Modernizacja gospodarki wodnej w Gurjewsku i Młynarach

W mieście Gurjwsk odbyła się pierwsza konferencja otwierająca wspólny projekt z Gminą Młynary

     W naszym mieście partnerskim Gurjewsk  w Rosji, odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Modernizacja gospodarki wodnej w Gurjewsku i Młynarach”. Projekt ma na celu modernizację infrasruktury zaopatrującej obydwa obszary w wodę pitną. Ze względu na ograniczenia związane z pandemi wirusa COVID-19, konferencja odbyła się w formule online, a przedstawiciele Gminy Młynary mogli wziąć w niej udział poprzed wideo konferencję. Po konferencji odbyło się spotkanie robocze kierowników projektu, na którym omówiony został szczegółowy harmonogram działań.

__________________________________________________________________________________________
 

Umowa o dofinansowanie podpisana!

     Podpisano umowę dofinansowania wspólnego projektu Gminy Młynary oraz Okręgu Miejskiego Gurjewsk w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020, priorytet II - Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym. Na realizację działań w ramach przedmiotowego projektu partnerzy będą mieli 24 miesiące od  dnia podpisania umowy o dofinansowanie. Całkowity koszt realizacji całego projektu planuje się w  kwocie 1 144 900,42 euro, z czego  1 030 410,37 euro stanowi kwota dofinansowania przyznanego w ramach Programu.

 
__________________________________________________________________________________________
 
Umowa partnerska z Okręgiem Miejskim Gurjewsk podpisana!
 
     W dniu 04 grudnia 2020 r. Gminy Młynary podpisała umowę partnerską o wspólnej realizacji projektu, którego liderem będzie Okręg Miejski Gurjewsk. Gmina Młynary jest partnerem  współrealizującym projekt. Podpisanie umowy partnerskiej jest warunkiem zawarcia umowy dofinansowania do realizacji wspólnego projektu.
 
     Prace nad wspólnym projektem pt. „Modernizacja gospodarki wodnej w Gurjewsku i Młynarach” rozpoczęły się już w 2017 r. Natomiast w 2018 r., złożono wspólny wniosek o dofinansowanie w ramach I naboru w Programie Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020.
 
     W ramach części projektu realizowanej po stronie Gminy Młynary planuje się m.in. wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach. Dokumentacja obejmowała będzie modernizację technologiczną oraz infrastrukturalną.
 
     Projekt uzupełniony będzie przez szereg działań informacyjno-edukacyjnych w ramach, których planuje się m.in.: Organizacje konferencji otwierającej i podsumowującej projekt, warsztaty technologiczne, koncert promocyjny, publikacje broszur i ulotek.
 
 

 

Załączone pliki: