Włóczyska

Sołtys:

Jerzy Czubiński

 

Rada Sołecka:

1. Wanda Wójcicka

2. Jan Kędzierski

3. Grażyna Byra

4. Anna Kaniewska


 

 

Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni  474 ha. 

Liczba zamieszkujących sołectwo Włóczyska

Miejscowość Włóczyska zamieszkuje 130  osób, w tym:
osoby dorosłe: 101
nieletni: 29
kobiety: 64
mężczyźni: 66

dane według stanu na marzec 2015r.