Błudowo

 

Sołtys:

Anna Kokoszko

 

Rada Sołecka:

1. Małgorzata Mała

2. Irena Zielińska

3. Justyna Wesołek

4. Elżbieta Pawlikowska

 

Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 1 486 ha.

 

Liczba zamieszkujących sołectwo Błudowo

Miejscowość Błudowo zamieszkuje 208 osób, w tym:
osoby dorosłe: 168
nieletni: 40
kobiety: 105
mężczyźni: 103

dane według stanu na wrzesień 2018r.