Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Młynarach.

  • 2022-01-12, 14:11
  • Dorota Jurkowska
Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Młynarach.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję XLI zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach, która odbędzie się 19 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 1500 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XL zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 31.12.2021 r.
  4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza z okresu międzysesyjnego.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Wnioski sołtysów.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie:
    1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2022 -2040,
    2. zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na rok 2022,
    3. udzielenia Gminie Miasto Elbląg pomocy finansowej w formie dotacji celowej,
    4. zmieniająca uchwałę nr XXXIX/259/2021 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
    5. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Młynary na rok 2022,
    6. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów.
  8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie obrad.

     Mając na uwadze obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego, obrady XLI Sesji Rady Miejskiej w Młynarach odbywać się będą bez obecności publiczności. Wstęp na Sesję mają wyłącznie Radni Rady Miejskiej w Młynarach oraz pracownicy Urzędu.

Materiały na Sesję dostępne są pod adresem: https://esesja.pl/164947

Link do sesji on line: https://youtu.be/Ft_bakAFSBs 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Młynarach

/-/ Karol Jóźwiak

 

 

Dorota Jurkowska

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe