O projekcie: "Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego"

Projekt jest wspólną inicjatywą Miasta Ladushkin (Obwód Kaliningradzki) oraz Gminy Młynary i jest realizowany po obu stronach granicy. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wiele działań, które przyczynią się do poprawy atrakcyjności obu miast. Po stronie Gminy Młynary przewidziano zagospodarowanie terenu przy ruinach dawnego młyna wodnego w Młynarach, stanowiącego symbol miasta,  w tym: nowe chodniki, ławki, oświetlenie, a także miniatury przedstawiające obiekty historyczne po obu stronach granicy. Zaplanowano również budowę sceny plenerowej, której elementem będzie odwzorowanie koła młyńskiego historycznego młynu. Po rosyjskiej stronie granicy, w mieście Ładuszkin, zostało odnowione historyczne miejsce Patersort, w którym utworzono park miniatur, prezentujący obiekty historyczne i kulturowe Obwodu Kaliningradzkiego oraz gminy Młynary.

Oprócz części infrastrukturalnej, partnerzy zaplanowali również szereg wydarzeń i inicjatyw na rzecz rozwoju partnerstwa i wspólnych produktów turystycznych. Po obu stronach zaplanowano między innymi festiwale oraz plenery rzeźbiarskie, w których udział wezmą lokalni rzeźbiarze. W ramach tego wydarzenia powstaną rzeźby, które ustawione będą w nowopowstałych parkach miniatur. Oprócz tego, po obu stronach partnerstwa zorganizowane zostaną warsztaty, których efektem będzie opracowanie wspólnego produktu turystycznego w formie elektronicznej oraz drukowanej publikacji. Turystom odwiedzającym parki miniatur, czas uświetniały będą także gry w formie tzw. questów. Zwieńczeniem obydwu projektów będzie organizacja w Młynarach konferencji kończącej i podsumowującej efekty zrealizowanego projektu.

Aktualności na temat projektu można znaleźć pod TYM LINKIEM

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

Ta publikacja została stworzona ze wsparciem finansowym Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpraca Transgraniczna Polska-Rosja 2014-2020. 

Za jej treść odpowiada wyłącznie Gmina Młynary i w żadnym wypadku nie może być traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.