Realizacja projektu wydłużona!

  • 2023-07-25, 10:54
  • UM Młynary
Realizacja projektu wydłużona!

W dniu 24 lipca 2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Młynary -  Renata Bednarczyk podpisała aneks do umowy dofinansowania w zakresie wydłużenia realizacji projektu do paździwernika 2023 r. Wydłużenie terminu realizacji projektu ma na celu umozliwienie wykonania dodatkowego zakresu, który uzyska dofinansowanie w ramach oszczędności powstałych w programie. 

W ramach dodatkowego zakresu projektu  PR/1/081/2018, Gmina Młynary zaplanowała wykonanie sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych na przedłużeniu ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach. Oprócz tego wykonane zostanie odtworzenie nawierzchni dróg z płyt betonowych, które zostaną uszkodzone podczas budowy planowanychj sieci. 

Wkrótce opublikujemy więcej informacji na temat tych przedsięwzięć. 

Projekt nr  PR/1/081/2018 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Ta publikacja została stworzona ze wsparciem finansowym Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. 

Za jej treść odpowiada wyłącznie Gmina Młynary i w żadnym wypadku nie może być traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

UM Młynary

Liczba wyświetleń: 692

Podziel się:


Pozostałe