"TELEFONU NIE UŻYWAMY, RAZEM CZAS SPĘDZAMY!"

  • 2023-12-21, 17:16
  • Alina Mikołajczyk
"TELEFONU NIE UŻYWAMY, RAZEM CZAS SPĘDZAMY!"
Pod takim hasłem odbył się w naszym przedszkolu na początku tygodnia konkurs plastyczny dotyczący jednego z uzależnień behawioralnych, a mianowicie FONOHOLIZMU.

Fonoholizm to uzależnienie od telefonu (smartfonu). Największą grupą ryzyka są dzieci oraz młodzież, choć uzależnienie od telefonu dotyka także dorosłych.

Korzystanie z telefonu samo w sobie nie jest niczym złym, problem pojawia się, kiedy niemożność skorzystania z telefonu wywołuje frustrację i negatywne emocje. Uzależnienie od telefonu objawia się przede wszystkim m.in.:

  • ciągłym przymusem korzystania z niego,
  • złością i frustracją, gdy nie można skorzystać z telefonu,
  • strachem przed rozładowaniem się telefonu (koniecznością noszenia przy sobie ładowarki/ powerbanku),
  • coraz dłuższym czasem spędzanym przed ekranem telefonu, a tym samym dysponowaniem coraz mniejszą ilością czasu dla rodziny i bliskich.

Celem konkursu "Telefonu nie używamy, razem czas spędzamy!" było nie tylko zwrócenie uwagi dzieci i rodziców na jedno z uzależnień behawioralnych, jakim jest fonoholizm, ale także:

  • przedstawienie alternatywy dla czasu spędzanego przed ekranami telefonów/ smartfonów;
  • uświadomienie rodzicom, że najlepszą metodą wychowawczą jest dobry przykład rodzica - jeśli chcą uchronić swoje dziecko przed fonoholizmem, muszą sami ograniczyć korzystanie z telefonu/ ze smartfona do niezbędnego minimum, szczególnie w obecności swoich pociech;
  • ukazanie, jak istotną rolę w życiu człowieka odgrywa rodzina – wspólne chwile spędzone z rodziną są bardzo ważne dla budowania więzi między jej członkami oraz dla utrzymania dobrych relacji;
  • propagowanie zdrowego stylu życia.

Do konkursu przystąpiły wszystkie grupy przedszkolne: dwie najmłodsze, czyli "Zajączki" i "Tygryski" wykonały prace zbiorowe, natomiast przedszkolaki z grup: "Motylki", "Misie" i "Pszczółki" tworzyły prace indywidualne. Dzieci skupiły się na przedstawieniu aktywności rodzinnych, które wymagają wyjścia z domu, a tym samym pomagają oderwać się od telefonu i jednocześnie umożliwiają zacieśnianie rodzinnych więzi. 

Dzięki pani Emilii Hrypińskiej - Przewodniczącej Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, otrzymaliśmy z ww. Komisji dofinansowanie na zakup nagród w naszym konkursie, w związku z powyższym każda grupa zostanie nagrodzona za przystąpienie do konkursu. W grupie "Misiów" zostały również przyznane nagrody indywidualne za wyjątkowo kreatywne ujęcie tematyki konkursowej: 

I miejsce - Marysia Kędzierska,

II miejsce - Weronika Mikołajczyk, 

III miejsce - Patricia Łupińska i Marysia Zdziech.

Wszystkie prace konkursowe zostaną wywieszone na tablicach przy salach.

Rodziców zachęcam do zgłębienia zagadnienia fonoholizmu i innych uzależnień behawioralnych:

https://kcpu.gov.pl/uzaleznienia-behawioralne/publikacje-i-edukacja-publiczna/

 

Alina Mikołajczyk

Zdjęcia (5)


Liczba wyświetleń: 230

Podziel się:


Pozostałe