Arletta Szatkowska


W poniedziałek 14 października odwiedziła nas dwójka aktorów z Agencji Artystycznej "Horyzont" z Krakowa z przedstawieniem pt.: "Magia słów". Głównym celem spektaklu było ukazanie dzieciom, jaką czarodziejską moc mają trzy, dobrze im znane słowa, a mianowicie: "Proszę, przepraszam, dziękuję", ale także ostrzeżenie dzieci przed nawiązywaniem kontaktu z nieznajomymi, braniem od nich czegokolwiek i oddalaniem się od opiekunów. Obserwując reakcje przedszkolaków, które co rusz wybuchały śmiechem i chętnie nawiązywały dialog z występującymi w przedstawieniu postaciami, możemy śmiało stwierdzić, że spektakl się im podobał. Była to pierwsza, ale nie ostatnia wizyta Agencji Artystycznej "Horyzont" w naszym przedszkolu. Następnym razem aktorzy odwiedzą nas w poniedziałek 18 listopada z przedstawieniem "Brzydal" dotyczącym szacunku dla innego człowieka, gdyż 16 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Mam nadzieję, że tym razem na widowni zasiądą także dzieci z grupy "Biedronki". 

Alina Mikołajczyk


W piątek 10 października obchodziliśmy uroczyście Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji dzieci z oddziałów: "Sówki", "Liski Urwiski" i "Biedronki" przygotowały dla wszystkich pracowników przedszkola przedstawienie, a "Wiewiórki" i "Misie" przepiękne laurki. Przedszkolaki wierszem i piosenką podziękowały całej kadrze za naukę, opiekę, pomoc w pokonywaniu codziennych trudności, ale także pyszne jedzonko!  Warto dodać, że w uroczystości, oprócz kadry przedszkola, udział wzięli również: pani Renata Wioletta Bednarczyk - Burmistrz Miasta i Gminy Młynary, pani Anna Kołodziej-Rabiczko - Sekretarz, pan Karol Jóźwiak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Młynarach, pani Alicja Zienkiewicz - Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Magdalena Dabkiewicz - Zastępczyni Przewodniczącej Rady Rodziców oraz pani Paulina Abramowicz - Sekretarz Rady Rodziców. 

Dziękujemy wszystkim za pamięć, miłe słowa, kwiaty i słodkości, chociaż nie ukrywamy, że największym wyrazem wdzięczności za naszą pracę jest uśmiech i radość w oczach dziecka! 

Alina Mikołajczyk


W piątek 4 października grupę V BIEDRONKI odwiedzili policjanci  z Posterunku Policji w Młynarach, którzy rozmawiali z dziećmi o zachowaniu bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych, wyjaśniali, w których miejscach można przechodzić przez jezdnię, którą stroną drogi należy się poruszać, gdy nie ma chodnika oraz jak ważne jest zapinanie pasów w aucie oraz noszenie elementów odblaskowych. Podczas wizyty policjanci mówili o bezpieczeństwie dzieci w domu, stosowaniu ograniczonego zaufania w kontaktach z obcą osobą, przypomnieli numery alarmowe do służb ratunkowych.

Dzieci dzieliły się także swoimi doświadczeniami, pokazały,  że są odpowiedzialne i wiedzą, jak należy się zachowywać na drodze i w najbliższym otoczeniu. Na pamiątkę spotkania przedszkolacy otrzymali odblaski, dzięki którym będą bardziej widoczne w czasie spacerów i wycieczek.

Serdecznie dziękujemy Panom Policjantom - Arturowi  Łachmańskiemu i Tomaszowi Rębowskiemu, za wspaniałe przeżycia i przybliżenie tak odpowiedzialnego zawodu, jakim jest zawód policjanta.

Małgorzata Byk


NOWY NUMER TELEFONU

Szanowni Państwo, 

zmieniliśmy numer telefonu. Nasz aktualny numer to: +48 799 038 517. Jest to telefon komórkowy, więc mogą Państwo także wysyłać pod ten numer sms-y.

Alina Mikołajczyk


Szanowni Rodzice, 

proszę te osoby, które opłaciły ubezpieczenie dziecka w przedszkolu, o zgłoszenie się do pani księgowej, Agnieszki Kościelskiej, celem podpisania list związanych z tym ubezpieczeniem. Dziękuję!


Alina Mikołajczyk 


PRZEDSZKOLE W MŁYNARACH OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY
DLA DZIECI I RODZICÓW PT.:"KAPELUSZ PANI JESIENI"

Pomysłodawcą i koordynatorem konkursu jest pani Anna Stando.


REGULAMIN

 • Postanowienia ogólne:

Konkurs plastyczny skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym od 2,5 do 6 lat – wspólna praca dziecka i rodzica.

 • Cele konkursu:

- wzmacnianie wiary we własne możliwości,

- budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi,

- rozwijanie kreatywności u dzieci w wieku przedszkolnym,

- rozbudzanie wyobraźni twórczej dziecka,

- rozbudzanie zainteresowań dziecka kolorystyką jesienną,

- umiejętność wykorzystania materiału przyrodniczego w konkursie (nasiona, liście, suszki itp.),

- wzmocnienie więzi rodzinnych

 • Zakres tematyczny:

Tematyka prac plastycznych musi nawiązywać do hasła konkursu " Kapelusz Pani Jesieni". Przesłaniem prac konkursowych ma być ukazanie darów jesiennych.

 • Wymagania konkursowe:

- Prace są wykonane dowolną techniką, z użyciem różnorodnych materiałów,
- format dowolny.

 • Kryteria oceny:

- pomysłowość w ujęciu tematu,

- walory artystyczne. 
 

 • Każda praca  musi mieć dołączoną metryczkę, zawierającą następujące dane uczestnika: imię i nazwisko autorów pracy (dziecka i rodzica), wiek dziecka, nazwa grupy do której uczęszcza dziecko.
 • Pracę należy składać do wychowawcy grupy IV „Sówek” -  pani Anny Stando do 25.10.2019 r.
 • Prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 • Wyniki konkursu będą wywieszone dnia 05.11.2019 r. na holu przy wejściu głównym do przedszkola.
 • Prawa Organizatorów

Przedszkole w Młynarach  zastrzega sobie prawo do opublikowania informacji o laureatach konkursu na stronie internetowej przedszkola oraz na holu głównym placówki. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Alina Mikołajczyk 


ZMIANA SPOSOBU WNOSZENIA OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE OD WRZEŚNIA 2019 R.

Drodzy Rodzice,

opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłata za wyżywienie dziecka w przedszkolu będą w tym roku szkolnym wnoszone „z dołu” na konto bankowe w terminie do 15 dnia następnego miesiąca, po danym miesiącu, a nie jak do tej pory z „góry” za dany miesiąc.

PROCEDURA

 1. Przedszkole w terminie do 5 dnia miesiąca od zakończenia okresu rozliczeniowego przygotuje dla Rodzica INFORMACJĘ o wysokości opłaty za okres miniony i prześle ją na podany przez Rodzica adres mailowy (dlatego KAŻDY Z RODZICÓW MUSI NAM PODAĆ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ).

 2. Rodzic dziecka weryfikuje dane zawarte w INFORMACJI. Uwagi i odwołania od zamieszczonych na zestawieniu danych należy wyjaśnić w księgowości Przedszkola w terminie 2 dni roboczych od otrzymania ww. INFORMACJI. 

 3. Rodzic dokonuje wpłaty za usługi przedszkolne z dwóch tytułów: opłata za wyżywienie i opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnegoKażda z tych opłat jest wnoszona na jedno konto.  Wpłaty należy dokonać do 15. dnia miesiąca.

        Opis wpłaty ma zawierć następujące informacje:

 • Nazwa odbiorcy: Przedszkole w Młynarach

 • Numer rachunku odbiorcy: 22 1020 1752 0000 0902 0160 7191

 • Tytułem należy wpisać:  Opłata za świadczone usługi i za wyżywienie,  imię i nazwisko dziecka, za m-c …………

NIE PRZYJMUJEMY PŁATNOŚCI GOTÓWKĄ W PRZEDSZKOLU!

W przypadku zwłoki rodzica z wniesieniem stosownych opłat, Dyrektor Przedszkola podejmuje działania określone obowiązującymi przepisami prawa.

Przypominam Państwu, że podstawa programowa jest realizowana w naszym Przedszkolu od godziny 9:00 do godziny 14:00 - jest to czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Natomiast opłata za każdą rozpoczętą godzinę zajęć poza ww. czas wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty).

W przypadku gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, opłata za pierwsze dziecko wynosi 1 zł, a za drugie i następne dziecko z tej rodziny - 50 gr za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, czyli sześciolatków, ponoszą jedynie koszta związane z korzystaniem przez dziecko z wyżywienia - stawka żywieniowa w naszym Przedszkolu wynosi 5,50 zł za dzień (śniadanie, obiad II danie, obiad I danie + podwieczorek).

Alina Mikołajczyk 


W środę (25.09.2019)  dzieci z  grupy V BIEDRONKI wybrały się na wycieczkę do Biblioteki Publicznej w Młynarach.  Podczas wizyty przedszkolaki zwiedziły bibliotekę, zapoznały się z księgozbiorem przeznaczonym dla dzieci w ich wieku, miały możliwość obejrzenia ilustracji w wybranych przez siebie książeczkach. Dowiedziały się od pani bibliotekarki, co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki,  i jak należy się w niej zachowywać.

Wycieczka sprawiła dzieciom ogromną radość! Pełne wrażeń i nowych doświadczeń wracały do przedszkola z radością i uśmiechem na twarzach.

Małgorzata Byk


Drodzy Rodzice, przypominam, że w dalszym ciągu w naszym przedszkolu trwa akcja pod nazwą "Rodzice dzieciom" zainicjowana w zeszłym roku szkolnym przez Przewodniczącą Rady Rodziców - panią Alicję Zienkiewicz. W związku z przeniesieniem siedziby Przedszkola w Młynarach z ulicy Słowackiego 14 na ulicę Polną 4 i oddaniem do użytku nowo wybudowanego budynku, pani Alicja zaproponowała, aby rodzice złożyli się po 20 zł, a zebrane pieniądze przeznaczyli na zakup czegoś z wyposażenia dla dzieci. Za dotychczas zebraną kwotę Rada Rodziców zakupiła szafę mobilną z instrumentami, którą przekazano przedszkolu w czasie uroczystego otwarcia, ale byłoby miło, gdyby do akcji przyłączyli się także rodzice dzieci nowo przyjętych. Wspomnianą składkę można opłacić u nauczycielek prowadzących poszczególne oddziały lub bezpośrednio u Pani Przewodniczącej.

Alina Mikołajczyk


Dnia 20 września miał miejsce Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji przygotowałyśmy dla naszych podopiecznych różne atrakcje. Już od rana w salach rozbrzmiewały piosenki „Jestem sobie przedszkolaczek” czy „Biegnę do przedszkola”. Były tańce oraz wspólne śpiewanie w gronie rówieśników. Przy wejściu do sali panie witały swoje maluszki, wręczając im kolorowe balony. Grupa I i grupa II, czyli „Misie” i „Wiewiórki”, wyszły na wspólny spacer z balonami wokół przedszkola. W salach odbywały się interesujące zajęcia: dzieci lepiły postacie z plasteliny oraz kolorowały obrazki przedstawiające postacie z bajek. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku w postaci muffinek, które dzieciom bardzo smakowały. Na twarzy każdego przedszkolaka gościł szeroki uśmiech, ponieważ każdy z nich wiedział, że to jego dzień i jego święto. Na zakończenie każde dziecko otrzymało medal przedszkolaka, który upamiętnił te wspaniałe, pełne wrażeń i pozytywnych emocji, chwile.

Arletta Szatkowska


Dnia 20 września 2019 roku w grupie V „Biedronki” odbyła się uroczystość Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka, na którą zaproszono panią dyrektor Alinę Mikołajczyk oraz uczniów klas I wraz z nauczycielkami: panią Wiolettą Kisiel i panią Anną Zalewską. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego wspólnie ze Szkołą Podstawową w Młynarach programu „Razem pokonamy progi”. Podczas uroczystości przedszkolaki i pierwszoklasiści bawili się przy zabawach muzyczno-ruchowych, skosztowały pysznego tortu oraz zwiedziły nowe przedszkole.

Dziękuję wszystkim za wspaniałą zabawę oraz pani Magdalenie Romanek za pomoc w pokrojeniu tortu.

Małgorzata Byk


Drodzy Rodzice,

jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany uzyskaniem dofinansowania na dożywianie dziecka w Przedszkolu powinien się zgłosić do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach celem uzyskania szczegółowych informacji lub złożenia wniosku o przyznanie takiej formy pomocy.    

Ponadto, jeśli ktoś z Państwa chciałby, aby jego dziecko uczestniczyło w zajęciach gimnastyki korekcyjnej, musi dostarczyć do dyrektora przedszkola zaświadczenie od lekarza o potrzebie objęcia dziecka takim rodzajem wsparcia. 

Informuję, że składka na ubezpieczenie wynosi w tym roku szkolnym 40,12 zł i należy ją opłacić do końca tego tygodnia, czyli do 20 września! Jednocześnie przypominam, że jeśli ktoś z rodziców ubezpiecza swoje dziecko poza przedszkolem, jest zobowiązany dostarczyć nam zaświadczenie o tym, że dziecko jest ubezpieczone - jest to dla nas szczególnie ważne w momencie organizowania różnego rodzaju wyjść i wycieczek.  

                                                                                                                                                                                                                            Alina Mikołajczyk  


Zapraszam wszystkich czlonków nowo wybranych Rad Oddziałowych na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w najbliższy czwartek, czyli 19 września o godzinie 16:30. Wybierzemy nowy zarząd, omówimy sprawy bieżące oraz ustalimy plan pracy na rok szolny 2019/2020.

Alina Mikołajczyk


W sobotę 14 września 2019 r. odbyły się w Młynarach gminne dożynki. Wśród licznych artystów, którzy tego dnia mieli możliwość zaprezentowania swoich talentów, znalazły się także dzieci z oddziału "Sówki". Nasze przedszkole reprezentował zespół w składzie:

 • Chabros Jan, 
 • Iłgowska Gabriela, 
 • Iwaszkiewicz Wojciech, 
 • Jarosz Krzysztof, 
 • Jurgielewicz Amelia, 
 • Lewandowski Dominik, 
 • Lichołat Gabriela, 
 • Paczuska Lena, 
 • Palczewski Szymon, 
 • Rataj Aleksander, 
 • Smolarek Zuzanna, 
 • Wielgus Wiktor, 
 • Zienkiewicz Kaja.

Należy wspomnieć, że był to debiut naszych przedszkolaków, ale jakże udany! Dzieci przepięknie zaśpiewały piosenki: "Podajmy sobie ręce" orazi "Lisek Łakomczuszek", który został wykonany także na bis! Dziękuję Pani Ani Stando za przygotowanie dzieci do występu, a dzieciom i rodzicom za wzięcie udziału w tym przedsięwzięciu.

Alina Mikołajczyk 


Szanowni Państwo,

wszelkiego rodzaju kwestie organizacyjne, w tym godziny pobytu dziecka w przedszkolu, oraz finansowe zostaną omówione na pierwszym zebraniu z rodzicami, które zostało zaplanowane na poniedziałek 16 września 2019 r. na godzinę 16:40.

Alina Mikołajczyk


Drodzy Rodzice,

Przedszkole w Młynarach jest czynne od godziny 6:30 do godziny 16:30.

Podstawa programowa jest realizowana od godziny 9:00 do godziny 14:00 - jest to czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Zgodnie z Uchwałą Nr X/66/2019 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat opłata za każdą rozpoczętą godzinę zajęć poza ww. czas wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty).

W przypadku gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, opłata za drugie i następne dziecko z tej rodziny wynosi 50 gr za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, czyli sześciolatków, ponoszą jedynie koszta związane z korzystaniem przez dziecko z wyżywienia - przypominam, że stawka żywieniowa w naszym Przedszkolu wynosi 5,50 zł za dzień (śniadanie, obiad II danie, obiad I danie + podwieczorek).

Od tego roku szkolnego opłata za przedszkole pobierana będzie z dołu, tzn. za wrzesień będą Państwo płacić dopiero w październiku. Informacje o kwocie do zapłaty będą Państwu wysyłane co miesiąc drogą mailową, dlatego każdy z rodziców musi mieć założoną pocztę elektroniczną i przekazać nam swój adres mailowy

Alina Mikołajczyk


Szanowni Państwo,

proszę się zapoznać z harmonogramem dowożenia i odwożenia dzieci na rok szkolny 2019/2020 (dzieci z przedszkola dojeżdżają razem z dziećmi szkolnymi) i poinformować nauczycielki o tym, czy dziecko będzie jeździło autobusem, czy będzie dowożone przez rodziców? Proszę pamiętać, że podstawa programowa jest realizowana w godzinach od 9:00 do 14:00, więc dziecko nie może pojechać do domu o 12:35 - chyba że jest ku temu jakiś poważny powód.

Alina Mikołajczyk


TRASA I
Dowóz:

Młynary – 6:40
Majewo kolonia – 6:53
Kwietnik – 6:55
Kwietnik kolonia – 7:00
Zastawno – 7:05
Zaścianki – 7:08
Młynary szkoła – 7:15
Kurowo Braniewskie kolonia – 7:25
Kurowo Braniewskie stacja – 7:28
Kurowo Braniewskie wieś – 7:31
Kraskowo – 7:33
Gardyny leśniczówka – 7:36
Młynary szkoła – 7:40
Płonne wieś – 7:45
Płonne kolonia – 7:48
Błudowo szkoła – 7:51
Powrót do Młynary – 8:05

1 Odwóz:
Młynary – 12:30
Błudowo szkoła – 12:40
Płonne kolonia – 12:43
Płonne wieś – 12:46
Młynary szkoła – 12:50
Gardyny leśniczówka – 12:55
Kraskowo – 12:58
Kurowo Braniewskie kolonia – 13:05
Kurowo Braniewskie Wieś – 13:08
Kurowo Braniewskie stacja – 13:10
Młynary szkoła – 13:20

2 Odwóz:
Młynary szkoła – 13:30
Zaścianki – 13:35
Zastawno –13:28
Kwietnik kolonia – 13:42
Kwietnik wieś – 13:41
Majewo kolonia – 13:45
Błudowo szkoła – 13:58
Płonne kolonia – 14:20
Płonne wieś – 14:23
Młynary szkoła – 14:26
Gardyny leśniczówka – 14:30
Kraskowo – 14:34
Kurowo Braniewskie kolonia – 14:40
Kurowo Braniewskie Wieś – 14:43
Kurowo Braniewskie PKP – 14:45
Młynary szkoła – 14:50

3 Odwóz:
Młynary szkoła – 14:55
Zaścianki – 14:58
Zastawno – 15:02
Kwietnik kolonia – 15:06
Kwietnik wieś – 15:10
Majewo kolonia – 15:13
Młynary – 15:25

TRASA II
Dowóz:

Młynary – 6:45
Zaścianki – 6:47
Podgórze – 6:50
Nowe Monasterzysko – 6:55
Nowe Monasterzysko kolonia – 6:57
Karszewo – 7:03
Włóczyska – 7:12
Włóczyska kolonia – 7:15
Rucianka – 7:23
Błudowo szkoła – 7:35
Płonne – 7:40
Młynary - 7:45

1 Odwóz:
Młynary – 12:25
Płonne – 12:27
Błudowo szkoła – 12:35
Rucianka – 12:40
Włóczyska – 12:5
0Karszewo – 13:00
Nowe Monasterzysko – 13:10
Podgórze – 13:15
Zaścianki – 13:18
Młynary szkoła – 13:20

2 Odwóz:
Młynary – 13:30
Płonne – 13:33
Błudowa szkoła – 13:40
Rucianka – 13:45
Włóczyska – 13:55
Karszewo – 14:05
Nowe Monasterzysko – 14:10
Podgórze – 14:15
Zaścianki – 14:18
Młynary szkoła – 14:20
Kobyliny – 14:23
Ojcowa Wola – 14:25
Sąpy – 14:30
Młynary szkoła – 14:35

3 Odwóz:
Młynary szkoła – 14:35
Płonne – 14:38
Błudowo szkoła – 14:45
Rucianka – 14:50
Włóczyska – 15:00
Włóczyska kolonia – 15:03
Karszewo – 15:10
Nowe Monasterzysko – 15:15
Podgórze – 15:20
Zaścianki – 15:22
Młynary – 15:30

TRASA III
Dowóz:

Stare Monasterzysko – 6:30
Sokolnik – 6:40
Młynary szkoła – 6:50
Warszewo – 7:00
Sąpy – 7:10
Kobyliny – 7:15
Młynary szkoła – 7:20
Krasinek – 7:30
Mikołajki – 7:40
Broniszewo – 7:45
Młynarska Wola – 7:50
Młynary szkoła – 7:55

Odwóz:
Młynarska Wola – 12:50
Sąpy – 13.30
Warszewo – 13:40
Kobyliny – 13:25
Sokolnik – 14:50
Stare Monasterzysko – 14:25
Broniszewo – 15:00
Krasinek – 15:10
Mikołajki – 15:20


ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Dni ustawowo wolne:

1 listopada 2019 r. (piątek)  Dzień Wszystkich Świętych
11 listopada 2019 r. (poniedziałek) Narodowe Święto Niepodległości
25 grudnia 2019 r. (środa) Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
26 grudnia 2019 r. (czwartek) Boże Narodzenie (drugi dzień)

1 stycznia 2020 r. (środa) Nowy Rok
6 stycznia 2020 r. (poniedziałek) Święto Trzech Króli
13 kwietnia 2020 r. Poniedziałek Wielkanocny
1 maja 2020 r. (piątek) Święto Pracy
11 czerwca 2020 r. (czwartek) Boże Ciało

Dni dodatkowo wolne (ustalone w porozumieniu z Radą Rodziców):

27 grudnia 2019 r. (piątek)
10 kwietnia 2020 r. (Wielki Piątek)
12 czerwca 2020 r. (piątek po Bożym Ciele)

W Wigilię Bożego Narodzenia oraz w Sylwestra Przedszkole będzie otwarte od godziny 6:30 do 14:00.

23 i 30 grudnia 2019 r. (w czasie zimowej przerwy świątecznej), podczas ferii zimowych trwających od 20 stycznia do 2 lutego 2020 r., a także 9 kwietnia 2020 r. w Wielki Czwartek zajęcia opiekuńczo-wychowawcze mogą być organizowane w grupach łączonych ze względu na niższą frekwencję dzieci.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w grupach łączonych odbywają się także w czasie ferii letnich. Przerwa wakacyjna trwa w naszym Przedszkolu od 1 do 31 sierpnia 2020 r.

Alina Mikołajczyk