Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Młynarach.

 • 2022-01-12, 14:11
 • Dorota Jurkowska
Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Młynarach.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję XLI zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach, która odbędzie się 19 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 1500 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 31.12.2021 r.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza z okresu międzysesyjnego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski sołtysów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2022 -2040,
  2. zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na rok 2022,
  3. udzielenia Gminie Miasto Elbląg pomocy finansowej w formie dotacji celowej,
  4. zmieniająca uchwałę nr XXXIX/259/2021 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
  5. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Młynary na rok 2022,
  6. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

     Mając na uwadze obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego, obrady XLI Sesji Rady Miejskiej w Młynarach odbywać się będą bez obecności publiczności. Wstęp na Sesję mają wyłącznie Radni Rady Miejskiej w Młynarach oraz pracownicy Urzędu.

Materiały na Sesję dostępne są pod adresem: https://esesja.pl/164947

Link do sesji on line: https://youtu.be/Ft_bakAFSBs 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Młynarach

/-/ Karol Jóźwiak

 

 

Dorota Jurkowska

Liczba wyświetleń: 1878

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe